Annonce
Randers

Skal du have en grusgrav i baghaven? Det skal Region Midtjylland bestemme lige om lidt

Hvert fjerde år bliver der lagt en ny plan for, hvor den regionale råstof-udvindelse skal ske. Planerne kan derudover blive revideret midt i perioden. Arkivfoto: Anne Myrup Pedersen
I løbet af juni skal regionsrådet i Region Midtjylland beslutte, hvor fremtidens grus, sand, ler og andre råstoffer skal komme fra.

Midtjylland: Nu skal det snart vedtages. hvor fremtidens råstoffer i Region Midtjylland skal komme fra. Planen betyder samlet set færre graveområder og råstof-interesseområder i den midtjyske region.

På listen er der 22 nye graveområder, hvoraf 17 er udvidelser af allerede eksisterende områder. I forhold til den tidligere plan reduceres råstofgraveområdet med 2400 hektar.

Foruden graveområderne omfatter Råstofplan 2020 også otte nye råstof-interesseområder. Interesseområderne er ikke arealer, hvor man kan begynde at udvinde råstoffer nu, men derimod områder, hvor regionsrådet har en interesse i, at der eventuel kan graves råstoffer engang i fremtiden. Også dette areal er væsentligt reduceret i forhold til den tidligere plan.

Annonce

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) ser frem til, at der bliver taget politisk stilling til planen:

- Planen betyder meget for vores samfund. På den ene side berører planen mange borgere, der bor tæt på graveområder. På den anden side har vi en byggebranche, der er afhængig af råstofforsyninger, for at vi kan bygge og udvikle, siger han.

Knap 300 høringssvar

I høringsperioden har Region Midtjylland holdt fire virtuelle borgermøder, været i dialog med cirka 500 borgere, myndigheder og råstofindvindere og modtaget knap 300 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger, interesseorganisationer, myndigheder, foreninger, indvindere og råstofbranchen.

Mange af høringssvarene rummer bekymringer fra særligt naboer og nærliggende bysamfund, som er optaget af risikoen for støj, støv og tung trafik i forbindelse med en råstofgrav.

De mange høringssvar har da også givet anledning til en del ændringer. Af de 25 graveområder, der lå i det første udkast, er to områder ændret til interesseområder. Et enkelt område er taget helt af tapetet.

Desuden er 12 af råstofgraveområderne reduceret med 107 hektar tilsammen, og i de otte råstofinteresseområder er to områder reduceret med i alt 10 hektar tilsammen.

Blandt andet er et råstofområde, der skulle have været etableret ved siden af den populære turistdestination Cold Hand Winery mellem Randers og Viborg, blevet til et interesseområde i stedet for.

Annonce

Fire ugers klagefrist

Råstofplan 2020 træder i kraft med det samme, den er vedtaget af regionsrådet, hvilket efter planen sker 23. juni. Det er dog betinget af, at eventuelle retlige klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke giver anledning til ændringer i planen. Denne type klager skal senest være regionen i hænde fire uger efter, at planen er blevet vedtaget.

7. juni skal Råstofplan 2020 behandles i udvalget for regional udvikling. Herefter følger forretningsudvalget den 15. juni, og endelig skal den færdigbehandles i regionsrådet den 23. juni.

Kortet over grave- og interesseområder kan ses på hjemmesiden råstofplan2020.rm.dk - her kan man også sammenligne planen med tidligere planer og forslag ved at trykke på pilen i øverste venstre hjørne af kortet.

Råstofplan 2020

Region Midtjylland er forpligtet til at lave råstofplaner, der sikrer forsyningen af fx sand, grus og ler min. 12 år frem.

Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan søges om tilladelse til at indvinde de naturgivne råstoffer i regionen – dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.

Der opgraves for øjeblikket 9-10 mio. kubikmeter råstoffer i Region Midtjylland om året, og der er i dag ca. 100 aktive råstofgrave i regionen.

Råstofplan 2020 har derudover fokus på bæredygtighed. Bl.a. ved at sikre geografisk spredning af råstofgrave, så klimatung transport minimeres.

Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres. I 2018 besluttede regionsrådet at revidere den gældende "Råstofplan 2016".

I Råstofplan 2020 er der udpeget 22 nye graveområder, hvoraf 17 er udvidelser af eksisterende graveområder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Lørdagens coronatal lokalt: Smittetallet er steget i Favrskov og Mariagerfjord

Sport For abonnenter

Aktivitetscenter Tirsdalen skaber glæde i Kristrup: Nu skal der pustes nyt liv i det oprindelige millionprojekt

Annonce