Annonce
Randers

Overvældende med randrusianernes gavmildhed

Snakken gik livlig, da repræsentanter for de 10 modtagende foreningerog medlemmer af Lions Club Randers Gudenaa tirsdag eftermiddag var samlet i forbindelse med fordeling af årets Randers Julehjælp. Foto: Annelene Petersen

De 10 foreninger, der i år er tilsluttet Randers Julehjælp, fik overrakt rekordstort beløb.

Annonce

Randers: De store smil var fremme, da de 10 foreninger, der i år får del i Randers Julehjælp, tirsdag var samlet for at få deres del af det rekordstore beløb, som er blevet indsamlet. 276.584,00 kroner var det blevet til, da kassen blev gjort op tirsdag middag. Knap 27.000 kr. mere end den hidtidige rekord fra 2014, og 105.000 kr. mere end sidste år. Desværre er behovet for julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier i Randers steget endnu mere. De 10 foreninger uddeler således til sammen for godt en kvart millioner kroner mere i år end sidste år.

- Men det er overvældende med randrusianernes gavmild, lød det samstemmende fra repræsentanterne for de 10 foreninger, der i de kommende dage for travlt med uddeling af kasser eller poser med mad og gavekort samt med at arrangere juleaften og jule-arrangementer for udsatte randrusianske familier.

Randers Julehjælp

Randers Julehjælp er en indsamling arrangeret af Randers Amtsavis i samarbejde med Lions Club Randers Gudenaa.

Indsamlingen hjælper humanitære organisationer og foreninger med at sikre en god jul i randrusianske børnefamilier, hvis økonomiske midler er små.

Der blev i år indsamlet 276.584 kr., som blev fordelt således blandt de 10 organisationer/foreninger, der får del i Randers Julehjælp 2018:Frelsens Hær 76.613,76 kr.Dansk Folkehjælp 66.933,33 kr.Mødrehjælpen 53.933,88 kr.Børnenes Kontor 22.126,72 kr.Giv Julen Mening 21.573,55 kr.Kirkens Korshær 15.212,12 kr.Aktivitetsforeningen Jennumparken 11.339,94 kr.Kirkernes Familiehjælp 3.595,59 kr.Venligboerne i Langå 3.042,42 kr.Juletemaet for Randers og Omegn 2.212,69 kr.

Inden fordelingen af Randers Julehjælp fik deltagerne en rundvisning i Randers Amtsavis' nye lokaler i det tidligere SCS-huset. Foto: Annelene Petersen
Annonce

Første gæster i avisens nye lokaler

I forbindelse med årets fordeling af Randers Julehjælp fik repræsentanterne for foreningerne samt de deltagende medlemmer fra Lions Club Randers Gudenaa lejlighed til som de første gæster at se Randers Amtsavis' nye domicil på Østergrave 4. Fordelingen skete nemlig i den gamle SCS-bygning. Først fik repræsentanterne en rundvisning i avisens kommende lokaler, der ganske vist stadig står helt tomme. Avisen overtager nemlig først lokalerne i april. Inden da skal der ske en mindre ombygning, som chefredaktør Axel Præstmark indviede repræsentanterne i.

Efter rundvisningen og fortællingen om, hvordan lokalerne forventes indrettet, samledes alle i bygningens kantine på etagen under Randers Amtsavis' kommende lokaler. Her stod chefredaktør Axel Præstmark og præsident for Lions Club Randers Gudenaa Torben Boldsen for overrækkelsen. Hver foreningen blev kaldt op og fik overrakt en seddel på det beløb, som udgør foreningens andel af det indsamlede beløb. Pengene overføres senere til den enkelte forenings konto.

De 276.584 kroner blev fordelt således: Frelsens Hær 76.613,76 kr., Dansk Folkehjælp 66.933,33 kr., Mødrehjælpen 53.933,88 kr., Børnenes Kontor 22.126,72 kr., Giv Julen Mening 21.573,55 kr., Kirkens Korshær 15.212,12 kr., Aktivitetsforeningen Jennumparken 11.339,94 kr., Kirkernes Familiehjælp 3.595,59 kr., Venligboerne i Langå 3.042,42 kr. og Juletemaet for Randers og Omegn 2.212,69 kr..

Chefredaktør Axel Præstmark, Randers Amtsavis, og præsident Torben Boldsen, Lions Club Randers Gudenaa, stod for fordelingen til foreningerne. Her er det formamden for Kirkens Korshær i Randers Anne-Dorthe Bugge, der takker. Foto: Annelene Petersen
Annonce

Mest givet ud - største modtager

Den store forskel på, hvor meget de enkelte foreninger modtager, skyldes, at det indsamlede beløb fordeles efter samme fordelingsnøgle, som de enkelte foreninger bidrager til den samlede uddeling af julehjælp i år. Hvis en forening således yder julehjælp, der svarer til 19,5 procent af det samlede beløb, som de 10 foreninger yder julehjælp for, så modtager foreningen også 19,5 procent af de indsamlede beløb. Da beløbet indsamlet til Randers Julehjælp udgør knap 27 procent af den samlede uddelte julehjælp, modtager hver forening således knap 27 procent af det beløb, som foreningen uddeler julehjælp for.

Frelsens Hær står for den største uddeling. Organisationen har brugt 284.500 kr. på julehjælp til randrusianske familier. 180 familier får pakker, 31 familier har fået tildelt et særligt legat, som man kun kan få én gang i sit liv, juleaften holder 50 personer juleaften sammen og desuden samles 70-80 personer til en julefest.

Tæt herefter følger dog Dansk Folkehjælp, der deler pakker ud til 166 familier til en samlet pris på 249.000 kr. Organisationen har desværre måttet afvise 32 ansøgere. Mødrehjælpen deler pakker ud for 200.000 kr. til 175 familier, der tilsammen tæller 421 børn.

Der er derefter et spring ned til de lidt mindre organisationer. Børnenes Kontor deler pakker for i alt 81.750 kr. ud til 102 familier med i alt 212 børn. Giv Julen Mening bruger næsten samme beløb, nemlig 80.000 kr., til juleaften-arrangementet, der tæller 80 gæster samt en række frivillige.

Kirkens Korshær bruger 56.935 kr. på at give pakker til 96 familier med i alt 218 børn samt et arrangement juleaften. Organisationen har desværre måttet give afslag til 19 familier. Aktivitetsforeningen Jennumparken sender 75 børn og voksne på en juletur til Tivoli Friheden i Århus, og samler cirka det samme antal til en julefest.

Kirkernes Familiehjælp uddeler pakker til 19 familier, der tæller 30 børn og 24 voksne, og arrangerer et julearrangement for 30 børn og ca. 60 voksne. Det forventer foreningen at bruge 13.800 kroner til. Venligboerne i Langå bruger 11.400 kr. på at give 52 gaver, 16 købmandsposer og holde en julefest for 52 børn og cirka 30 voksne. Endelig bruger Juleteamet for Randers og Omegn 7.295 kr. på 35 pakkekalendere, 45 julegaver, 45 godteposer samt en julefest for 45 børn og 22 voksne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce