Annonce
Randers

Oversvømmelsesfare i Tøjhushavekvarteret: Beskyttelsesmur smuldrer væk

En nedslidt højvandsmur på Toldbodgade kan ikke længere forventes at være i stand til at holde vandmasserne tilbage i tilfælde af en stormflod. Her ses Toldbodgade efter et besøg af stormen Bodil i 2013. Foto: Annelene Petersen
En højvandsbeskyttelsesmur i Toldbodgade er i så dårlig stand, at vandet ved en kraftig stormflod risikerer at finde vej gennem muren og ind i Tøjhushavekvarteret. Derfor skal politikerne nu beslutte, hvad der skal ske med muren.

Randers: Hvis en stormflod skulle gå hen og ramme Randers i morgen, så vil der være en risiko for, at højvandsbeskyttelsen i Toldbodgade vil fejle, så vandmasserne kan brede sig og oversvømme store dele af Tøjhushavekvarteret.

Sådan lyder meldingen fra et rådgivende ingeniørfirma, som Randers Kommune har bedt om at tilstandsvurdere en beskyttelsesmur på hjørnet af Toldbodgade og Moltkesgade ved Randers Havn.

Muren, der er tale om, er de nederste rester af DLGs gamle kartoffelpakhus, som Randers Kommune overtog vedligeholdelsen af, efter hovedparten af bygningen blev revet ned i 2013. Den indgår som en del af højvandsbeskyttelsen i Toldbodgadekvarteret, der blandt andet har til formål at sikre Tøjhushavekvarteret for oversvømmelser. Men som ingeniørerne påpeger, kan man ikke forvente, at muren – som den ser ud nu – kan holde vandmasser tilbage.

- Efter flere år uden afdækning i toppen er muren meget medtaget. Fugerne er udvaskede. Flere steder er der vandrette revner ved mørtlen, og enkelte steder er der hul igennem muren langs med søjlerne. Det virker ikke usandsynligt, at der kan strømme vand under muren, konkluderer ingeniørerne i deres rapport.

Tre mulige løsninger

Som følge af ingeniørernes dom bliver det nu op til politikerne i først udviklingsudvalget og siden økonomiudvalget og byrådet at beslutte, hvad der skal ske med resterne af den smuldrende mur.

Forvaltningen har i den forbindelse opstillet tre løsningsmuligheder:

Den første mulighed er, at man etablerer en ny permanent højvandsmur, som vil give stor sikkerhed i lang tid. Ulempen med sådan en løsning er prisen, som løber op i mindst 675.000 kroner, samt det faktum, at den ikke er fleksibel og derfor kan komme i vejen for et fremtidigt byggeri på grunden.

Den anden mulighed er, at man – som man tidligere har gjort – forlænger den eksisterende murs levetid ved at beklæde den med tagpap, støbe beton i hulmuren og sikre yderligere bagstøtte med sand. En sådan renovering vil ifølge forvaltningen koste 263.000 kroner og kræve løbende tilsyn og vedligehold.

Den tredje mulighed er, at man investerer 225.000 kroner i en mobildæmning, som kan anvendes til at sikre muren i Toldbodgade så længe, der er behov for det. Senere vil dæmningen eventuelt kunne bruges andre steder, hvor der måtte blive behov.

Behovet vil ændre sig

Kommunalforvaltningen anbefaler politikerne at vælge den sidste af de tre løsningsmuligheder og finder finansieringen fra Byen til Vandet-projektet.

Argumentet lyder, at en mobildæmning ikke bare er den billigste, men også den mest fleksible løsning, idet den vil kunne tilpasses et fremtidigt byggeri på grunden.

Desuden påpeger forvaltningen, at selv om udviklingsplanen for Byen til Vandet først vil ligge færdig i 2020, så ved man allerede nu én ting: Nemlig, at så snart der er etableret en dæmning i det nordlige havnebassin, og Klimabåndet er etableret langs pieren og Justesens Plæne, vil der ikke længere være behov for højvandsbeskyttelse i Toldbodgade. Og til den tid vil en mobildæmning kunne gøre gavn andre steder i kommunen, hvor der måtte blive et behov.

Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Beredskabet bad om politi-assistance til at dæmpe unge bilister: - De ræsede om ørerne på os

Randers HK For abonnenter

Stort portræt af Katrine Larson: Guldpigen der gik en anden vej

Annonce