Annonce
Østjylland

Professor: Svært at komme uden om, at Fredberg er inhabil

Sten Bønsing er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og hans vurderer, at regionen holder sig inden for skiven i forhold til påstanden om, at Ulrich Fredberg er generelt inhabil. Arkivfoto: AAU

Sten Bønsing er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og han giver Region Midtjylland ret i, at Ulrich Fredberg er generelt inhabil i forhold til en plads i hospitalsudvalget.

Regionen: Det har udløst lidt af et ramaskrig, at direktionen i Region Midtjylland ikke vil lade det nyvalgte regionsrådsmedlem, Ulrich Fredberg (V), sidde i hospitalsudvalget.

Han er til daglig ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, og det gør ham generelt inhabil, vurderer regionen til Ulrich Fredbergs store frustration.

Men der er ikke så meget at rafle om, mener Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- Umiddelbart er jeg enig med regionens vurdering. Ordlyden i paragraffen er ualmindelig klar og siger, at hvis du har en ledende administrativ stilling, så er du generelt inhabil i forhold til at sidde i et stående udvalg, der har med dit arbejdsområde at gøre.

Er der plads til fortolkning af, hvad en ledende administrativ stilling er?

- Nej, egentlig ikke. I lovens forarbejder står der, at stillingen skal indebære personaleansvar. Det kan eksempelvis være en afdelingsleder, en ledende hjemmesygeplejerske eller en institutionsleder. Så det er svært at argumentere for, at det ikke også vil gælde for en ledende overlæge som i det konkrete tilfælde, vurderer Sten Bønsing.

Hele historien - kort fortalt


 • Ved regionsrådsvalget 21. november 2017 bliver Ulrich Fredberg valgt ind med 9.600 stemmer - tredjeflest af alle kandidater.
 • Måske skyldes populariteten, at han til daglig er ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg. Ulrich Fredberg er netop gået til valg på, at han med sin insiderviden ved, hvor knasterne er i sundhedsvæsenet.
 • Eftersom han ved meget om hverdagen på hospitalerne, vælger Venstre at indstille Ulrich Fredberg til en plads i hospitalsudvalget. Her bliver alle politiske sager om regionens hospitaler tygget igennem og diskuteret, før de kommer i forretningsudvalget og til sidst til afstemning i regionsrådet. På samme måde er der også et psykiatriudvalg og flere andre.
 • Da direktionen i Region Midtjylland får at vide, at Ulrich Fredberg er indstillet til hospitalsudvalget, beder den regionens juridiske afdeling om at foretage en habilitetsvurdering.
 • Konklusionen er, at Ulrich Fredberg er "generelt inhabil", fordi han har en ledende stilling i en afdeling, der hører under den paraply af sager, som kan komme for hospitalsudvalget.
 • Regionen henviser til Kommunalstyrelseslovens paragraf 29, stk. 2. Her står: "Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under udvalget".
 • Bestemmelsen om generel inhabilitet betyder, at Ulrich Fredberg slet ikke må være med i hospitalsudvalget. Det er ikke nok, at han træder uden for døren i sager, der har med hans arbejdsplads at gøre.
 • 11. december sender regionen sin vurdering til Ankestyrelsen og beder den vurdere, om regionen har ret eller ej.
 • 4. januar svarer Ankestyrelsen, at den ikke er uenig i regionens vurdering.
 • Ulrich Fredberg og Venstre er derimod meget uenige og kritiserer regionen for at have afleveret en unuanceret fremstilling af sagen til Ankestyrelsen uden at gøre opmærksom på flere fortilfælde, hvor personer i lignende stillinger ikke er blevet kendt generelt inhabile.
 • Venstre vil nu sende sin egen redegørelse og bede Ankestyrelsen om at vurdere sagen på ny.
 • I sidste ende er det regionsrådet, der skal afgøre, hvorvidt Ulrich Fredberg er generelt inhabil eller ej. Det sker formentlig på regionsrådsmødet 31. januar.
 • Selv om politikerne således har den afgørende stemme, vil de færreste formentlig stemme for en direkte ulovlig løsning, så vurderingen fra regionens jurister og Ankestyrelsen kommer til at få afgørende betydning.
Ulrich Fredberg (V) blev i november valgt til regionsrådet med tredjeflest stemmer blandt alle kandidater. Som overlæge har han en unik viden om sundhedsvæsnet indefra. Men hans stilling gør ham samtidig inhabil i forhold til en plads i hospitalsudvalget, vurderer regionens juridiske kontor. Arkivfoto
Annonce

Svær at kende inhabil

Direktionen i Region Midtjylland er blevet massivt kritiseret af flere regionsrådsmedlemmer på tværs af partier, der mener, at det er alt for vidtrækkende at dømme Ulrich Fredberg generelt inhabil og dermed fratage ham muligheden for at sidde i hospitalsudvalget.

Hvorfor ikke bare sende ham uden for døren, hvis og når der kommer en sag om den specifikke afdeling i Silkeborg, han er leder for, lyder forslaget fra blandt andre Venstres gruppeformand Carsten Kissmeyer.

Til det svarer Sten Bønsing, at hvis ikke man havde reglerne om generel inhabilitet i kommunestyrelovens paragraf 29, så ville Ulrich Fredberg formentlig aldrig blive erklæret inhabil. Heller ikke i enkeltsager.

- For at blive erklæret inhabil i en enkeltsag skal det påvises, at han personligt står til direkte at vinde eller tabe noget. Det er ikke nok, hvis sagen eksempelvis handler om, hvorvidt der skal tilføres flere midler til hans egen afdeling. Selvom ham må formodes at have interesse i det, så vil han selv i sådan en sag formentlig ikke kunne erklæres inhabil. Derfor har Folketinget indført reglerne om generel inhabilitet i paragraf 29 for at stramme op på det område, forklarer Sten Bønsing.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Randers FC For abonnenter

Næsten uanset, hvor Thomasberg kigger hen, kan han se folk, der leverer varen

Annonce