Annonce
Randers

Randers Realskole flytter ind i nabobygningens 4000 kvadratmeter

Randers Realskole har omhyggeligt bevaret udtrykket i den gamle bygning fra 1915. Foto: Anne Myrup Pedersen
"Målet er at skabe bedre rammer for vores elever - ikke at blive en endnu større skole," siger skoleleder Hans Myhrmann.

RANDERS: Efter mere end et års ombygning tager Randers Realskole nu det store hus lige på den anden side af vejen i brug som skole. Realskolen købte i april 2018 Fabersvej 1 og har siden komplet ommøbleret bygningen med de oprindelige 38 lejligheder. I dag tager huset imod på knap 4000 kvadratmeter i fem etager. Store undervisningslokaler, små hyggekroge og masser af lys og gennemsigtighed er oplevelsen, når man gæster bygningen. Mens bygningens oprindelige ansigt nænsomt er bevaret.

- Vi har givet os god tid til både at planlægge, hvordan vores nye hus skulle se ud - og til at få det bygget om, som vi gerne vil have det, siger Hans Myhrmann.

Randers Realskole har gennem flere år ønsket at få mere plads at boltre sig på, og skolen var allerede godt i gang med planlægningen i forbindelse med de eksisterende bygninger.

- Men da Fabersvej 1 blev udbudt til salg, slog vi til, og planerne om selv at bygge røg tilbage i skuffen. Vores nye hus ligger lige på den anden side af gaden, og når vi om kort tid får flyttet fodgængerovergangen nogle meter op ad vejen, går vi direkte fra den ene afdeling af skolen til den anden, siger skolelederen.

Annonce
Med de mange nye rum at lege med har vi kunnet indrette os med et decideret humanistisk faghus i den nye bygning. Her vil de ældste elever virkelig kunne fordybe sig i dansk, tysk og engelsk.

Hans Myhrmann, skoleleder, Randers Realskole

Fremtidssikret trivsel

Det er overvejende skolens ældste elever i 7. til 9. klasse, der kommer til at bruge de nye faciliteter. Og da Randers Realskole "kun" øger elevtallet med 100 elever i forbindelse med den kæmpemæssige udvidelse, vil de mange nye kvadratmeter først og fremmest komme trivslen og fagligheden på skolen til gode.

- Hvilket selvfølgelig også er vores intention. Med de mange nye rum at lege med har vi kunnet indrette os med et decideret humanistisk faghus i den nye bygning. Her vil de ældste elever virkelig kunne fordybe sig i dansk, tysk og engelsk. De tre fag får hver en hel etage at boltre sig på, så eleverne vil få oplevelsen af at være gæster i eksperternes hus.

Nederste etage, som egentlig er en kælder, der bare overhovedet ikke er kælder-agtig i sine nye klæder, er dedikeret begrebet innovation. Her finder man blandt andet et par meget store undervisningslokaler, som også kan fungere som mindre enheder, og et stort auditorium med plads til 150 mennesker.

- Faciliteter, som vi meget gerne ser, at folk uden tilknytning til skolen også vil benytte udenfor skoletid, fortæller Hans Myhrmann.

Mens øverste etage er husets trivsels-etage.

- Her samler vi alle skolens støttefunktioner: Eleverne kan her få en snak om problemer som ordblindhed, læsevanskeligheder, skilsmisse, sundhedsproblemer, og hvad der ellers kunne dukke op af spørgsmål. Ligesom her er plads til bare at hygge sig. Alle de forskellige støttepersoner, der har deres gang på skolen, vil være at finde på denne etage. Selvfølgelig for at opnå det bedst mulige samspil mellem de forskellige funktioner.

Udflytningen af de tre store, humanistiske fag frigiver tilsvarende masser af kvadratmeter i de gamle skolebygninger, hvilket skaber plads til en decideret science-gang, hvor de mere tekniske fag nu kan brede sig.

- I det hele taget er den væsentligste øvelse her at skabe tidsvarende og fremtidssikrede rammer for vores store skole og vores elever, siger skolelederen.

Købet af Fabersvej 1 kostede Randers Realskole 15 millioner kroner, mens den store ombygning løber op i en pris på omkring de 30 millioner. Skolen har i forbindelse med udvidelsen ansat yderligere 10 medarbejdere - heraf seks lærere.

Fabersvej 1

Ejendommen Fabersvej 1 er opført i 1915 som amtssygehus, men har i nyere tid huset en række forskellige funktioner som ældreboliger, kollegium, flygtninge og unge hjemløse.
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce