Annonce
Danmark

Sådan giver vi alle børn en fair chance

Anbragte børn er overrepræsenteret i statistikker om misbrug, psykiske problemer, kriminalitet og hjemløshed. Hver tredje anbragte barn klarer ikke hele folkeskolens afgangsprøve. Det kan velfærdssamfundet ikke leve med. Med ’Barnets Lov’ må vi tage politisk ansvar.

Regeringen vil anbringe børn tidligere, men vi skal passe på med et for stort fokus her. For Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skriver selv i deres rapport, som socialministeren bruger som argument, at man kun har belyst en brøkdel af, hvilke udfordringer unge, som anbringes sent, har. Samt hvilken og hvor meget støtte de unge og deres familier har modtaget forud for anbringelse.

Ensidigt fokus på anbringelsen kan gøre forældrene til skurke, som børnene skal afskæres fra. Det er – heldigvis – uhyre sjældent, at det er sådan. Det skal vi huske, ellers risikerer vi at lovgive på baggrund af kunstige målsætninger, som vil forstærke den usikkerhed, mange forældre og børn har i forhold til at kontakte systemet for hjælp. Sker det, forhindrer vi for alvor den tidlige hjælp og sætter flere konflikter i verden, end vi løser.

Annonce
Trine Torp

Kan vi i stedet hjælpe forældrene med tiltrængte psykologsamtaler eller nødvendig alkoholbehandling, hjælper vi også børnene og løser problemerne, inden de og barnet bliver en sag i kommunen.

Vi foreslår, at børn i nød skal kunne nå kommunen gennem faste kontaktpersoner. Vi skal forbedre det forebyggende arbejde, hvor skole, dagtilbud, PPR, sundhedsplejersker og socialforvaltningen arbejder tæt sammen med forældrene og børnene. Samarbejde for at stoppe mobningen i skolen, sikre medlemskab af fodboldklubben og få morgenerne og aftnerne i hjemmet til at fungere.

Når vi taler om allerede anbragte børn, skal der i lige så høj grad være fokus på kvaliteten af børnenes oplevelser som på kvantiteten af anbragte børn. Anbringelsen skal ske på en måde, som giver børnene et bedre liv. I dag er resultatet ofte for ringe, uanset at mange plejefamilier og pædagoger knokler for at hjælpe børnene.

Vi foreslår derfor, at der i hele landet oprettes ”Børnebaser”. Et fysisk sted, hvor anbragte børn kan skabe faste relationer til voksne, danne netværk og opleve genkendelighed sammen med børn og unge i samme situation.


Vi foreslår derfor, at der i hele landet oprettes ”Børnebaser”. Et fysisk sted, hvor anbragte børn kan skabe faste relationer til voksne, danne netværk og opleve genkendelighed sammen med børn og unge i samme situation.


I dag høres børnene på bestemte tidspunkter, loven kræver, men ikke hvor det giver mening for dem. Børn og unge skal have større indflydelse på, hvad der sker. Har børnene slet intet at sige om deres egen hverdag, skolegang, samværet og om de rigtigt svære beslutninger som anbringelse eller hjemgivelse, kan jeg godt forstå, at nogle af dem opgiver og giver systemet fingeren.

De voksne har selvfølgelig stadig et hovedansvar. Og kommunen må ikke handle henover hovedet på forældrene, så de oplever at blive stemplet som dårlige forældre eller frygter at få børnene tvangsanbragt, så er det ikke utænkeligt, at de trækker sig fra at søge den afgørende hjælp. Og det hjælper ikke børnene, tværtimod.

Men selv den gode anbringelse kan være helt tabt, hvis ikke man får skabt en ordentlig overgang til voksenlivet. I stedet for at vurdere, om den unge kan få efterværn, skal kommunerne sammen med den unge finde ud af, hvordan efterværnet skal være, og helt indtil den unge er 25 år – modsat de i dag 23 år. De skal have ret til hjælp og støtte.

Ikke alle unge har lyst til at tage imod tilbuddet lige efter anbringelsen. Nogle ønsker måske at løsrive sig fra systemet efter at have været i det i mange år. De skal have lov, hvis de får behov, til hjælp senere i livet med et efterværnsbevis, som giver let adgang til samtaler, psykologhjælp og ungdomsbolig, indtil de er 30 år. Uden at de bliver til en sag igen.

Og det må altid være målet ikke at gøre børn og unge til en sag, men kæmpe for at sikre den rette hjælp, der gør, de får en fair chance.

Annonce
Annonce
Randers FC For abonnenter

Skyder historie om Tosin-salg ned: Søren P vil have profilerne med ud i Europa

Annonce