Annonce
Randers

Nye opholdsrum på vej i Bredgade

Der opstilles siddemøbler og plantekasser tre steder i Bredgade: Ved kroen, Kirkens Korshær og golfbutikken. Skitse: Randers Kommune

Byrådet har sagt ja til de permanente tiltag i Vores Bredgade, og anlægsarbejdet går nu i gang.

Langå: Efter tre år med forskellige midlertidige tiltag i Langås hovedgade bliver de planlagte permanente tiltag i forsøgsprojektet Vores Bredgade nu realiseret. På sit møde den 8. oktober godkendte Randers Byråd således det skitseprojekt, der blev sendt i høring i forsommeren.

Vores Bredgade projektet, der har et samlet budget på 4,5 millioner statslige kroner, har gennem aktiviteter og nye tiltag skullet forskønne og skabe liv i Langås hovedgade. De midlertidige tiltag har blandt andet vist sig som mere grønt i Bredgade i form af blomsterkummer på gaden, en lille "skov" af grantræer og store plantebede.

Der er afsat 1,5 millioner kroner til det permanente tiltag, der omfatter opholdsmøbler, plantekasser og nye træer.

Annonce
Der indrettes nye opholdsrum her for enden af Bakkevej - et mindre område foran golfbutikken og et større foran Kirkens Korshærs genbrugsbutik. Skitse: Randers Kommune.

Nye byrum

Undervejs i processen har der været afholdt borgermøde og arbejdsgruppemøder, og der er desuden gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere. På baggrund af de indhentede erfaringer og i samarbejde med arbejdsgruppen udarbejdede Randers Kommunes Planafdeling et skitseforslag, som har været i høring, og som nu er vedtaget politisk.

Det indebærer, at der indrettes af tre nye byrum i Bredgade: Et ved Langå Kro og et på hver side af Bakkevej: Ved golfbutikken og ved Kirkens Korshær. Her kommer der ny belægning, og der bliver opstillet store plantekasser og opholdsmøbler i corten-stål og hårdt træ - de samme materialer, som er anvendt på det nye torv ved Rema/Fakta.

Derudover erstattes de nuværende træer - omkring 30 - af prydkirsebær, og der sættes også enkelte nye træer i Bredgade.

Flere af de midlertidige tiltag har skabt debat i byen, ikke mindst de store blomsterbede og inddragelse af 11 parkeringspladser sidste efterår. Kritikere af dette sidste forsøg kan glæde sig over, at plantekasserne bliver væsentligt mindre og over, at det permanente projekt kun inddrager to parkeringspladser i Bredgade.

Skitseforslaget udløste flere end 30 høringssvar, hvoraf de fleste var positivt indstillet til projektet. Enkelte gav dog udtryk for utilfredshed med, at de nuværende træer fældes. Randers Kommune begrunder fældningen med, at træerne fra starten er beskåret forkert, så de aldrig får store, flotte kroner. De nye træer bliver prydkirsebær, som er et mellemstort, kegleformet træ med hvide blomster og med løv, der farves rødt om efteråret.

Tiltagene i Bredgade skal være færdige inden udgangen af året. Opgaven er lagt i hænderne på Anlægsgartner Torben Jensen & Søn ApS, Randers, som har afgivet det billigste tilbud.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce