Annonce
Randers

Nyt budget: Skatten i Randers stiger med 0,2 procent

- Det har været nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil sige tak for, lyder det fra borgmester Torben Hansen. Foto: Annelene Petersen
Budgetaftalen mellem S, DF, R, K og SF betyder nedlæggelse af plejehjemmene i Kristrup og Dronningborg. Til gengæld får Dronningborg et nyt plejecenter, der skal tænkes sammen med en ny idrætshal og en ny daginstitution.
Annonce

Randers: Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale, Konservative og SF blev sent tirsdag aften enige om budgettet for Randers Kommune 2020-2023.

- Jeg er rigtig glad for, at vi netop har indgået en budgetaftale, der formår at holde hånden under kernevelfærden. Vi har fundet midler til at investere i børn, udsatte, ældre og forebyggelse og skærmer mod de værste besparelser, der lå på bordet. Samtidig holder vi fast i den gode retning for fremtidens by og kommune med en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet, siger borgmester Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Udgangspunktet for budgetaftalen er et basisbudget, som for at være i balance indeholder en række besparelser. For at afbøde besparelserne er aftaleparterne enige om, at skatten skal stige med 0,2 procent.

- Skattestigningen er nødvendig for at bevare vores kernevelfærd. Den fælles budgetaftale betyder, at vi finansierer et nyt plejecenter, sikrer en ny start for familieområdet, investerer i udsatte unge, en ny idrætshal i Dronningborg og halverer besparelsen på specialskoleområdet, og vi undlader at spare på folkeskolerne. Samtidig etablerer vi et nyt lokalt sundhedscenter i Havndal. Det er netop væsentligt, at vi investerer i udviklingen af vores fælles velfærd, siger Torben Hansen.

Aftaleparterne er enige om, at den nye idrætshal og et nyt plejecenter i Dronningborg skal tænkes sammen med en i forvejen planlagt ny daginstitution. Den har aftaleparterne besluttet skal ligge sammen med det ny plejecenter.

- Jeg er rigtig glad for, at vi netop har indgået en budgetaftale, der formår at holde hånden under kernevelfærden. Vi har fundet midler til at investere i børn, udsatte, ældre og forebyggelse og skærmer mod de værste besparelser, der lå på bordet. Samtidig holder vi fast i den gode retning for fremtidens by og kommune med en 10-årig investeringsplan på anlægsområdet.

Torben Hansen, borgmester (S)

Annonce

Sundhedscenter i Havndal

Parterne er også enige om, at Kristrup og Dronningborg plejehjem nedlægges, mens Aldershvile i Havndal justeres til otte ældreboliger med kald. Samtidig bliver der sat 500.000 kr. af til at etablere et lokalt sundhedscenter i Aldershvile i Havndal, hvor private, regionale og kommunale aktører i samarbejde udvikler sundheden i Havndalområdet.

- Vi får i de kommende år flere børn og flere ældre. Vi er enige om at regulere midlerne til de store serviceområder, sådan at det tager højde for ændringer i befolkningens sammensætning. Det er væsentligt at begrænse skaderne på velfærden og vende udviklingen. Samtidig er jeg glad for, at vi på kulturområdet har fundet midler til at investere i Kulturhuset, der bliver slidt af de mange besøg. Her afsætter vi i alt 10 mio. kroner. For os er det også særligt væsentligt, at en markant del af besparelsen på specialskolerne er fjernet, siger Mogens Nyholm fra Det Radikale Venstre.

- Også udsatte bliver prioriteret i budgetaftalen. Vi har fundet midler til at fortsætte og udvide det forebyggende behandlingstilbud for udsatte unge, MyWay, ligesom en række sundhedstiltag for kronikere, børn og særlig tandpleje for svage ældre og udsatte kan føres videre. Og jeg er rigtig glad for, at vi har fundet midler til at lave et kraftcenter inden for autismeområdet. Og ikke mindst er jeg glad for, at vi har sikret, at ældreboliger med kald ikke forsvinder i landdistrikterne, siger Rosa Yde fra Socialistisk Folkeparti.

- Jeg er særligt glad for, at vi har skabt rum til at sænke dækningsafgiften med 0,5 promille, hvilket øger muligheden for at skabe flere jobs i virksomhederne. Vi har en stærk strategi for udvikling af Randers midtby. Derfor er det væsentligt, at vi med budgetaftalen har afsat 2 mio. kr. årligt i både 2020 og 2021 til at støtte den fortsatte udvikling af vores midtby. Samtidig er jeg glad for, at vi har fundet årligt 2,5 mio. kr. til interesseorganisationen for vores erhvervsliv, Business Randers, samt 500.000 kr. til gæsteservice her i Randers. Og så er jeg også glad for, at parterne er enige om at værne om arbejdspladser i vores landdistrikter, ligesom vi fremrykker investeringerne i infrastruktur og ikke mindst Havnevejen, siger Daniel Madié fra Det Konservative Folkeparti.

Annonce

Fravalg af mad

- Vi har mellem parterne også aftalt, at det forhøjede bemandingsniveau i Plan & Byg fortsætter, sådan at sagsbehandlingen kan være effektiv. Vi er derfor enige om, at vi sætter 2 mio. af i 2020 og 3 mio. i 2021 og fremover, siger Frank Nørgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti og fortsætter:

- Samtidig er jeg glad for, at vi er enige om, at skoler og kommunale institutioner flager med Dannebrog på nationale flagdage som veterandagen, ligesom det nu bliver muligt at fravælge rituelt produceret mad i vores institutioner. Og så hæfter jeg mig især ved, at der afsættes midler til at indføre hotelhåndtag, som giver øget tryghed for vores ældre beboere, siger Frank Nørgaard.

Aftaleparterne er enige om, at både offentlige institutioner, borgere, husholdninger og erhvervsliv i fællesskab skal arbejde for at nå FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Samtidig er der afsat ekstra midler til at værne om klima, natur og miljø.

- Det er vigtigt, at vi aktivt og i fællesskab på tværs af erhvervsliv, kommunale institutioner og borgere gør, hvad vi kan for at skabe en bæredygtig fremtid og dermed bidrager til, at vi i Danmark kan nå FNs Verdensmål i 2030. Det sætter vi midler af til at inddrage borgere og erhvervsliv i, siger Torben Hansen og fortsætter:

- Det har været nogle meget konstruktive budgetforhandlinger, som jeg gerne vil sige tak for.

Inden de fem partier gik i gang med at forhandle den endelige aftale på plads tirsdag aften, havde både Venstre, Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten valgt at forlade forhandlingsbordet på Laksetorvet.

Hos Venstre var der udpræget skuffelse over, at borgmester Torben Hansen (S) ikke havde været mere imødekommende over for byrådets næststørste parti, lige som de tre små lister meldte sig ud, fordi de ikke kunne acceptere nedskæringer på kernevelfærden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce