Annonce
Læserbrev

Næstformand til politikere: Tag ordentligt fat om problemerne - luk skoler

Læserbrev: "Budgetproblemer på børne- og ungdomsudvalgets område og forslag til løsninger". Sådan lyder overskriften til et vigtigt punkt til kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Kort fortalt: Ny sparerunde på vej.

Vi finder det ansvarligt, at politikerne nu tager økonomien seriøst – men hvilket ynkeligt og inkompetent budgetforløb. Hele efteråret 2018 har man arbejdet med at få et stramt og trimmet budget lagt for 2019. Fire måneder inde i budgetperioden kan kommunen så konstatere, at der i indeværende budgetår skal spares yderligere summer for at få pengene til at passe. Dårlig styring og udtryk for, at politikkerne ikke tør tage de vigtige beslutninger om blandt andet de helt nødvendige skolelukninger.

I 2019 har vi 16 færre lærere end i 2018 på Auning Skole. Med de yderligere besparelser, der er i vente, er det vigtigt for os at fortælle forældre og elever på Auning Skole, hvad konsekvenserne af yderligere besparelser bliver. Når der ikke længere er råd til vikarer, vil de ældste elever opleve at blive sendt hjem fra skole de dage, hvor der ikke er personale nok. Det er da helt uanstændigt at være nødt til at sende elever hjem uden undervisning.

Ressourcerne til inklusion og hjælp til svage elever bliver også reduceret. Denne gruppe af børn kan vi simpelthen ikke tillade os at "glemme" og lade som om, at det nok går alligevel. Det er kendt, at vi længe har haft huller i taget på Auning Skole. Det ser nu ud til, at Norddjurs Kommune har indvilget i at få udbedret fejlene på taget. Til gengæld har vi så ikke længere ressourcer til at bemande skolen med det fornødne antal af dygtige og engagerede lærere.

Kære politikere, I lukker Auning Skole. I kvæler skolen med en absurd udsultningsstrategi.

Vi finder det nødvendigt at påpege, at der er børn, personale og forældre i den anden ende af jeres beslutninger. Jeres beslutninger kan have store konsekvenser for det enkelte barns skoletid og dermed det afsæt, I sender børnene videre ud i livet med. Læreres og forældres motivation og opbakning til jeres projekt forsvinder. Vi er ikke i tvivl om, at I nok skal få budgetter og besparelserne til at passe i modeller og regneark – men vi holder jer op på, at der leveres en god skole med de nødvendige ressourcer. I lykkes p.t. ikke med opgaven.

Forvaltningen i Norddjurs Kommune har fremsat en del forslag til besparelser, herunder "… ligesom det vil være muligt at lukke en eller to folkeskoler …". Vi kritiserer direkte måden, som I politikere arbejder på. I tør ikke tage fat om nældens rod og få tilrettet driften af skoleområdet og derunder tale om skolelukninger. I stedet laver I lappeløsninger og akutte besparelser. Vi finder det ansvarligt at drive nogle færre skoler godt i stedet for at drive flere skoler på en uacceptabel facon. Få nu de svære beslutninger på bordet og træf de nødvendige valg.

Annonce
Næstformanden for skolebestyrelsen på Auning Skole opfordrer byrådspolitikerne til at lukke en eller flere skoler i kommunen. Arkivfoto
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hjertestart: En dag er det måske en af vores egne

Der er næppe noget, der er mere skrøbeligt end livet og mere selvfølgeligt end døden. Der er næppe noget, der er mere livsbekræftende end at redde liv. Og der er næppe noget, der er nævneværdigt lettere end at give kunstigt åndedræt og hjertemassage samt at betjene en hjertestarter. Alligevel virker det skræmmende, når vi forestiller os en situation, hvor vi selv står med en livløs person og skal forsøge at genoplive et medmenneske. Forhåbentlig vil vi alle kaste os helhjertede ind i redningsopgaven, hvad enten vi har førstehjælp i frisk erindring fra spejderkorpset, værnepligten, køreskolen eller andetsteds, eller vi har førstehjælp liggende et lidt fjernere sted i hukommelsen. Bedst vil det naturligvis være, hvis den vigtigste disciplin i livet, nemlig at redde andre menneskers liv, ikke er en rusten disciplin. Jo ældre vi bliver, des mere rusten bliver livredningsdisciplinen desværre, og des mere behov har vi for at få genopfrisket det, som de fleste af os har lært flere gange i løbet af livet - men som vi ikke holder ved lige, og som vi hurtigt glemmer igen. Frygten for pludselig at stå i en situation, hvor behovet for førstehjælp er akut, bliver større og større, jo mere hengemt vores viden på feltet er. Som retssamfund kunne vi vælge at lovgive om obligatorisk førstehjælpsuddannelse flere gange i løbet af livet, men bedre ville det være, hvis vores samfundssind, næstekærlighed, ansvarsfølelse påbød os at genopfriske vores viden om kunstigt åndedræt, hjertemassage og betjening af hjertestarter. Den rigtige løsning kræver, at vi hver især bruger en weekend eller en række hverdagsaftener hvert femte år på at friske den viden op, der kan hjælpe os med at redde et livløst menneske, vi måtte møde på vores vej. En dag er det måske en af vores egne - en af vores allernærmeste - der har brug for, at der er en førstehjælper på pletten. Om ikke før så forstår vi den dag, hvor vigtigt det er, at vi alle kan redde hinanden. Forleden var det international hjertestarterdag med demonstration af hjertestarter på biblioteket i Randers, der satte fint fokus på det livsvigtige ansvar, vi alle har for hinanden.

Fodbold For abonnenter

Overblik og reaktioner: Vivild og Vorup styrer mod gyserkamp i sidste spillerunde

Annonce