Annonce
Læserbrev

Skal vi fremover behandle de ældre med værdighed?

Annonce

Læserbrev: Dette spørgsmål skal der tages stilling til under budgetforhandlingerne.

Der har desværre flere gange – i de seneste par uger - været udtalelser fra politikere og læserbrevsskrivende borgere om, hvilke plejehjem der skal lukkes.

Nogle borgere fra oplandet ønsker, at det frem for egne plejehjem er byplejehjem, der skal lukkes, da landdistrikterne ikke kan tåle flere serviceforringelser. Beboerne fra byplejehjem kan dog ikke bare flyttes få hundrede meter, da der ikke er pladser i nærheden, så resultatet vil blive en total spredning i hele kommunen, væk fra vante omgivelser, familie og venner.

Det er ikke ordentlighed at "hytte sine egne", for alle plejehjemsbeboere har ret til deres hjem og ret til, at der ikke sås tvivl om dette.

Det danske samfund er rigere end nogensinde, og der er rigeligt råd til at bevare alle plejehjem. Plejehjemmene er desuden alle centre med service for omkringboende ældre borgere med tryghed, omsorg og nærhed og med et engageret personale, der støtter op, når helbredet bliver en udfordring.

Det er en kæmpe frustrationsproces og helbredsudfordrende, når gamle menneskers bolig vakler på grund af politikernes overforbrug af skatteydernes penge til ikke-nødvendige tiltag.

Beboerne på plejehjem er svækkede og afhængige af andre, - netop derfor er de visiteret til denne boligform.

Om der er brug for alle nuværende pladser, afhænger udelukkende af visitationsgraden. De ældre skal i dag være mere end almindeligt svækkede for at få tildelt en plads. Den meget omtalte "ensomhed hos ældre" i disse år kan nemt afhjælpes med et lidt lavere visitationsniveau. De ældre fortjener den bedste "sidste tid", hvor de oplever glæde, tryghed og oplevelser med andre.

Regnearksoperatørerne på forvaltningen er ikke kyndige i ældreomsorg, og nogle politikere er naturligvis taget på forståelsesdannende besøg på alle de fem truede plejecentre, - tak for det. Man kunne jo også spørge beboerrådene, de pårørende og personalet, der trods alt er de bedste til at vurdere følgevirkningerne for de bebudede tvangsflytninger, hvis man kan omtale det sådan.

Anstændige politikere vil ikke lukke plejehjem for at kunne sætte speed på opsparingen til "Byen til vandet" eller for at bruge midlerne til at holde hånden under Venstres og Dansk Folkepartis fejlslagne Hal4-projekt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce