Annonce
Læserbrev

Sammen kan vi mere

Læserbrev: Vi skal tættere på det lokale erhvervsliv. Sådan står der i budgetaftalen.

Ved budgettets 1. behandling udtrykte jeg glæde over aftalens fokus på erhvervsudvikling og turisme. Det samme for bæredygtighed og FN's verdensmål som ramme for udviklingen.

Det er vigtigt med gode rammebetingelser for erhvervslivet, der kan understøtte økonomisk vækst, højere indkomster, god beskæftigelse og dermed også færre borgere på overførselsindkomster. Det har betydning for bosætningen og højere skatteindtægter og dermed mulighed for mere velfærd til borgerne.

Vi skal skabe klar retning og strategi for både erhvervsservice og erhvervsudvikling. Vi skal styrke vores image ved at investere i udviklingen. Det gør vi i højere grad i 2. behandlingsbudgettet.

Erhvervsudvikling er fundamentet for Norddjurs Kommunes fremdrift og bæredygtighed. Det er afgørende med en let tilgængelig, hurtig og kompetent erhvervsservice men også gode og sammenhængende transportforbindelser. Det er vægtet højt på de dialogmøder, udvalget har haft med erhvervslivet.

Det er derfor afgørende, at timerne til erhvervsudvikling nu også er i 2021-23.

Det er vigtigt, at vi understøtter og styrker erhvervslivets udvikling både i forhold til eksisterende og nye erhvervstyper indenfor eksempelvis bæredygtighed, grøn omstilling og fremtidens fødevarer, herunder havets ressourcer.

Vi skal også udnytte de potentialer, der er i turismeerhvervet, og skabe et godt fundament for turismen som et vigtigt erhvervsområde i Østjylland. Vi har brug for at nytænke indsatser sammen med erhvervslivet i forhold til bæredygtighed og også drage nytte af det større udsyn, vi har.

Jeg er også glad for investeringerne på arbejdsmarkedsområdet, der skal hjælpe flere ledige hurtigere i job og uddannelse. Og dermed bidrage til at nedbringe overførselsindkomsterne i de kommende år. Det er både en personlig og økonomisk god investering.

Forhøjelsen af erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen med 300.000 giver udvalget bedre mulighed for at understøtte de styrker, indsatser, samarbejder og partnerskaber, som vi prioriterer i vore erhvervs- og arbejdsmarkedsstrategier og i den handlingsplan, som vi i EAU har på bedding.

Det er og bliver afgørende, at vi styrker erhvervsudviklingen og udnytter de erhvervsmæssige potentialer, vi har, med fokus på bæredygtighed. Vi er i dag en moderne erhvervskommune med potentialer for vækst.

Vi skal styrke dialogen med det lokale erhvervsliv og sikre, at udviklingen får betydning for så stor en del af erhvervslivet som muligt.

Vi har et fælles udviklingsmål på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet. Sammen kan vi bare mere.

Tak for høringssvarene.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce