Annonce
Randers

Randers oplever fortsat et fald i antallet af hjemløse

På landsplan er der et lille fald i antallet for hjemløse borgere. VIVEs undersøgelse viser, at der kommer færre hjemløse unge, mens der bliver flere hjemløse ældre. PR-foto
Antallet af hjemløse i Randers Kommune er faldet yderligere, viser en ny måling for 2019. I kommunen har man succes med at arbejde med et helhedsorienteret team.
Annonce

Randers: Hvert andet år udkommer en måling af hjemløsetallet i Danmark fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Den nye måling for 2019 viser, at antallet af hjemløse i Randers ligger på 72 personer. Det er tredje gang i træk, at undersøgelsen viser, at antallet af personer i Randers, som lever i hjemløshed, falder. Hjemløsetallet var i år 2017 86 personer, og i 2015 lå det på 117 personer.

- Det er vigtigt, at vi sørger for optimal hjælp til de borgere, som har allermest brug for det. Det giver grund til optimisme, at vi ser, at hjemløsetallene for Randers fortsat falder, for vi skal gerne hjælpe endnu flere borgere, så de ikke står i en situation, hvor de ikke har noget sted at bo, fortæller Torben Hansen, borgmester i Randers, i en pressemeddelelse.

Annonce

Samarbejder på tværs

Center for Socialt Udsatte i Randers tilbyder en "her og nu hjælp" til de borgere, som står uden bolig eller forsørgelse. Centret arbejder med specialiserede bostøttemetoder, for at borgerne kan fastholde boligen og få hjælp til de problemer de i øvrigt har.

Centret har etableret et helhedsorienteret team, som består af socialrådgiver, bostøtter, rusmiddelbehandler, jobkonsulent, psykiatrisk sygeplejerske samt psykiater. Teamet arbejder med borgere, som har komplekse problemer, og som er i langvarig hjemløshed eller i risiko for at blive det. Det er et samarbejde på tværs af kommune og region, og indsatsen støttes af Socialstyrelsen.

- Vi har derudover et tæt samarbejde med forsorgshjemmene, som ofte er de første, der møder en hjemløs borger. Vi får afdækket borgerens behov for hjælp, og hjælper med at finde bolig, fortæller Tine Horn, leder af Center for Socialt Udsatte.

En række af indsatserne som Center for Socialt Udsatte arbejder med, er beskrevet i Plan for Udsatteområdet, som blev politisk godkendt af Randers Byråd i november 2018. Det er den første af sin slags i Randers Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce