Annonce
Østjylland

Politikere skrinlægger plan for Fælledvej

Der bliver ingen flygtningeboliger på Fælledvej, hvis det står til arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune. Det blev slået fast ved et møde i denne uge. Arkivfoto: Pia Pagaard M. Madsen

Politikerne i arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord har nu besluttet at droppe de hidtidige planer om at oprette et flygtningehus i det gamle plejehjem på Fælledvej i Mariager.

Mariager: Det bliver for dyrt at klargøre det gamle plejehjem på Fælledvej i Mariager til permanent indlogering af flygtninge. Sådan lyder konklusionen fra arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune efter denne uges planlagte møde.

- Vi har besluttet, at vi ikke ønsker at fortsætte med flygtningeprojektet på Fælledvej. Den nødvendige renovering af lokalerne vil blive dyrere end først beregnet, og derfor vil flygtningene slet ikke have råd til at bo i dem, når de står færdige, siger formand i arbejdsmarkedsudvalget Finn Cilleborg (S).

Mariagerfjord Byråd afsatte i oktober 2016 264.000 kroner til projektet med at indlogere kvoteflygtninge på det gamle plejehjem på Fælledvej. Herefter fulgte et planlagt borgermøde på Sødisbakke i Mariager i slutningen af november, hvor omkring 140 borgere deltog.

- Vi har besluttet, at vi ikke ønsker at fortsætte med flygtningeprojektet på Fælledvej. Den nødvendige renovering af lokalerne vil blive dyrere end først beregnet, og derfor vil flygtningene slet ikke have råd til at bo i dem, når de står færdige.Finn Cilleborg (S), udvalgsformand

Budgettet passede ikke

I forbindelse med borgermødet kom det frem, at man fra kommunens side ikke havde taget højde for, at der skulle installeres målere til aflæsning af el-, vand- og varmeforbrug i hver flygtningebolig.

Derfor blev Ejendomscentret sat til at undersøge de forventede udgifter til vedligeholdelse, etablering af målere samt de forventede forbrugsudgifter pr. bolig.De nye beregninger har vist, at prisen for en renovering af Fælledvej vil kræve yderligere 321.000 kroner - udover de allerede afsatte 264.000 kroner - hvis lokalerne skal leve op til lovkravene om diverse aflæsningsmålere.

Ifølge et internt notat fra Ejendomscentret oplyses det, at de forventede forbrugsudgifter, fordelingen af udgifterne til vedligehold og forrentningen af investeringerne i bygningen vil få huslejen til at stige markant i forhold til den huslejeudgift, der tidligere blev anslået til at være 2950 kroner om måneden pr lejer.

Nu ser det i stedet ud til, at man for at undgå et økonomisk tab i forbindelse med projektet er nødt til at opkræve en husleje på 4128 kroner om måneden pr. lejer. Altså mere end 1000 kroner over den øvre grænse for, hvad en enlig borger på integrationsydelse må opkræves i husleje. Og den går ifølge arbejdsmarkedsudvalget ikke.

Annonce

En vis standard må forventes

Finn Cilleborg peger desuden på, at der - hvis man ser bort fra problemerne med den høje husleje - hersker en en overordnet holdning i arbejdsmarkedsudvalget om, at en permanent bolig skal have en vis standard.

- Vi mener, at hvis man indlogerer flygtninge i en permanent bolig, så skal standarden være sådan, at man har sit eget køkken, bad og toilet. Og den standard lever Fælledvej jo heller ikke op til, siger Finn Cilleborg.

- Burde man ikke have tænkt over det noget før?

- Det burde man nok. Men det er blevet besluttet både i økonomiudvalget og i byrådet, at man skulle forsøge at udnytte de boliger, som var ledige rundt omkring i vores kommune i stedet for, at de bare står tomme. Det er set med de øjne, at der er blevet kigget på den her mulighed. Men vi kan jo se, at ideen om at indlogere flygtninge på Fælledvej ikke har været undersøgt tilstrækkeligt til bunds, og derfor har vi altså truffet det valg, vi har, siger Finn Cilleborg.

Det bliver nu op til økonomiudvalget at beslutte, om man vil anbefale arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om at droppe projektet på Fælledvej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Randers

Voldsom brand har sprængt køkkenrude og brændt gavl: - Der har været gasflasker og benzin derinde

Annonce