Annonce
Randers

Ny undersøgelse tager temperaturen på Huset Nyvang: Sådan går det i dag

Huset Nyvang har modtaget klager fra pårørende og beboere. Foto: Annelene Petersen
Beboere, pårørende, medarbejdere og ledere på Huset Nyvang er blevet interviewet til en stor undersøgelse, der skal kaste lys over den nuværende situation på demensplejehjemmet. Nu er resultaterne klar.

Randers: Seks beboere, 27 pårørende, to ledere og 49 medarbejdere fra Huset Nyvang er for nylig blevet interviewet af konsulenter fra Randers Kommune og to eksterne demenseksperter om forholdene på Randers' demensplejehjem, og konklusionen er klar: Huset Nyvang er godt på vej i den rigtige retning, men der er fortsat plads til forbedring på visse områder.

Alle 84 interviewdeltagere er enige om, at der er sket store forbedringer på Huset Nyvang både hvad angår personalets kompetencer og dagligdagen på stedet. Der er dog også enighed om, at demensplejehjemmet endnu ikke er helt i mål.

Læs med og bliv klogere på de problemstillinger, det er lykkedes at løse og dem, man stadig kæmper med.

Annonce

Galt fra start

Den nye undersøgelse peger på, at Huset Nyvang kom galt fra start.

Der var tale om et prestigebyggeri, som blev talt op, og der var ambitiøse forventninger til, hvordan livet på fremtidens demenscenter skulle være.

Der lå dermed et stort forventningspres på Huset Nyvang, da det i efteråret 2017 stod klar til at tage imod de første beboere, men det stod hurtigt klart, at livet på plejehjemmet ikke stod mål med stedet flotte fysiske rammer.

"Det var en flot ramme og vision, men der er en oplevelse af, at det i virkeligheden ikke adskiller sig fra andre plejecentre, og der var mange ting, der ikke fungerede fra start", står der blandt andet i undersøgelsens konklusioner.

Det, der ikke fungerede, var alt fra teknik til introduktion og faglig vurdering af personalet. Det var ifølge undersøgelsen det, der i første omgang skræmte en del medarbejdere væk, så der skete en stor udskiftning af personalet og dermed blev skabt uro.

Annonce

Undervisning af vikarer

Da der først var skabt uro og manglende stabilitet i medarbejdergruppen kørte møllen. I stedet for at rette op på det, der skræmte medarbejderne væk, var fokus på en kortsigtet løsning med her og nu at skaffe hænder nok til at få det daglige puslespil til at gå op. Derfor blev der hyret en masse vikarer ind på stedet, hvoraf flere var ufaglærte.

I tiden derefter fulgte en række alvorlige sager for Huset Nyvang. Pårørende begyndte at berette om omsorgssvigt af deres demente ældre, og Styrelsen for Patientsikkerhed udtalte hård kritik af stedet på grund af fejlmedicinering og manglende dokumentation for behandling af beboerne på plejehjemmet.

Kritikken førte til udskiftning af ledelsen og store ændringer på stedet - en del medarbejdere blev fyret, og andre valgte selv at forlade stedet. Fra januar til maj 2019 forlod 18 medarbejdere stedet, hvoraf 12 selv sagde op. I samme periode i år stoppede 15 medarbejdere på Huset Nyvang, hvor syv selv sagde op.


Det var en flot ramme og vision, men der er en oplevelse af, at det i virkeligheden ikke adskiller sig fra andre plejecentre, og der var mange ting, der ikke fungerede fra start.


Selv om medarbejderstaben er mere stabil, end den var for et par år siden, er der altså stadig hyppig udskiftning af personalet, og da der samtidig også er et højt sygefravær på stedet (de nyeste tal viser et sygefravær på 20,6 arbejdsdage pr. år pr. medarbejder) er det fortsat nødvendigt med vikariater.

I undersøgelsen bliver det konkluderet, at der er brug for flere medarbejdere med specialiseret demensfaglig viden, og at de nyansatte og vikarer skal oplæres i alt fra, hvordan man dokumenterer behandlingen af beboerne til hvordan man skaber relation til beboerne, og hvordan man eksempelvis arbejder med en beboer, der har sagt nej til at få hjælp til at komme i bad. En oplæring, man allerede er gået i gang med.

Annonce

Går bedre

I undersøgelsen fortæller de interviewede, at de har en følelse af, at medarbejderne generelt tager mere ansvar og har fået større viden om demens. En prognose viser også, at det høje sygefravær hos personalet forventes at falde året ud, hvilket i så fald vil sikre lidt ekstra stabilitet.

Mange af de interviewede pårørende fortæller desuden, at de på nuværende tidspunkt er trygge ved medarbejderne, og at de føler, at medarbejderne behandler beboerne ordentligt, overholder aftaler og lignende.

Det seneste tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter da også, at medarbejderne har fået bedre styr på behandling af beboerne.

Derudover konkluderer undersøgelsen, at der det seneste år har været sat mange kræfter ind på at få styr på basale ting som dagligdags rutiner og praktiske opgaver i forhold til beboerne. Det er man nu ved at være i mål med, og derfor er der nu et ønske om fremadrettet også at kunne fokusere på at skabe en dagligdag for beboerne med indhold, der ligger udover de praktiske opgaver - Aktiviteter, der øger livskvaliteten.

Annonce

Klar efter ferien

I undersøgelsen fremgår det også, at den nye daglige leder, der i januar 2019 blev ansat for at rette op på kritikken fra pårørende og Styrelsen for Patientsikkerhed, har brugt enormt mange kræfter på lige præcis dét. Altså på at lære huset at kende, få indført klare instrukser, rutiner og systematik, få skabt et bedre samarbejde med de pårørende og få ansat nye, kvalificerede medarbejdere.

Nu efterspørger medarbejderne mere feedback og anerkendelse for at få vished om, om de gør det godt nok, eller om der fortsat er noget, de kan gøre bedre. Det bliver dermed en af de kommende opgaver som lederen, som har fået hjælp til at løfte Huset Nyvang af en assisterende centerleder, der er ansat på en midlertidig kontrakt, der gælder året ud.

Henover sommeren vil ledelsen med inddragelse af medarbejder- og brugerrepræsentanter bruge resultaterne af interviewundersøgelsen til at udarbejde en handleplan, der klart og tydeligt viser, hvilke ændringer der er foretaget på stedet, og hvilke ændringer der fremadrettet vil ske.

Handlingsplanen skal ligge klar umiddelbart efter sommerferien, og i august vil der blive holdt en række informationsmøder, hvor beboere og pårørende på Huset Nyvang vil blive orienteret om resultatet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers FC

Live: Marvin Echo står til karantæne i næste kamp efter gult kort

Annonce