Annonce
Randers

Randers Julehjælp: Genbrug er kun et redskab

Umiddelbart kan man opfatte Løgstrupgården som en genbrugens indkøbscenter med flere butikker, fx boghandel, møbelforretning og andre genbrugsvare, samt en café. Men bygningen danner også rammen om et socialt samvær, hvor frivillige hjælper Kirkens Korshær og hinanden. Foto: Per Schultz-Knudsen
Kirkens Korshær i Randers arbejder især med fattige børnefamilier, ensomme, hjemløse og misbrugere.

Randers: De fleste randrusianere, der kender Kirkens Korshær, forbinder sandsynligvis primært organisationen med dens genbrugsbutikker i Randers, Assentoft, Langå og på Messingvej, men Kirkens Korshær, der er en af årets 12 modtagere af Randers Julehjælp, arbejder med meget mere end genbrug.

- Kirkens Korshær hjælper alle, der har behov for det. Sådan har vi arbejdet i over 100 år, og det bliver vi ved med. Derfor tager vores arbejde form efter det behov, vi ser i samfundet, fortæller Anne-Dorthe Bugge, der er formand for Korshærsrådet i Randers.

Kirkens Korshærs arbejde er især rettet mod at hjælpe ensomme, fattige børnefamilier, hjemløse og misbrugere.

- Vi arbejder med mange forskellige mennesker med forskellige problemer. Derfor er vores arbejde også mangestrenget. Vore genbrugsbutikker er for eksempel meget mere end genbrug, konstaterer Anne-Dorthe Bugge.

Annonce

Randers Julehjælp

Randers Julehjælp er en indsamling arrangeret af Randers Amtsavis i samarbejde med Lions Club Randers Gudenaa.

Indsamlingen hjælper humanitære organisationer og foreninger med at sikre en god jul i randrusianske børnefamilier, hvis økonomiske midler er små.

12 organisationer, foreninger og grupper får del i Randers Julehjælp 2019:

 • Aktivitetsforeningen Jennumparken
 • Børnenes Kontor
 • Dansk Folkehjælp
 • Frelsens Hær
 • Giv Julen Mening
 • Juleteamet Randers og Omegn
 • Kirkens Korshær
 • Kirkernes Familiehjælp
 • Mødrehjælpen
 • Venligboerne Langå
 • Julearrangement for handicappede børn v/Handicapcenter Kronjylland
 • Randers Menighedsplejes Legatfond

Bidrag kan indbetales på følgende konto i Sparekassen Kronjylland:

Reg.nr. 6187 kontonr. 0012387105

eller via Mobilpay på nr. 84319. Skriv navn og telefonnummer i meddelelsesfeltet.

Man er også velkommen til at komme forbi Randers Amtsavis' reception med et bidrag. Der er normalt åbent alle hverdage mellem kl. 10 og 14.

Redaktionen skriver om bidragydere, store som små, men ikke nødvendigvis alle. Hver dag bringes en oversigt over bidrag fra virksomheder og foreninger på over 5000 kroner.

Indsamlingsperioden er 17. november til 15. december.

Et stærkt socialt fællesskab

Hvor andre organisationer primært bruger deres genbrugsbutikker til at skaffe penge til deres arbejde, fx i katastrofeområder, så er det sociale fællesskab og aktiviteter mindst lige så vigtig i forbindelse med butikkerne i Løgstrupgården og på Rytterknægten, der hører under Kirkens Korshærs byarbejde.

- Naturligvis er indtægten fra genbrugsbutikkerne vigtig for vort arbejde. Det er vores vigtigste indtægtskilde. Uden dem kunne vi ikke året igennem hjælpe de borgere i Randers, der har brug for økonomisk støtte.

- Men samtidig bygger genbrugsbutikkerne på et stærkt socialt fællesskab, hvor frivillige med forskellige resurser og talenter hjælper hinanden. Alle bidrager til at gøre vore butikker til et godt sted at handle, fastslår rådsformanden.

Samtidig er der i forbindelse med genbrugsbutikkerne i Løgstrupgården og på Rytterknægten en række sociale aktiviteter, som fx strikke-, male eller snedker-grupper, fællesspisning og caféer, hvor alle kan komme og få en kop kaffe og en snak med andre.

Frivillige en vigtig resurse

- Vores arbejde er i høj grad afhængig af frivillige. Uden dem kunne vi ikke yde den hjælp til de svageste i vort samfund, som vi gør – og som der desværre er behov for. Ikke kun frivillige til at hjælpe til i butikkerne, understreger Anne-Dorthe Bugge.

- Det er også vigtigt, at vi har frivillige, der kan køre vores varevogn, eller som kan hjælpe til, når der for eksempel skal ryddes et dødsbo eller hentes andre møbler, som folk skænker til vores arbejde, ligesom frivillige hjælper til med at gøre ting i stand, så de kan sælges i butikkerne. Eller til for eksempel at hjælpe vore sociale fællesskabsgrupper.

- Vi bliver meget glade og taknemmelige hver gang, der melder sig en frivillig. Vi kan altid finde noget, hvor endnu en frivillig kan gøre en forskel.

Anne-Dorthe Bugge understreger samtidig, at Kirkens Korshær i Randers ikke kan klare sig med fra støtten fra frivillige alene. Der er også behov for økonomisk støtte, hvis Korshæren skal kunne hjælpe de ensomme, fattige børnefamilier, hjemløse og misbrugere i Randers.

- Derfor er vi naturligvis meget glade for, at vi nu for syvende år er blandt modtagerne af Randers Julehjælp. Ligesom vores arbejde også er afhængig af de donationer, som vi modtager i løbet af året, fra blandt andet Y's Mens-klubberne, Lions og Soroptimisterne. Det er vi meget taknemmelige for. Uden den støtte ville det være svært at løse vores opgave, fastslår Anne-Dorthe Bugge.

Bidrag over 5000 kr.

Følgende virksomheder og foreninger har givet bidrag på 5000 kroner eller mere til Randers Julehjælp 2019:

Sparekassen Kronjylland/Randers FCs løbearrangement 12.400 kr.

Randers Skipperlaug og Bombebøsse 10.000 kr.

Arbejder på to ben

Kirkens Korshærs lokale arbejde i Randers går på to ben. Dels byarbejdet og dels institutionsarbejdet.

Under byarbejdet hører Løgstrupgården i midtbyen og Rytterknægten på Marienborgvej. Begge steder gives der som nævnt tilbud om at være med i et socialt fællesskab omkring genbrugsopgaver, fællesspisning, torsdagscafé, systue, korshærsgudstjenester, sommerlejre, udflugter og andre arrangementer. Desuden er butikkerne i Kirkegade i Randers og Bredgade 34 i Langå med til at skaffe penge til at holde alle aktiviteterne i gang.

Under institutionsarbejdet hører herberget Hjørnestenen, som giver husly og hjælp til dem, der står uden tag over hovedet, og Slotsgården, som er en varmestue, hvor mange mennesker hver dag får et måltid varm mad, en kop kaffe, et bad eller en snak. Desuden yder Kirkens Korshærs Institutionsarbejde i Randers bostøtte til unge, der har været hjemløse, men som skal forsøge at etablere sig i deres eget hjem. Institutionsarbejdet sker i samarbejde med Randers Kommune.

Endelig har Kirkens Korshær i Randers også en særlig korshærspræst, der også er sognepræst i Sct. Mortens Sogn. Præsten holder særlige korshærsgudstjenester i Klosterkirken, holder andagter og står til rådighed for alle med tilknytning til Korshæren, såvel ensomme, hjemløse som frivillige.

I forbindelse med julen deler Kirkens Korshær i Randers hjælpepakker ud til dem, der har behov for det, og desuden holdes der juleaften i Løgstrupgården og på værestedet Slotsgården.

Køb af julemærke

Lions Club Randers Gudenaa har besluttet, at indtægterne fra salget af årets digitale julemærke skal indgå i Randers Julehjælp.

Motivet for årets mærke er Memphis Mansion på Graceland Randers Vej, hvor Elvis-museet har til huse.

Ved køb af det digitale julemærke får man retten til at bruge det i alle mails resten af året.

Sådan køber du julemærket:

Private skal sende 100 kr. og virksomheder 200 kr. til følgende konto i Sparekassen Kronjylland: Reg.nr. 6187 kontonr. 0012387105 eller via Mobilpay på nr. 84319.

Skriv mail-adresse i meddelelsesfeltet.

Indenfor to dage vil du pr. mail modtage en billedfil med årets flotte julemærke, der kan klikkes ind i en mail eller bruges som en del af mailprogrammets signatur. En detaljeret, men let brugsanvisning om, hvordan man skal gøre, vil følge med billedfilen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Pia Olsen Dyhr brugte Randers som kulisse for klimabudskab: - Vi skal være beredte på fremtidens ekstreme vejr

Annonce