Annonce
Østjylland

S navngiver sine to nye udvalgsformænd

Når den nye byrådsperiode træder i kraft efter nytår, bliver det mariagergenseren Jane Grøns opgave at varetage kultur- og fritidslivets interesser i hele Mariagerfjord Kommune. Hun er nemlig blevet udpeget som den næste formand i kultur- og fritidsudvalget. Arkivfoto: Pia Pagaard M. Madsen

Efter otte år som næstformand bliver Jane Grøn fra Mariager fra 2018 formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune. Samtidig overtager Edin Hajder fra Hobro formandsposten i arbejdsmarkedsudvalget.

Mariagerfjord: Da valgforhandlingerne i Mariagerfjord Kommune blev afsluttet natten til onsdag 22. november, stod det klart, at konstitueringsaftalens aktører med borgmester Mogens Jespersen (V) i spidsen havde besluttet at overdrage to udvalgsformandsposter og en 1. viceborgmesterpost til oppositionen, som traditionen i Mariagerfjord byder.

Og nu har Socialdemokraterne så sat navn på de tre personer, der skal indtage de tre poster efter nytår.

Det bliver ikke overraskende nuværende byrådsmedlem og formand for Rytmus i Mariager, 64-årige Jane Grøn, som i det nye år kommer til at stå i spidsen for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

I de seneste otte år har hun siddet som næstformand i udvalget, mens Venstremanden Jørgen Pontoppidan har siddet på formandsposten. Men det bliver der med den nye konstitueringsaftale altså lavet om på.

Ud over Jane Grøn skal også 43-årige Edin Hajder vænne sig til at sidde med ansvaret for et helt udvalg. Han er nemlig blevet valgt som manden, der overtager tøjlerne i arbejdsmarkedsudvalget efter partifællen Finn Cilleborg fra Assens, som har besluttet at lade sig pensionere som politiker.

Jeg har stillet en betingelse for formandskandidaterne om, at de højst må have 25 timers arbejde om ugen ved siden af deres politiske udvalgsarbejde. (...) på den måde sørger vi for at stille med det stærkest mulige hold.

 
Edin Hajder får til opgave at løfte arven som arbejdsmarkedsudvalgsformand efter Finn Cillborg, der ved udgangen af 2017 bliver politisk pensionist efter eget valg. Arkivfoto

- Det stærkest mulige hold

Socialdemokratiet og SF har dannet en valggruppe, hvori de to partier har sat navne på de poster, de i kraft af positionen som opposition er blevet tildelt af det blå flertal.

Og som det ser ud nu, er Socialdemokratiets borgmesterkandidat og gruppeformand Leif Skaarup godt tilfreds med valget af Jane Grøn og Edin Hajder til de to udvalgsformandsposter.

- Det har været et vigtigt kriterium for tildelingen af de to formandsposter, at man skal have tid til at varetage opgaven. Jeg har stillet en betingelse for formandskandidaterne om, at de højst må have 25 timers arbejde om ugen ved siden af deres politiske udvalgsarbejde. Det har selvfølgelig gjort det svært for nogle at lægge billet ind på posten, men på den måde sørger vi for at stille med det stærkest mulige hold, siger Leif Skaarup, der i øvrigt fortsætter på posten som 1. viceborgmester.

Annonce

Kvindeligt islæt i ØK

Ved uddelingen af de øvrige udvalgsposter som menige udvalgsmedlemmer og næstformænd har S og SF's valggruppe blandt andet taget hensyn til, hvilke ønsker de kommende byrådsmedlemmer selv har haft for deres byrådsperiode.

Herudover er der desuden blevet skelet til kønsfordeling, geografisk fordeling, personligt stemmeantal og ikke mindst faglige kompetencer.

Til økonomiudvalget, som ifølge konstitueringsaftalen udvides til ni medlemmer, har valggruppen således peget på Karen Østergaard (S), Jens Riise Dalgaard (S), Peder Larsen (SF) og Leif Skaarup (S) som medlemmer. Hertil kommer to personer fra Venstre, en fra DF, Casper Hedegaard fra Radikale Venstre og Jens-Henrik Kirk fra Konservative.

- Vores beslutning om at tage Karen Østergaard med ind som en del af ØK (økonomiudvalget, red.) hænger sammen med, at hun har været en form for hjælpegruppeformand for mig i den seneste byrådsperiode. For at styrke det samarbejde, bliver hun nu også en del af ØK, siger Leif Skaarup og påpeger, at det for ham har været væsentligt, at man ikke kommer til at stå med endnu et økonomiudvalg uden kvinder, som det ellers har været tilfældet i indeværende byrådsperiode.

Annonce

Skifter næstformandspost ud

I sundheds- og omsorgsudvalget, som Jan Andersen (DF) iføle konstitueringsaftalen bliver formand for, rykker Mette Binderup (S) ned fra en formandspost til en næstformandspost. Herudover bliver S-SF-valggruppens øvrige medlemmer i udvalget Lene Nielsen (S) og Peter Muhl (S).

I arbejdsmarkedsudvalget har valggruppen ud over formand Edin Hajder peget på Niels Peter Christoffersen (S) som næstformand og Lene Nielsen (S) som menigt medlem.

Udnævnelsen af Niels Peter Christoffersen som næstformand i arbejdsmarkedsudvalget har betydning for hans nuværende position som næstformand i teknik- og miljøudvalget. Valggruppen har nemlig i dette udvalg besluttet at rykke Niels Peter Christoffersen (S) ned som menigt medlem i udvalget, hvilket gør plads til, at Jens Riise Dalgaard kan rykke op som næstformand (S). De to får desuden selskab af Peter Muhl (S).

Annonce

Bliver som gruppeformand

I børne- og familieudvalget, hvor Venstremanden Svend Madsen som bekendt beholder formandsposten, og Konservatives Jens-Henrik Kirk er blevet tildelt næstformandsposten placerer den røde valggruppe Karen Østergaard (S), Mette Binderup (S) og Thomas Høj (S).

I kultur- og fritidsudvalget har valggruppen - foruden formand Jane Grøn - udpeget Svend Skifter Andersen (S), Peder Larsen (SF) og Thomas Høj (S).

Svend Skifter Andersen (S) overtager desuden Karen Østergaards plads i børn- og ungeudvalget, hvor der træffes afgørelser om tvangsfjernelser.

Leif Skaarup fortsætter som gruppeformand for S ind til videre. Først i februar 2018 vil det stå helt klart, om han fortsat skal være partiets borgmesterkandidat frem mod næste valg i 2021.

Byrådets sammensætning pr. 1. januar 2018 godkendes endeligt på et møde i morgen onsdag 6. december.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Annonce