Annonce
Østjylland

Plejehjem fik gentagne påbud inden dødsbrand

Det er plejehjemslederens ansvar at sikre, at beredskabets påbud som følge af et brandsyn bliver fulgt op på og overholdt i detdaglige, fastslår beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Beredskab & Sikkerhed. Arkivfoto: Bo Amstrup

Det var ikke ukendt viden for ledelsen på plejecentret Farsøhthus, at der var problemer med brandsikkerheden på stedet. Det viser en aktindsigt i antallet af påbud, som plejecentret har fået fra beredskabet.

Allingåbro: Plejecentret Farsøhthus, der i august blev ramt af en dødsbrand, som kostede tre ældre kvinder livet, har gennem årene fået en lang række påbud vedrørende manglende brandsikkerhed.

Det viser en aktindsigt, TV2 Østjylland har fået indsigt i om brandsikkerheden på plejecentret i Allingåbro på Djursland.

Aktindsigten viser, at Farsøhthus hvert år siden 2011 har fået påbud om at rette op på brandsikkerhedsmæssige fejl og mangler. Det fremgår eksempelvis, at møbler på flugtvejsgange og trapper har været en generel problemstilling ved beredskabets årlige brandsyn på plejecentret.

Annonce

Oversigt over brandsikkerhedsmæssige påbud til Farsøhthus

Her er de påbud, plejecentret Farsøhthus har fået fra Brand og Redning Djursland i perioden 2011-2015 samt fra Beredskab og Sikkerhed i perioden 2016-2017.2011: 'Møbler i flugtveje skal fjernes. Opstilling sofa foran flugtvejsdøre fjernes. Parkerede biler foran flugtvejsdøre fjernes'.

2012: 'Flugtvejsgange holdes frie og ryddelige'. 'Brandslukningsmateriel i nyt køkken manglede'.

2013: 'Møbler på trappe hindrer ryddelige flugtveje. Åbne branddøre i kælder.

2014: 'Person med kendskab til flugtvejsbelysning ikke til stede. Ingen instruks ophængt ved flugtvejsbelysningen.

2015: 'Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående'.

2016: Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående. Der har tidligere været påtalt fare for opstået brand. Der bør laves en generel gennemgang af bygningen.

2017: 'Brandsikringen er ikke optimal. Anbefales at personalet får elementær brandkursus ud over den instruktion som serviceleder allerede gør.'

(Beredskabet skelner mellem et påbud og en anbefaling. Et påbud skal efterleves, en anbefaling bør efterleves. I 2017 er der tale om en anbefaling).

Kilde: TV2 Østjylland

Møbler øger brandfaren

Ifølge beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fra Beredskab & Sikkerhed kan man dog ikke konkludere, at fordi, der har været mange påbud, så er det også ensbetydende med at plejehjem er mere farlige end andre bygninger.

- Af alle de steder, hvor vi holder brandsyn, bonner plejehjem generelt ud med mange påbud, fordi der blandt andet er så mange brandtekniske installationer og brandsikkerhedsforanstaltninger, som vi kan komme ud og påpege. Men i det her tilfælde kan jeg også godt se, at der er noget, som går igen, siger Kasper Sønderdahl med henvisning til oplysningerne fra aktindsigten.

- Det kan godt være, at man i god mening bare har villet skabe en god hyggekrog. Det er jo en del af det sociale liv på et plejehjem. Fra beredskabets side forsøger vi bare hele tiden at gøre opmærksom på, at når man sætter en sofa eller en stol i en gang, så øger man altså også brandbelastningen, og det bliver en risikofaktor, siger han.

Ansvaret er plejecenterlederens

Når en beredskabsmyndighed som Beredskab & Sikkerhed giver påbud, som dem, der fremgår af aktindsigten, så er det ifølge Kasper Sønderdahl brugerne af bygningen eller bygningens ejer, der har ansvaret for at følge op på de givne påbud.

- Når vi laver brandsyn på et plejehjem, vil det som udgangspunkt være lederen af stedet, som deltager i brandsynet, som får tilsendt brandsynsrapporten og som får opgaven med at sikre, at tingene bliver udbedret, siger beredskabsdirektøren.

På plejecenter Farsøhthus er det derfor som udgangspunkt plejecenterleder Karina Kreutzfeldt, der har haft ansvaret for at sikre, at beredskabets påbud er blevet fulgt og overholdt.

- Ingen kommentarer

Randers Amtsavis har været i kontakt med Karina Kreutzfeldt for at høre, hvorfor beredskabet gentagne gange har været nødt til at påpege, at der har stået møbler i flugtveje.

Vi ville også gerne have spurgt hende om, hvorfor problemet med de risikobetonede møbelplaceringer er blevet ved med at genopstå år for år, når det ifølge beredskabet er hendes ansvar som plejecenterleder at sikre, at påbuddene bliver fulgt og efterfølgende overholdt.

Karina Kreutzfeldt har dog ikke ønsket at kommentere på sagen og henviser i stedet til sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang fra Norddjurs Kommune.

- Vi skal blive bedre

Ifølge Søs Fuglsang har personalet på Farsøhthus hele tiden sørget for at udbedre de påbud, man har fået fra det lokale beredskabs side. Men samtidig erkender sundheds- og omsorgschefen, at de gentagne påbud viser, at der er plads til forbedring.

- Vi skal helt sikkert blive bedre til den løbende opfølgning. Der er ikke nødvendigvis tale om de samme gangarealer ved de enkelte påbud, men det skal være bedre, og påbud bør ikke gå igen i rapporterne, svarer hun i en mail til Randers Amtsavis.

På spørgsmålet om, hvorfor problemet med møbler i flugtvejsarealer bliver ved med at opstå, når det er plejecenterlederens ansvar, at de givne påbud overholdes, samt spørgsmålet på, om plejecenterleder Karina Kreutzfeldt fra Farsøhthus har levet op til sit ansvar i forhold til at sikre, at påbuddene følges og overholdes, svarer Søs Fuglsang følgende i mailen:

- Indholdet af brandsynsrapporterne indgår som en vigtig del i den gennemgang af sikkerheden, som vi gennemfører i forhold til Farsøhthus. Vi kan derfor ikke svare på spørgsmålet omkring de tilbagevendende påbud, du henviser til, før vi har det fulde overblik. Men jeg ved, at der er- og altid har været - et stort fokus på Farsøhthus på at følge op på, at påbuddene efterleves. Jeg vil også gerne sige, at vi har fuld tillid til ledelsen på Farsøhthus. For os er det vigtigste, at vi nu ser fremad og undersøger sikkerheden på Farsøhthus grundigt. I det arbejde vil der også indgå, om arbejdsgangene og procedurerne på plejecenteret skal optimeres yderligere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce