Annonce
Østjylland

Skoler, veje og vindmøller på første vælgermøde i Norddjurs

I panelet sad Leo Petersen, Jens Meilvang, Kasper Bjerregaard, Benny Hammer, Steen Jensen, Jan Petersen, Mads Niokolajsen og Ulf Harbo. Foto: Bjarke Kirkegaard Nielsen

Ålsrode Forsamlinghus sparkede mandag aften den kommunale valgkamp i gang med et vælgermøde, hvor spidskandidaterne fra de partier og listen, der i dag sidder i kommunalbestyrelsen, gav klare billede af forskellene mellem sig.

Annonce

Ålsrode: Mandag aften var der flere biler i Ålsrode end på en almindelig hverdagsaften. Bilerne parkerede ved det lokale forsamlingshus, som denne efterårsaften satte skub i den lokale valgkamp med årets første valgmøde.

- Grundlæggende har vi holdt en god tone i kommunalbestyrelsen. Derfor håber jeg også på, at denne aften kan blive startskuddet på en ordentlig valgkamp baseret på indhold, lød det fra Borgmester Jan Petersen (S).

Sådan gik det. De otte spidskandidater og de omkring 100 fremmødte vælgere holdt alle en god og sober tone aftenen igennem i det hyggelige forsamlingshus.

Kandidaterne startede med at fortælle, hvad de ville gå til valg på. Herefter var det tid til spørgsmål fra salen. Hænderne røg prompte i vejret, som sad man i en skoleklasse med ene velopdragne børn. Hurtigt stod det klart, at spørgsmålene skulle inddeles i emner, så det var lettere at holde noget, der mindede om et overblik.

Annonce

Infrastruktur

Det første emne, der blev debatteret var veje og offentlig transport. Panelets deltagere var enige om, at der skal gøres noget ved asfalten og vejene generelt i Norddjurs Kommune.

- Vi er den fattigste kommune i Region Midtjylland. Derfor er der ikke meget at gøre med, men jeg er enig i, at hvis vi skal tiltrække flere borgere og mere erhverv, handler det i høj grad om, at infrastrukturen skal være i orden, sagde Jan Petersen.

Det synspunkt delte Benny Hammer (K).

- Det vil tiltrække nye borgere, hvis motorvejen får lov at køre hele vejen til Grenaa Havn, sagde han.

Den offentlige transport var der også enighed om. I Norddjurs Kommune fik man en forskrækkelse, da man så de første planer til det nye busnet i kommunen. Derfor skal der gøres noget.

- Vi skal kigge på den kollektive trafik. Måske må vi bare se i øjnene, at det ikke bliver blå busser, vi ser køre på vejene, men derimod en mere fleksibel løsning, sagde Benny Hammer, og Jens Meilvang (LA) satte navn på den fleksible løsning:

- Jeg er enig i Hammers vurdering af den kollektive trafik, og vi ser gerne, at der bliver indført flexkørsler, supplerede han.

Bane Danmarks beslutning om at lukke flere baneoverskæringer i forbindelse med letbanen faldt også ind under dette puntk. En landmand påpegede, at han ikke havde følt kommunens støtte i sin kamp for at bevare en overskæring.

- Vi har arbejdet meget med overgangene. Desværre drejer det sig ikke om kommunale veje, og så har vi svært ved at gøre noget, indrømmede Jens Meilvang.

Steen Jensen (DF) var ikke i tvivl om, hvad de planlagte lukninger af overskæringer kommer til at betyde i Grenaa.

- Vi vil få en masse tung maskintransport at se på Aarhusvej, når landmænd og maskinstationer skal fragte deres maskiner ad omveje, sagde han.

Annonce

Skolerne

Dernæst blev det tid til at tage hul på et nyt emne. Ikke overraskende stod skolerne for skud.

Emnet blev allerede startet for et par uger siden, da Lars Østergaard (V) proklamerede, at han mente, der skulle lukkes tre skoler i Norddjurs Kommune, og det blev også afsættet for debatten, hvor Kasper Bjerregaard måtte forsvare sin partifælles holdninger.

- Vi har problemer på skoleområdet. Vores lærere og elever har meget fravær, og vi klarer os dårligt i nationale tests. Vi betaler 50 millioner kroner mere, end de kommuner vi sammenligner os med, på skoleområdet. Det har jeg ikke noget imod, men jeg vil også have resultater for de ekstra penge, sagde han.

Jan Petersen var uenig.

- Det er ikke på den almene folkeskole, vi betaler mere. Det er på specialundervisningen, sagde han.

Debatten kom hurtigt til at handle om, hvem der var for og hvem der var imod skolelukninger.

Kasper Bjerregaard ville ikke afvise at lukke skoler. Det ville Jens Meilvang, Leo Petersen (Borgerlisten) og Benny Hammer til gengæld.

Ulf Harbo (Ø) ville heller ikke afvise skolelukninger, men ønsket skulle komme fra borgerne i lokalsamfundet.

Netop lokalsamfundett og konsekvenserne for de byer, der kunne miste deres skole, blev også et emne i debatten.

- Fravælger folk den lokale skole, kan det sammenlignes med, at man stopper med at handle hos den lokale købmand. Det betyder, at købmanden lukker. Sådan går det også med skolerne. Derfor har forældrene også et ansvar, lød det fra Jan Petersen.

Fra salen lød det, at den megen usikkerhed om skolernes fremtid bar en del af skylden for, at forældre fravalgte den lokale skole.

- Jeg kan godt forstå, at man frygter ulven, når der er råbt ulven kommer så mange gange. Det er klart, at det giver utryghed, sagde Benny Hammer.

Både Mads Nikolajsen (SF), Ulf Harbo, Jens Meilvang og Leo Petersen argumenterede desuden for en mere decentral styring af kommunens folkeskoler.

- Lærerne er blevet pålagt at bruge al deres arbejdstid på skolen, så de ikke må forberede sig hjemme. Derudover er skolerne blevet pålagt at gennemføre alle frivillige nationale tests, ligesom det er svært at få lov at gå ned i timer for en skole. Det er den centralisering, vi gerne vil bekæmpe, sagde Ulf Harbo.

Annonce

Vindmøller

Da de fleste i salen var ved at være trætte, og de sidste korte spørgsmål fik lov at blive stillet, rejste en borger sig op og bad om fem minutter til at snakke om vindmøller i Ålsrode. Efter reaktionerne at dømme var han den eneste, der kunne se fornuften i det.

- I snakker om, at skolelukninger ødelægger de små byer. Men I var tæt på at ødelægge vores by ved at etablere kæmpevindmøller herude. Jeg mistede tilliden til Jan Petersen og Socialdemokratiet ved den lejlighed, lød det blandt andet fra manden.

- Jeg indrømmer, at jeg var tilhænger af vindmøllerne. Projektet faldt, og der bliver ikke lavet kæmpevindmøller her. Vi kaster os ikke ud i et nyt projekt om vindmøller, uden der er en klar aftale om afstanden til bymæssig bebyggelse, forsikrede Jan Petersen.

Benny Hammer var ikke sen til at fortælle, at han stod i den modsatte grøft i forhold til Jan Petersen, da han fortalte, at han havde været med til at sørge for, at Ålsrode ikke fik vindmøller i baghaven.

Mads Nikolajsen erklærede, at vindmølleprojektet i Ålsrode var dødt og borte, mens Ulf Harbo indrømmede, at vindmøller havde været genstand for debat i Enhedslisten.

- Vi kan jo egentlig godt lide vindmøller. Men de skal ikke være for tæt på privat bebyggelse. Derfor har vi taget den fælles beslutning i Enhedslisten, at vindmøller skal stå to kilometer fra privat bebyggelse, før vi støtter det, sagde han.

Aftenen sluttede i fred og fordragelighed. De mange fremmødte havde fået en smag på, hvad lokalpolitikerne går og tænker om de næste fire år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Alarm 112

Peter Madsens flugtforsøg: Truede med bombeattrap og hoppede ind i hvid varevogn

Annonce