Annonce
Randers

Positivt problem giver udfordringer på børnefronten

Der kommer flere småbørn i Randers Kommune, men de er ikke jævnt fordelt i kommunen, og det er en udfordring når dagtilbudsstrukturen skal planlægges. Arkivfoto: Annelene Petersen

I 2027 vil der ifølge en prognose være 1147 flere børn mellem nul og fem år end i dag. Men de vil ikke være jævnt fordelt i kommunen, og det er en udfordring for politikerne, når dagtilbudsstrukturen skal tilrettelægges.

Randers: At se 31 grønne kugler på afstemningstavlen i byrådssalen i Randers hører til sjældenhederne. Men det skete på byrådsmødet mandag aften i Det gamle Rådhus.

Her fik et forslag fra radikale Mogens Nyholm fuld opbakning. Det blev stillet i forbindelse med, at politikerne så på prognoserne for, hvor mange småbørn der vil være i kommunen i de kommende ti år. I 2017 er der 5982 børn mellem nul og fem år, og det tal vil stige støt i årene fremover.

Forslaget fra Mogens Nyholm lød: "At der ved det fremtidige arbejde omkring dagtilbuddene sikres, at lokalområder fortsat understøttes ved dagtilbudsforsyning, så der fortsat vil være aktiviteter, liv og udvikling i lokalområderne".

Problemet er, at mens der i Randers midtby er for få pladser, især til de nul- til to-årige børn, så er der især nord for Randers et overskud af pladser. Nogle steder udnyttes kapaciteten kun 60 procent. Derfor skal politikerne tage stilling til, hvordan pasningstilbuddene fremover skal tilrettelægges. Udfordringen er dels at skaffe pladser nok især i Randers C og samtidig opretholde pasningstilbud i områder, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

Kapacitet i pasningstilbuddene

Samlet set vil der i Randers Kommune fra 2018 og frem begynde at mangle dagpleje- og vuggestuepladser til børn i alderen 0-2 år.I 2027 vil der ifølge prognosen mangle cirka 400 pladser, hvis den nuværende kapacitet fastholdes.

Langt det fleste af pladserne vil mangle i dagtilbud Midt.

Det er kun i dagtilbud Nordvest, at der er ledig kapacitet i hele perioden.

I løbet af sommeren 2017 har Randers Kommune ansat ni flere dagplejere, da der er efterspørgsel efter dagplejepladser i dele af kommunen. Der er nu 214 dagplejere.

Pladsanalysen viser desuden, at der er særlige udfordringer inden for to dagtilbudsområder, der tilbyder pasning af børn op til fem år.

Det gælder i Midtbyen, Dagtilbud Midt. Her er der behov for yderligere pladser.

De børn, som ikke kan få pladser i området i dag, får i stedet tildelt pladser i andre dagtilbudsområder.

For Dagtilbud Nordvest, som går fra Vangdalen, Skelvangsvej til Gassum, Spentrup, Bjerregrav og Fussingø er der omvendt overskud af pladser.

Et positivt problem

Helt generelt stiger børnetallet i Randers, og det er et positivt problem.

- Efter mange år med fald i børnetallet er det glædeligt. at der kommer flere småbørn, det er dejligt med flere kunder i "butikken", sagde formanden for børn- og skoleudvalget, Anders Buhl-Christensen (V).

Socialdemokraten Torben Hansen understregede. at det er vigtigt, at der er muligheder for børnepasning lokalt, så børnefamilierne får en lettere hverdag.

- Men det er også vigtigt med pædagogisk kvalitet og gode fysiske rammer. Hvor lokalt er lokalt? Det kan man diskutere, sagde Torben Hansen med henvisning til, at økonomien også skal hænge sammen.

I Spentrup og i Langå arbejdes der på at sammenlægge institutioner i byerne, fordi der er færre børn. I Havndal har man i øjeblikket en særlig udfordring med at få tingene til at hænge sammen med den normering, politikerne har tildelt. Derfor har forældrerådet ved Havndal Børnehave sendt et nødråb til byrådet lige før sommerferien:

"Havndal Børnehave overgik i 2015 til at være en del af Havndal Børneby. Et projekt, der på sigt har potentialet til at blive en gevinst for såvel vores børn som vores lokalområde. Det at være en børneby fordrer dog, at alle er samlet under samme tag, da selve konceptet er bundet op på samarbejde og ressource-deling på tværs af skole, skolefritidsordning og børnehave. Dette er imidlertid endnu ikke en realitet, da børnehavens lokaler på skolen tidligst står klar i marts 2018", hedder det i brevet fra Havndal.

Annonce

Havndal i knibe

Den problematiske situation skyldes blandt andet, at det økonomiske grundlag for driften af børnehaven er udfordret, da der aktuelt er 10 færre børn i børnehaven i forhold til august 2015. Dette er procentvis en stor andel, idet Havndal Børnehave er en relativt lille institution.

"Det er besluttet fra politisk side, at børnehaven som en del af Havndal Børneby har samme åbningstid som SFO (udvidet åbningstid). Fordi man endnu ikke kan drage fordel af at samarbejde med SFO'ens personale, skal børnehaven selv dække den udvidede åbningstid på 52,5 timer."

Forældrerådet påpeger, at konsekvensen blandt andet er at der hver fredag hele dagen kun er to voksne til i alt 32 børn.Dette er ligeledes en realitet om morgenen og om eftermiddagen de andre ugedage. I tidsrummet fra 6.30- 7.00 og fra 16.00- 17.00 er der kun én pædagog tilstede i hele børnehaven.

Børnene kommer som følge af den lave bemanding ikke længere på tur ud af børnehaven, lyder det fra forældrerådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce