Annonce
Randers

Pædagoger i Randers: Vi mangler kolleger

Der mangler personale i dagtilbuddene i Randers, mener BUPL Østjylland, der netop har lavet en analyse af forholdene i institutionerne. Formanden for børne- og familieudvalget, Anders Buhl-Christensen (V), tror ikke det er realistisk at der kommer flere ansatte. Foto: Annelene Petersen

En analyse fra BUPL Østjylland viser, at pædagoger i Randers ofte oplever at være alene med store børnegrupper, og at det ikke er muligt at give børn den støtte og omsorg, de behøver.

Annonce

Randers: Mange pædagoger i dagtilbud, skolefritidsordninger og skoler i Randers oplever, at de har for lidt tid til at udføre deres arbejde.

Det viser analyser, som BUPL Østjylland har lavet sidst i juni.

Undersøgelsen blandt pædagoger i institutioner for 0-6-årige er besvaret af 38 procent af de ansatte. Den viser, at 71 procent "Meget ofte" eller "Ofte" oplever at mangle tid til at drage omsorg for et eller flere børn på grund af personalemangel.

67 procent oplever, at der generelt ikke er personaleressourcer nok til de opgaver, pædagogerne skal løse, og 54 procent oplever at være den eneste uddannede pædagog på stuen.

En af dem er Anja Hansen, der har arbejdet i Randers Kommune i ti år.

- Der er ikke så mange ansatte som før i tiden, og jeg oplever nogle gange at være alene med en stor gruppe af børn, siger hun.

- Når så mange pædagoger oplever at være den eneste uddannede på stuen, så det vidner om, at Randers Kommunes ekstra bevilling på 12 millioner kroner til et kvalitetsløft i dagtilbuddene ikke er blevet anvendt på hænder, der ved, hvad de gør, konstaterer Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

- Vi har jo en vidunderlig naturbørnehave med meget dygtige ansatte, så det vil være oplagt at give børn mulighed for at komme hertil og få ekstra skub på deres udvikling.

Anders Buhl-Christensen, formand for børne- og familieudvalget
Diagrammet viser antal børn pr. ansat i institutioner for børn fra tre til fem år. Tallet for 2017 er ikke oplyst af Randers Kommune. Kilde: Danmarks Statistik
Annonce

Mange opgaver venter

Et lignende billede tegner sig blandt pædagoger i skolefritidsordninger og fritidshjem. Her oplever personalet blandt andet, at der ikke er givet ekstra ressourcer til børn, der får støtte i skoletiden.

- Pædagogernes svar vidner om, at et barn med særlige behov og/eller en diagnose på vej over i SFO'en på forunderlig vis forvandler sig til et barn, der ikke har behov for støtte. Det er en uacceptabel måde at behandle vores sårbare børn på. Og hvad med de stille børn? Hvem opdager, når de mistrives?, spørger Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

Hun påpeger, at de pædagoger, der arbejder sammen med lærere i undervisningstiden, ofte oplever, at de ikke har tid nok til forberedelse af arbejdet.

Anders Buhl-Christensen (V), der er formand for børne- og familieudvalget, kunne også godt ønske sig flere ansatte pædagoger, for Randers ligger ikke højt når det gælder normeringer.

Men realistisk set bliver det nok ikke i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, at der kommer til at ske store ændringer på dén front, erkender han.

- Fokus lige nu er familieafdelingen, siger han med henvisning til, at der stadig er brug for ekstra ressourcer for at få afdelingens økonomi i balance.

Dertil kommer, at det også er en stor udfordring at skulle finde plads til cirka 400 ekstra børn i dagtilbuddene i løbet af de kommende få år. Det betyder byggeri af nye institutioner.

Udvalget har netop besluttet at undersøge mulighederne for at lave en busløsning mellem Hørhaven i dagtilbud Nordvest i Randers og Fussing Børnehave. I midtbyen mangler der nemlig pladser, mens der er ledig kapacitet i Fussing.

- Vi har jo en vidunderlig naturbørnehave med meget dygtige ansatte, så det vil være oplagt at give børn mulighed for at komme hertil og få ekstra skub på deres udvikling, siger Anders Buhl-Christensen om planerne.

Han påpeger, at udvalget også har stort fokus på den kommende børnepolitik, der skal skabe mere sammenhæng i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Og så skal der laves en bedre indsats når det gælder overgange til institutioner, skoler og uddannelsessteder.

Den tidlige indsats er også et vigtigt emne for den børnepolitik, der skal udformes i løbet af efteråret.

Diagrammet viser antal børn pr. ansat i institutioner for børn fra nul til to år. Tallet for 2017 er ikke oplyst af Randers Kommune. Kilde: Danmarks Statistik
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Live: Det er for tidligt at glæde sig over smittetal, mener Mølbak

Annonce