Annonce
Randers

Randers Storcenter vil udvide - men byrødderne spænder ben

Byrådet slog mandag fast, at Randers Storcenter ikke bliver større - i hvert fald lige foreløbigt. Arkivfoto: Annelene Petersen
Storcentret har et ønske om at udvide med 7500 m2. Dels for at tiltrække nye butikker, og dels så de nuværende butikker kan udvide - eksempelvis så H&M også kan få plads til herretøj. Men håbet om en udvidelse er nu lagt i graven af Randers Byråd.

Randers: På mandagens byrådsmøde skulle politikerne tage stilling til en ændring af rammerne for detailhandlen i Paderup og midtbyen. De foreslåede ændringer indebar blandt andet at sænke loftet over det samlede butiksareal i Paderup, herunder helt at udelukke en udvidelse af Randers Storcenter.

Og der var ikke ligefrem enighed i salen. Forslaget om at lave et tillæg til kommuneplanen, som det oprindeligt var tænkt, blev nedstemt, og i stedet vedtog man med 19 stemmer for og 12 stemmer imod at udarbejde et nyt lokalplanforslag. Hvad det præcist kommer til at indeholde er stadigvæk usikkert, men en ting kan de handlende i Randers dog være sikre på: Randers Storcenter får ikke mulighed for at udvide biksen.

Det til trods for, at DEAS, der driver centret, har et konkret ønske om at bygge til. I et høringssvar skriver DEAS:

- Helt konkret er det ønsket fra Randers Storcenter at kunne udvide centeret med omkring 7.500 kvadratmeter til brug for store udvalgsvarebutikker på mindst 500 kvadratmeter i størrelse.

Ideen med udvidelsen er, ifølge høringssvaret, at nye detailhandelskoncepter med større butikker kan slå sig ned i centret, samt at de allerede eksisterende butikker kan blive større. Det kan eksempelvis gælde H&M, der på den måde kan få plads til herretøj også.

DEAS argumenterer i høringssvaret for, at udvidelsen er en nødvendighed for at kunne fastholde og udvikle tiltrækningen af kunder udenfor Randers Kommune.

Fjerner vi Randers Storcenters muligheder for at udvide, så kan det på længere sigt betyde tab af arbejdspladser og dermed vækst i kommunen.

Christian Brøns, gruppeformand for Venstre

Annonce

Politisk uenighed

Imod forslaget om at udarbejde en ny lokalplan, der indeholder et nej til udvidelse af Randers Storcenter, stemte Venstre og Dansk Folkeparti. Venstre mener, at indskrænkninger af centrets muligheder i sidste ende kan koste arbejdspladser i kommunen.

- Randers er i konstant konkurrence med Aarhus, Aalborg og andre kommuner på detailhandelsområdet. Fjerner vi Randers Storcenters muligheder for at udvide, så kan det på længere sigt betyde tab af arbejdspladser og dermed vækst i kommunen. Vi skal selvfølgelig sikre en balance mellem midtbyen og Paderup, men det bliver Aarhus og Aalborg der vinder, hvis vi begrænser udviklingsmulighederne i Paderup, skriver gruppeformanden for Venstre, Christian Brøns (V), i en mail.

Hos Socialdemokratiet er der dog ingen frygt for, at arbejdspladser er i fare for at forsvinde fra kommunen.

- Skulle der nu eksempelvis komme en stor H&M i Randers Storcenter, så kunne man jo sagtens forestille sig, at den, der ligger inde i midtbyen, ville være i fare for at lukke. Og så mister man jo bare arbejdspladserne der i stedet. Jeg køber ikke helt argumentet med arbejdspladser, siger Steen Bundgaard (S), gruppeformand for Socialdemokratiet.

I stedet giver det ifølge Steen Bundgaard god mening at lave nogle rammer som sikrer, at midtbyen også er attraktiv for erhvervsdrivende.

- Vi har et velfungerende område i Paderup i dag, og der har jo indtil nu været mulighed for at udvide storcentret, uden det er sket. Jeg tror, vi lige skal slå koldt vand i blodet, og se tiden an på en fornuftig måde, siger han.

Annonce

Fleksibel fremtid

Når flertallet ikke stemte for det oprindelige forslag om et tillæg til kommuneplanen skyldes det, at politikerne ønsker mere frihed fremover. Rent teknisk er det nemlig lettere at ændre en lokalplan i fremtiden, hvis det skulle blive aktuelt – eksempelvis hvis man på et tidspunkt igen vil åbne op for, at Randers Storcenter kan udvide.

- På den her måde kan vi lidt lettere selv indrette tingene, som vi synes. Det giver lidt mere fleksibilitet, forklarer Steen Bundgaard.

Hvis rammerne reduceres gennem kommuneplanen, og byrådet på et senere tidspunkt beslutter sig for at udvide igen, skal der redegøres for blandt andet kundegrundlag, konkurrencevilkår og påvirkningen af butikkerne i bymidten, landsbyerne og oplandskommunerne. Samtidig bliver nabokommunerne høringsparter, der i sidste ende kan nedlægge veto, hvis ændringerne har væsentlig betydning for deres udvikling. Erhvervsstyrelsen vil i det tilfælde ligeledes kunne nedlægge veto.

Derfor faldt valget altså på en løsning med en lokalplan, som forvaltningen nu skal udarbejde udkast til.

Tillægget, der delvist blev nedstemt

  • Den samlede detailhandelsramme i aflastningscenter Paderup reduceres fra 93.000 kvadratmeter til 86.000 kvadratmeter. Denne del kommer også med i den nye lokalplan. I øjeblikket er cirka 76.000 kvadratmeter allerede udfyldt.
  • Der kan ikke planlægges nye overdækkede butikscentre i aflastningscenter Paderup. Storcentret kan altså ikke udvides, hvis forslaget vedtages. Denne del kommer også med i den nye lokalplan.
  • I aflastningscenteret må det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker ikke overstige 1.200 kvadratmeter og 5.000 kvadratmeter. Tillægget giver dermed mulighed for større butikker i Paderup end før.
  • Den maksimale størrelse på dagligvarebutikker i midtbyen øges fra 3.500 kvadratmeter til 5.000 kvadratmeter.
  • Det minimale bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik i aflastningscentret må ikke være mindre end 500 kvadratmeter. Dette er også tilfældet i dag.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Randers FC For abonnenter

Næsten uanset, hvor Thomasberg kigger hen, kan han se folk, der leverer varen

Annonce