Annoncørbetalt indhold

Sådan får du et korrekt forbrugsregnskab

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Både som udlejer eller lejer er det afgørende at have styr på forbrugsregnskaberne, da det har stor betydning for, om der er berettiget efterbetaling af aconto fra en lejer. Læs med og bliv klogere på lovgivning, frister vedrørende forbrugsregnskaber og gode råd til et overskueligt forbrugsregnskab.

Følg lejeloven

Lejeloven er meget tydelig omkring, hvad et forbrugsregnskab skal indeholde. Derfor kan en udlejer nemt finde de informationer, som gør det muligt at udarbejde gyldige forbrugsregnskaber. Alligevel er det dog altid bedre at udarbejde ugyldige forbrugsregnskaber end slet ikke at sende regnskaber til lejeren overhovedet.

Et korrekt forbrugsregnskab skal indeholde nogle punkter, som er angivet i lejeloven. Det fremgår lejeloven, at et forbrugsregnskab skal indeholde følgende:


  • Lejerens andel af de samlede forbrugsudgifter.
  • Oplysninger om lejerens muligheder for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet inden for 6 uger fra modtagelse.
  • Oplysning om tidspunktet for udlejers modtagelse af opgørelsen fra forsyningsselskabet (hvis forbrugsregnskabet først udleveres til lejer efter 4-måneders fristen).


Annonce

Frister du skal kende til

Noget af det vigtigste og mest afgørende ved forbrugsregnskaber er regnskabsåret. Er regnskabsåret ikke specificeret i lejekontrakten, betyder det, at det løber fra 1. juni til 31. maj. Hvis du som udlejer ikke klar over dette, risikerer du at levere forbrugsregnskaberne til din lejer for sent, og så er det ikke tilladt at kræve efterbetaling fra lejer.

Når forbrugsåret afsluttes, skal der aflæses målere så tæt på forbrugsårets slutdato som muligt. Dette gøres for at fastslå lejers forbrug i regnskabsperioden samt afregne for meget eller for lidt indbetalt aconto til udlejer i det forgangne forbrugsår.

Efter afslutningen af regnskabsåret har udlejer som udgangspunkt 4 måneder til at udlevere et gyldigt forbrugsregnskab til sin lejer. Der kan dog være en lille forskel for varmeregnskaber, hvor fristen kan forlænges med 3 måneder, hvis udlejer modtager varmeopgørelsen mere end 1 måned efter regnskabets termin.

Annonce

Den korrekte måling

I dag er der 3 forskellige måder at aflæse målere alt afhængigt af, hvornår den pågældende måler er fra. De skal enten aflæses manuelt på stedet, automatisk via fjernaflæsning eller via en radioforbindelse, som overfører målerne registreringer, når man kører forbi adressen.

Brunatas avancerede energimålere monitorerer det samlede varmeforbrug fra alle kilder som eksempelvis lejligheder med gulvvarme, ventilationsanlæg, køleanlæg m.m. Hos Brunata finder du et målersortiment, som omfatter alt fra de helt små villa- og lejlighedsmålere til de store blok- og industrimålere. Derudover opfylder de alle tænkelige behov for både datalogning og fjernaflæsning, så beboeren ikke behøver at være hjemme og vente på, at Brunata kommer og aflæser måleren.

Annonce

Hvis en lejer ikke betaler efterregningen

En lejer kan naturligvis være utilfreds, eksempelvis hvis forbrugsregnskabet er ugyldigt. Derfor er det meget vigtigt, at du som udlejer er opmærksom på at huske alle de nødvendige punkter. Hvis forbrugsregnskabet er ugyldigt, så har lejeren ikke pligt til at betale en eventuel efterregning, og faktisk må lejer stoppe sine aconto-betalinger, indtil der foreligger et gyldigt forbrugsregnskab.

Annonce

Indsigelser

Hvis en lejer vælger at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet, skal det ske skriftligt og være grundigt begrundet. Det betyder også, at en indsigelse ikke er gyldig, hvis lejeren blot ytrer sin utrilfredshed med beløbet.

Har din lejer foretaget en gyldig indsigelse, og ønsker du som udlejer at fastholde sit krav, så har du pligt til at indbringe sagen for huslejenævnet inden for 6 uger efter lejers indsigelsesfrist er udløbet. I en sådan situation vil huslejenævnet afgøre uenigheden. Hvis du som udlejer derimod er enig med lejeren i deres indsigelse, så kan det sagtens løses uden at inddrage advokater.

Annonce

Overskueliggør dit forbrugsregnskab

Uanset om man er administrator eller beboer er det absolut nødvendigt at modtage præcise data, der giver overblik og sikrer en fair fordeling af udgifterne. Derudover er det også enormt vigtigt, at disse data er nemme at aflæse og forstå - både for den professionelle og den private.

Brunata tilbyder en unik visualisering, der giver modtager et nemt og overskueligt billede af forbrug og udgifter. Baseret på den nyeste teknologi tilbydes der forbrugsdata med en pålidelig fordeling af omkostninger ved forbrug af el, vand og varme samt ejendomsdata til optimering af hele ejendommens energiforbrug, tilstand og indeklima.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.