Annonce
Randers

Randers bliver en del af en østjysk millionby

Konturen af Den Østjyske Millionby set fra vest. Inden længe vil Femern Bælt forbindelsen koble Storkøben­havn tættere til Hamborg. Den kommende skandinaviske korridor kan give Østjylland muligheder for at indtage en ny regional position.
Projektet "Den østjyske millionby" har undersøgt potentialerne i at skabe sammenhæng i hele Østjylland på tværs af blandt andet erhverv, byer, natur og infrastruktur.
Annonce

Randers: For over et år siden gik en gruppe arkitekter i gang med at kortlægge Østjylland fra Randers i nord til Haderslev i syd. Nu er projektet færdigt og klar til at blive brugt. Projektet "Den østjyske millionby" har undersøgt potentialerne i at skabe sammenhæng i hele Østjylland på tværs af blandt andet erhverv, byer, natur og infrastruktur. - Østjylland er det største vækstcenter uden for hovedstadsområdet. Vi er nu blevet klogere på sammenhængene og strukturerne i den østjyske millionby – og har et klarere billede af vores fælles styrker og interesser. Det giver et rigtig godt afsæt for, at kommunerne i Østjylland sammen kan påtage sig et ansvar for at drive den regionale udvikling og bidrage til den nationale vækst, siger Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle Kommune. Det byregionale strukturbillede skal sikre et grundlag for en fortløbende dialog om værdien i et tættere samarbejde, så den østjyske millionby udvikler sig i en visionær og bæredygtig retning, som giver borgerne gode livsbetingelser og sikrer erhvervslivet gode rammer for vækst. Projektet kommer med tre forskellige bud på fremtidsscenarier for Østjylland:

1. Østjylland med miljø og natur som driver.

2. Østjylland - Europas nye konkurrencedygtige region.

3. Det gode hverdagsliv i den nære velfærdsby. - Østjylland er i dag et sammenhængende arbejds- og boligmarked. Folk pendler på kryds og tværs, og antallet af personer, som bor i én kommune og arbejder i en anden, er stærkt stigende. Det indebærer krav om gode rammer for mobiliteten og giver borgere flere muligheder for at bo og arbejde forskellige steder. Én af fordelene ved den funktionelle netværksby, som Østjylland har udviklet sig til, er, at de enkelte kommuner og virksomheder kan låne arbejdskraft, infrastruktur og services af hinanden, siger Tom Nielsen, professor fra Arkitektskolen Aarhus.

Her er de overordnede mål for Østjylland

1. Østjylland skal være en af Nordeuropas vinderregioner.

2. Østjylland skal sikre de bedste rammer for et attraktivt og sundt hverdagsliv.

3. Østjylland skal have Nordeuropas bedste rammebetingelser for både små og store virksomheder.

4. Østjylland skal være bedre opkoblet på Europa og højeffektiv inden for mobilitet og kommunikation.

5. Østjylland skal være i front i forhold til opfyldelse af FN's verdensmål og Parisaftalen.

Annonce

Verdensmål

Projektet tager udgangspunkt i de klimaforandringer, vi står midt i. Arbejdet med at løse de globale udfordringer og blandt andet implementere FN’s verdensmål og de forpligtende bæredygtighedstiltag i Parisaftalen er en af de største omstillinger, vi som samfund har skullet gennemføre og bidrage til.

- Projektet har skabt et helt nyt og opdateret grundlag for vores diskussion. Ikke mindst i forhold til FN’s Verdensmål og den bæredygtigheds-dagsorden, der er omdrejningspunktet globalt, men bestemt også regionalt og lokalt. Verden forandrer sig hele tiden, og der er behov for at indgå i partnerskaber på helt nye måder, for at nå de mål vi har sat os selv. Det stiller helt nye krav til handling og har stor betydning for by- og landområdernes strukturer, erhvervslivet og den enkelte borger i Business Region Aarhus og Trekantområdet, siger Jacob Bundsgaard, næstformand i Business Region Aarhus og borgmester i Aarhus Kommune. Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, fortsætter:

- I både Danmark og det øvrige Europa arbejder byregioner sammen om at kunne tilbyde de bedste betingelser for udvikling og for at give borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse. Barren er sat højt i Danmark i forhold til at indfri målsætninger om klima og livskvalitet. For at nå disse mål er fælles visioner og samarbejde på tværs af kommuner i Østjylland et stærkt og vigtigt arbejde.

De tre scenarier

De tre scenarier beskriver alternative udviklingsmuligheder, men de forskellige fremtidsperspektiver er ikke gensidigt udelukkende.

1. Det første scenarie "Østjylland - med natur og miljø som driver" beskriver omstillingen til en ny bæredygtig balance mellem naturgrundlag, produktionsformer og urbanisering, hvor naturgenopretning indgår i en målrettet implementering af verdensmålene.

2. Det andet scenarie sætter især fokus på Østjylland som Europas nye konkurrencedygtige region. Her udfoldes en sammenhængende vision for en infrastrukturudvikling med langt bedre opkobling til de europæiske markeder.

3. Det tredje scenarie handler om det gode hverdagsliv uden for de store byer. Det beskriver udviklingen af Østjylland med fokus på nære fællesskaber og lige adgang til grundlæggende velfærdsservice, naturoplevelser og udeliv.

Hele rapporten kan læses her:

kortlink.dk/2435n

I Trap Danmark 5, 1958 hedder det om de jyske egnsdele: “Man kan inddele Jylland i tre omtr. lige store geografiske provinser: N.jylland, Ø.jylland og V.jylland, der hver har sit særpræg. Ved N.jylland vil vi forstå Limfjordslandet, Him­merland og den nordjyske ø, ved Ø.jylland landet ml. linien Padborg-Dollerup og Kattegat-Lille Bælt og ved V.jylland landet s. og v.f. isens hovedstilstandslinie.”
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce