Annonce
Debat

Op på cyklen igen – på supercykelstier

Nex

Læserbrev: Vi er mange, der har fokus på klima, sundhed, fremkommelighed med mere, og det er slagordene for, at vi i Radikale Venstre - for at få trafikanterne ud af bilerne – ønsker, at der på lang sigt etableres flere cykelstier.

Der er bevilliget statspenge til cykelsti fra Mejlby til Hald og måske længere nordpå, hvis pengene rækker til det. Det har blandt andet radikales folketingsgruppe bidraget til, og det er jeg glad for.

Randers by er rimelig godt dækket ind, og godt for det. Her bruger mange cyklen som primær befordringsmiddel, så det bekræfter jo, at bedre cykelfaciliteter desto mere cykeltrafik.

Annonce

Nu er det landdistrikternes tur til cykelstier. Det er sund fornuft at genbruge nedlagte jernbanespor til en fantastisk smuk cykeloplevelse. Vi radikale ser to oplagte supercykelstier, der forbinder Randers og landsbyerne. På byrådsmødet 26. april stillede vi forslag om, at disse inddrages i infrastrukturplanen. De er dels den gamle jernbane til Hadsund og den til Allingåbro.


Det er sund fornuft at genbruge nedlagte jernbanespor til en fantastisk smuk cykeloplevelse.


Stykket af Hadsundbanen fra Udbyhøjvej til Hadsundvej ved krydset til Lem vil forbedre cykelsikkerheden betydelig på den flotte strækning. Her mangler ”blot” noget asfalt. Ikke billigt, men indenfor økonomisk rækkevidde. En del af strækningen er allerede etableret, dog kun med grusbelægning, som ofte fører til punkteringer.

På den vestre side af Hadsundvej er der en velfungerende cykelsti til Spentrup, så her kan der nu blive en samlet løsning, så cyklisterne undgår de farlige kryds i Randers by. Ja på meget lang sigt kunne det være spændende, om gamle Hadsund-Peters jernbane bliver til en supercykelsti.

Samtidig kunne det være spændende med en supercykelsti på den gamle jernbane fra Århusvej og mod Allingåbro med afkørsler i Kristrup, Romalt, Assentoft, Uggelhuse, Grund og Allingåbro.

Lad os få de to supercykelstier ind i infrastrukturplanen – med det håb, at om et årti eller to kan kommunens borgere komme op på cyklen og cykle der, hvor togene bumlede for efterhånden mange år siden.

Vi kan faktisk sige, at de to supercykelstier derved bliver to kulturspor i landskabet, til gavn for både land og by samt folkesundheden.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce