Annonce
Norddjurs

Politikerne vendte tomlen ned til hjemmepasning: Forældre i Norddjurs skal ikke gå hjemme og passe egne børn med tilskud

Thea Abildskov Sørensen med sønnen Elias på halvandet år ved Glatved Strand, hvor yndlingsbeskæftigelsen er at kaste sten i vandet. De mødes ofte med andre familier, der har børn hjemme, enten i legegrupper eller i naturen, så der er mulighed for socialisering. Foto: Helle Elgaard Kvist
Thea Abildskov Sørensen kæmper sammen med andre forældre for, at Norddjurs Kommune skal gøre det muligt at hjemmepasse børn med tilskud som i nabokommunerne, Syddjurs og Randers, men lokalpolitikerne stemte forslaget ned på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde.
Annonce

Norddjurs: På tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde skulle lokalepolitikerne tage stilling til, hvorvidt det skal være muligt for forældre i Norddjurs Kommune at hjemmepasse deres børn med tilskud, lige som det blandt andet er i de to omegnskommuner, Syddjurs og Randers.

Forslaget blev allerede drøftet på børne- og ungdomsudvalgets møde i december, men her var politikerne ikke enige. Socialdemokraterne Tom Bytoft, Fritz Birk Sørensen og Allan Gjersbøl Jørgensen samt SF's Mads Nikolajsen ønskede ikke, at Norddjurs Kommune skal yde et kommunalt tilskud til forældre til pasning af egne børn, men Kristina Hviid (V), Ulf Harbo (EL) og Pia Bjerregaard (DF) ønskede, at sagen blev sendt til behandling i kommunalbestyrelsen.

Annonce

Dejligt, men benhårdt

Ønsket om muligheden for at hjemmepasse børn med et tilskud, der svarer til maksimalt 85 procent af, hvad kommunen ellers giver til en institutionsplads, kommer fra en gruppe forældre med Thea Abildskov Sørensen i spidsen.

Hun er sammen med familien, der består af hendes mand og deres to drenge på fire og halvandet år, bosat lige på den anden side af kommunegrænsen. Thea Abildskov Sørensen er 30 år og i gang med en uddannelse som kok - en uddannelse, der dog lige nu er sat på stand by, da hun benytter sig af muligheden for at gå hjemme med den yngste af sine sønner.

Hjemmepasning

  • Det er op til kommunerne selv, om de vil give tilskud til forældre, der passer deres egne børn hjemme.

  • Der kan gives tilskud i op til et år og maksimalt til tre børn per husstand.

  • Kommunerne bestemmer, hvor stort tilskuddet skal være. Det må dog maksimalt udgøre 85 procent af den udgift, kommunen ville have til en plads i et dagtilbud.

  • For at modtage tilskud skal forældrene blandt andet have opholdt sig i landet i mindst syv ud af de otte seneste år og kunne tale så godt dansk, at de kan lære barnet det. Forælderen må heller ikke være på offentlig forsørgelse.
  • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældrene ikke kan få tilskud til pasning af egne børn, hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger (efter § 52 i lov om social service) anser det for nødvendigt, at et barn er optaget i et dagtilbud.
  • Der er 37 af landets 98 kommuner, der ikke yder tilskud til hjemmepasning.

Muligheden for hjemmepasning blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune i foråret 2019. Dengang var det også Thea Abildskov Sørensen, der var initiativtager til at få sagen behandlet politisk, og hun er rigtig glad for ordningen.

- Det er helt vildt dejligt. Jeg er forsat med at gå hjemme, da min barsel sluttede, men det er også benhårdt, for det giver ikke vildt mange penge. Men man skal heller ikke gøre det for pengenes skyld, men for børnenes trivsel, siger hun.

Annonce

Mere fleksibilitet

Familien vil gerne flytte til Norddjurs Kommune, og derfor er Thea Abildskov Sørensen også gået ind i kampen for at give muligheden til småbørnsfamilierne i sin kommende kommune.


Jeg synes, det er indlysende og giver mening, at pengene følger barnet, fordi det giver mere fleksibilitet og kommer både børnene og familierne til gavn.

Thea Abildskov Sørensen, mor med ønske om hjemmepasning


Hun har oprettet en gruppe på Facebook for interesserede i Norddjurs Kommune, der indtil videre har 30 medlemmer, der tæller både fædre og mødre, og Thea Abildskov Sørensen fortæller, at der er forskellige grunde til, medlemmerne ønsker ordningen.

- Nogle er allerede hjemmepassere, nogle vil gerne fortsætte deres barsel, og andre vil bare gerne kunne give deres børn muligheden for en pause fra institutionslivet af forskellige grunde, sige hun og pointerer, at det er vigtigt at understrege, at det ikke kun handler om muligheden for at forlænge barslen:

- Der er meget blandede interesser, og jeg synes, det er indlysende og giver mening, at pengene følger barnet, fordi det giver mere fleksibilitet og kommer både børnene og familierne til gavn, siger hun.

Annonce

Politisk nej til hjemmepasning

Sidst muligheden blev diskuteret er knap seks år siden. Tilbage i maj 2015 besluttede børne- og ungdomsudvalget, at der ikke skulle ydes tilskud til forældre til pasning af egne børn.

Tirsdag aften skabte emneten ophedet debat i kommunalbestyrelsen, da politikerne var meget splittede.

Argumenterne for gik blandt andet på, at man skulle se på det enkelte individs frihed, at det ville give familierne fleksibilitet samt en mulighed for at gøre kommunen mere attraktiv i forhold til bosætning og bringe den på linje med andre kommuner, der yder tilskud.

Argumenterne imod ordningen gik på, at den vil være et tilbageslag for ligestillingen, at den ville skabe manglende socialisering, og at fællesskabets penge skal komme fællesskabet til gode, så ordningen vil være den forkerte vej at gå i forhold til sammenhængskraften, da det blandt vil give færre penge til pædagoger i institutionerne.

Der blev også udtrykt bekymring i forhold til, om det ville være sårbare grupper, så som unge mødre eller ikke-etnisk danske, der vil vælge ordningen, så børn med eksempelvis sproglige eller andre udfordringer vil gå under radaren.

Forslaget blev nedstemt med stemmerne 15 mod 11. For var Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre og Enhedslisten. Imod var Socialdemokraterne (på nær Else Søjmark, der undlod at stemme), SF samt Dansk Folkeparti, der havde skiftet mening siden punktet var på i børne- og ungdomsudvalget.

Thea Abildskov Sørensen er naturligvis rigtig ærgerlig over beslutningen og vil nu sammen med de andre familier i gruppen se på mulighederne for at  kæmpe videre for at få ordningen indført.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers FC

Kampen minut for minut: Randers FC kæmpede forgæves for udligning i de sidste minutter

Randers FC For abonnenter

Profiler manglede på træningsbanen: Avisens bud på Randers FC's 11 startere på Fyn

Randers FC

Greve før mini-matchbold i jagten på top 6: - Drop forsvarsmentaliteten - vi skal angribe

Annonce