Annonce
Debat

Randers Kommune forsøger inden KV21 at forpligtige sig til Klimabroen overfor 3. part

Læserbrev: Randers Kommune spiller højt spil, med risiko for store nedskæringer på kernevelfærden, i bestræbelserne på at etablere Byen til Vandet og Klimabroen. På udviklingsudvalgets dagsorden 8. april 2021 i punkt nr. 47 ligger der således en sag, som på grund af sine økonomiske konsekvenser bør interessere alle borgere i Randers.

Her er nogle vigtige citater fra forslaget:

- ”Byrådet besluttede den 7. december 2020 (lukket sag), at forvaltningen skulle arbejde videre med at etablere et arealudviklingsselskab med deltagelse af ekstern kapitalpartner for at realisere Flodbyens indledende etaper.”

- Det indgår som en forudsætning i udbudsmaterialet, at Randers Kommune etablerer Klimabroen som planlagt, at Randers Kommune sammen med Verdo og Randers Havn samarbejder om at realisere udviklingsplanens scenarie B, hvor Verdos kraftværk senest i 2036 afløses af andre produktionsformer og dermed ikke udgør en barriere for byudvikling i området  ... Disse forhold indarbejdes i materialet for at reducere risiko for tilbudsgiverne og for dermed at opnå den bedst mulige værdiansættelse af arealerne under de givne forhold.

- “Forvaltningen fremsender efter udbudsprocessen en sag til byrådet med henblik på endelig godkendelse af resultatet. Medmindre der opstår forsinkelser undervejs ... vil dette ske på byrådsmødet den 11. oktober 2021.”

Hvis Byen til Vandet med Klimabroen virkelig er det fantastiske projekt, som Randers Kommune har forsøgt at sælge det som - hvorfor er der så behov for, at kommunen på forhånd vil binde sig kontraktligt overfor 3. part til investeringer for langt over en halv milliard kroner - for at mindske risikoen for investorerne? Hvad med risikoen for kommunens økonomi og borgernes velfærd og skattekroner?

Hvorfor vil man via kontrakt med 3. part binde Randers Kommune til Klimabroen - i stor hast, inden byrådsvalget 16. november? Hvis det er så god en ide, kan man vel godt vente med at forpligtige sig økonomisk indtil efter KV21 – i stedet for at forsøge at vedtage det en måned før valget?

Her er det vigtigt at sondre imellem det at lave en politisk forpligtigelse, som fremtidige politiske flertal ændrer på, og det at indgå en kontraktlig forpligtigelse med 3. part i form af private investorer, som Randers Kommune vil være juridisk og økonomisk bundet op på.

Dette bærer præg af, at man politisk ønsker at sikre sit eget prestigeprojekt, inden borgerne går til stemmeurnerne ved KV21. Man frygter måske - med rette - at flertallet for Klimabroen er væk efter valget?

Vi mener ikke, at dette forløb er et kommunalt nærdemokrati værdigt. Det har vi gjort nærmere rede for i et åbent brev, som er sendt til politikerne i Randers Byråd.


Hvad med risikoen for kommunens økonomi og borgernes velfærd og skattekroner?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce