Annonce
Østjylland

Nyt byråd har delt pladserne mellem sig

Hadsund Rådhus dannede rammen om konsolideringen af det kommende byråd frem til 31. december 2021. Arkivfoto: Pia Pagaard M. Madsen

Det var et enigt byråd, der godkendte Mogens Jespersen (V) som manden, der skal sidde i spidsen for Mariagerfjord Kommune i perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Mariagerfjord: Mogens Jespersen fik ved det kommende byråds konstituerende møde onsdag aften for anden gang i sin karriere hængt borgmesterkæden om halsen. Leif Skaarup fra Socialdemokratiet fik 1. viceborgmesterposten, mens et af de nyeste tiltag - nemlig oprettelsen af en 2. viceborgmesterpost - går til Jens-Henrik Kirk fra Det konservative Folkeparti.

Af de 29 byrådsmedlemmer er foreløbig syv blevet udpeget til at indtage en plads i det nye økonomiudvalg. De syv er Mogens Jespersen, Leif Skaarup, Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (DF), Casper Hedegaard (R), Jens Riise Dalgaard (S) og Peder Larsen (SF). Hertil kommer yderligere to politikere - i form af Karen Østergaard (S) og Jens-Henrik Kirk - som fra 1. februar vil blive optaget som medlemmer af økonomiudvalget. Nøjagtig ligesom valgaftenens konstitueringsaftale lød på, fortæller Mogens Jespersen.

- Årsagen til, at de ikke er med fra dag ét, er, at vi ikke kan udvide økonomiudvalget, før vi har ændret kommunens styrelsesvedtægter. Men det gør vi på et ekstraordinært møde i midten af januar, så de kan være med ved møderne fra 1. februar, siger han.

Den nye sammensætning af medlemmer i økonomiudvalget betyder, at andelen af kvinder kommer til at stige ganske markant. For selv om der i Mariagerfjord Byråd kun vil være seks kvinder repræsenteret, så kommer to af dem til at sidde i økonomiudvalget. I modsætning til nu hvor udvalget udelukkende består af mænd.

Sådan fordeles posterne

Mogens Jespersen (V) er som borgmester i Mariagerfjord Kommune automatisk valgt til formand for økonomiudvalget. Han får Leif Skaarup som næstformand, mens de øvrige medlemmer er Helle Mølgaard, Jan Andersen, Casper Hedegaard, Jens Riise Dalgaard og Peder Larsen. Økonomiudvalget vil efter en ændring i kommunens styrelsesvedtægter desuden få tilført yderligere to medlemmer i form af Karen Østergaard og Jens-Henrik Kirk. Det sker med virkning fra 1. februar.

I børne- og familieudvalget bevarer Svend Madsen (V) sin hidtidige formandspost. Han får nyvalgte Jens-Henrik Kirk fra konservative som næstformand, mens de øvrige medlemmer er Søren Greve, Peter Krogh Olsen, Karen Østergaard, Thomas Høj, Leif Skaarup, Jens Riise Dalgaard, Mette Binderup og Peder Larsen.

I arbejdsmarkedsudvalget overtager Edin Hajder (S) tøjlerne fra Finn Cilleborg, der er gået på pension. Udvalget får Niels Peter Christoffersen som næstformand, og desuden består udvalget af Danny Juul Jensen, Søren Greve, Casper Hedegaard, Pia Adelsteen og Lene Nielsen.

I sundheds- og omsorgsudvalget bliver Jan Andersen (DF) ny formand, mens Socialdemokratiets Mette Binderup må rykke ned som næstformand. Udover de to består udvalget af Helle Mølgaard, Per Lynge Laursen, Henrik Sloth, Peter Muhl og Lene Nielsen.

Socialdemokratiets Jane Grøn overtager formandstøjlerne i kultur- og fritidsudvalget. Hun bytter dermed plads med Jørgen Pontoppidan (V), der bliver næstformand efter otte år på formandsposten. De to får selskab af Danny Juul Jensen, Per Lynge Laursen, Svend Skifter Andersen, Thomas Høj og Peder Larsen.

Jørgen Hammer Sørensen (DF) fortsætter den nye byrådsperiode som formand for teknik-og miljøudvalget. Han får Jens Riise Dalgaard som næstformand, mens udvalgets øvrige medlemmer bliver Per Kragelund, Niels Erik Poulsen, Erik Kirkegaard Mikkelsen, Niels Peter Christoffersen og Peter Muhl. Det betyder samtidig, at teknik- og miljøudvalget bliver kommunens eneste uden en kvindelig repræsentant.

Fem medlemmer af byrådet er valgt til bevillingsnævnet. De fem er: Mogens Jespersen, Helle Mølgaard, Erik Kirkegaard Mikkelsen, Leif Skaarup og Jens Riise Dalgaard.

Henrik Sloth er blevet genvalgt som formand for børn og ungeudvalget. Han får selskab af Svend Skifter Andersen, som bliver næstformand.

Erik Kirkegaard Mikkelsen er blevet valgt til medlem af Hjemmeværnets distriktsudvalg i Nordjylland Syd.

Til fjordudvalget er udover borgmester Mogens Jespersen og formand for teknik- og miljøudvalget Jørgen Hammer Sørensen også Thomas Høj udpeget som medlem.

Danny Juul Jensen er blevet genvalgt til medlem af Fredningsnævnet for Region Nordjylland

Til grundlisteudvalget, hvor man ikke nødvendigvis behøver at være medlem af byrådet for at blive valgt, har byrådet udpeget fem medlemmer. De fem medlemmer er Bjarne Berthelsen (V), Mogens Krogh Jensen (V), Bo Ritterbusch (I), Karl Christensen (S), Erlann Christiansen (S). Bjarne Berthelsen er valgt som formand.

Til handicaprådet er valgt Helle Mølgaard, Henrik Sloth og Peter Muhl.

Bjarne Berthelsen er udpeget til ekspropriationskommissionen og Niels Erik Poulsen til taksationskommissionen.

Tom Thygesen (V), Anna Pinnerup (S) og Ronni Thomsen (S) er valgt til medlemmer af Hegnsynet. Tom Thygesen er valgt som formand og som vurderingsmand af mark og vej.

Leif Skaarup er valgt som stedfortræder for borgmesteren i KL's repræsentantskab samt i Kredsrådet.

Niels Erik Poulsen og Steen Thomsen (S) er udpeget til taksationskommissionen ved erstatningsspørgsmål vedr. lov om offentlige veje m.v., mens Bo Ritterbusch er udpeget til Overtaksationskommissionen.

Jørgen Pontoppidan er valgt til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab.

Jørgen Hammer Sørensen og Niels Peter Christoffersen er valgt til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S. De to er desuden også valgt til I/S Reno-Nords bestyrelse.

Søren Greve og Svend Skifter Andersen er valgt til bestyrelsen i Mariagerfjord Ungdomsskole.

Sidst men ikke mindst har det nye byråd indstillet Hans Henrik Sørensen (DF) til Skatteankenævn Aalborg og Søren Sørensen (V) til Vurderingsankenævn Aalborg.

Sænker vederlagene

Umiddelbart efter udnævnelsen af Socialdemokratiets gruppeformand Leif Skaarup som 1. viceborgmester ved byrådsmødet stillede Mogens Jespersen forslag om at sænke viceborgmesterens vederlag fra til procent af borgmesterens løn til otte procent.

Det skyldes politikernes fælles beslutning fra efterårets budgetforlig om, at man ikke ville lade borgmesterens lønstigning smitte af på byrådets udvalgsformænd.

- Når vi går fra ti til otte procent, så kommer han til at få det samme, som han fik før lønstigningen. I og med, at Leif (Skaarup, red.) i byrådssalen blev udpeget som 1. viceborgmester, kunne jeg stille forslag om det. Men når vi holder det ekstraordinære byrådsmøde i januar, sænker vi også vederlagene for de nu udpegede udvalgsformænd, siger han.

Udover viceborgmestervederlaget vil vederlagene for formændene i teknik- og miljøudvalget, arbejdsmarkedsudvalget, sundheds- og omsorgsudvalget, kultur- og fritidsudvalget samt børne- og familieudvalget blive sænket fra 30 til 23 procent af borgmesterlønnen. Vederlaget til formanden for børne- og ungeudvalget sænkes fra ti til otte procent.

Der er planlagt ekstraordinært byrådsmøde 17. januar 2018.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Randers

Randers-kampagne rammer tidsånden: Flyt på landet og få plads og rum til dine drømme

Randers FC For abonnenter

Fra midtbanekriger til målmager: Derfor er skrinlagt Vito-eksperiment forvandlet til en succes

Randers FC

Randers FC uden profil mod AGF - avisens bud på startopstillingen

Annonce