Annonce
Østjylland

Randers og omegnskommunerne er klar til at aflaste hospitalet

Plejecenter Åbakken i Øster Tørslev er et af tre steder, som foreløbig er udpeget som midlertidigt aflastningssygehus for Regionshospitalet Randers. Om det kommer i anvendelse, vides endnu ikke. Arkivfoto: Richard Sylvestersen
Randers og omegnskommunerne trækker i alle tråde for at forberede sig på et voldsomt corona-pres på sundhedssystemet. Avisen giver et overblik over de aktuelle initiativer for at skaffe ekstra sengepladser og sikre varme hænder til plejen af syge.

Randers og omegn: Coronakrisen har sendt store dele af Østjylland i dvale.

Men stilstanden gælder ikke i kommunernes afdelinger for sundhed og omsorg, hvor ledelser og ansatte knokler i døgndrift for at bidrage til indsatsen mod coronavirus.

En af de centrale opgaver er at skaffe sengepladser. Sengepladserne skal hjælpe hospitalerne med at håndtere den bølge af coronasmittede, som regeringen og sundhedseksperter forudser.

De kommunale ekstra sengepladser skal ikke nødvendigvis rumme covid-19-patienter. Der kan også være tale om eksempelvis medicinske patienter, som for at give plads til coronasmittede må udskrives tidligere, selv om de fortsat er plejekrævende.

Avisen har været i kontakt med kommunerne for at give et øjebliksbillede af de aktuelle aktiviteter.

Annonce

Randers klar på tre lokationer

I Randers Kommune fortæller omsorgschef Lene Jensen, at man foreløbig har udpeget tre steder, hvor man meget hurtigt kan etablere et større antal sengepladser. Og "meget hurtigt" betyder i denne sammenhæng et døgns tid.

- Om pladserne bliver oprettet de pågældende steder, ved vi endnu ikke. Vi mangler at aftale endeligt med Regionshospitalet Randers, hvor det ville være mest hensigtsmæssigt for dem og i hvor stor udstrækning. Det ved vi meget mere om i morgen (torsdag, red.), hvor vi har et møde med hospitalsledelsen om sagen, siger Lene Jensen.

Hun slår dog fast, at så snart, sygehuset melder ud, at de har behov for sengepladser og plejepersonale, så er kommunen klar.

De tre steder, som indtil videre er udset som midlertidige hospitalsafdelinger, er plejecentrene Kildevang i Langaa og Åbakken i Øster Tørslev samt Tryghedshotellet ved Kollektivhuset i Randers.

Favrskov og lukkede plejehjem

Favrskov Kommune er i løbende dialog med hospitalsvæsenet.

Det sker hovedsageligt via et klyngesamarbejde, hvor Favrskov er knyttet til regionshospitalet i Randers.

I december sidste år åbnede Favrskov Kommune et nyt plejecenter ved navn "Solhøj". Det ny center i Hammel afløste de to omkringliggende plejecentre Skaghøj og Elmehøj.

I forbindelse med corona-situationen er Favrskov Kommune ved at afdække mulighederne for at indrette sengepladser i de to tidligere plejecentre. De første undersøgelser viser dog, at faciliteterne er i ret dårlig stand.

Norddjurs og masseudskrivelser

For 14 dage siden begyndte Norddjurs Kommunes sundhedskrisestab at forberede aktiveringen af en indsatsplan med overskriften "Masseudskrivelser".

Det betyder, at kommunen nu er forberedt på med kort varsel at kunne modtage udskrevne borgere fra sygehuset.

Afhængig af de udskrevnes tilstand vil patienterne komme ind i midlertidige boliger, ledige plejeboliger eller blive plejet i hjemmet.

I Norddjurs Kommune udvikler personalesituationen sig dag for dag.

- Der ses både på muligheden for at få tidligere medarbejdere ind samt at reducere i opgaverne. Det har vi en løbende opmærksomhed på, siger Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune.

Syddjurs satser på Tirstrup

Syddjurs Kommune har et genoptræningscenter med døgnpladser i Tirstrup.

Centerbygningerne er udset til central for kommunens håndtering af corona-situationen. I bygningerne kan der med kort varsel huses op til 26 patienter, der eksempelvis kræver opfølgende pleje efter afsluttet behandling på et hospital.

Desuden råder kommunen på Syddjursland over yderligere 30 sengepladser, der kan frigøres på kommunale bosteder og plejecentre.

- Nu og her vurderer vi, at beredskabet omkring sengepladser ser fornuftigt ud. Men vi følger hele tiden udviklingen. Det gælder også vedrørende plejepersonale, hvor der skal sikres tilstrækkeligt med ansatte til at løfte opgaverne. I den forbindelse kigger vi rundt i den kommunale organisation for at finde ansatte, der på baggrund af sundhedsfaglige uddannelser kan inddrages i beredskabet, fortæller kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen fra Syddjurs Kommune.

Mariagerfjord klar med 32 pladser

I Mariagerfjord Kommune er man her og nu klar med i alt 32 sengepladser i plejehjemsboliger med tilknyttet plejepersonale. Ligesom i de øvrige kommuner har der heller ikke her endnu været behov for dem, men når behovet opstår, er man klar, ligesom man også hurtigt vil kunne udvide kapaciteten.

Det fortæller sundheds- og ældrechef Michael Tidemand.

- Tingene ændrer sig jo hurtigt i disse dage, så vi følger udviklingen og er klar til at udvide, hvis man øjner et behov for det. Dels har vi et antal ledige ældreboliger, som kan tages i brug, og er det ikke nok, kan vi hurtigt inddrage eksempelvis kontorarealer til formålet. Vi er klar, siger Michael Tidemand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce