Annonce
Randers

Skoleturen: Stolte skoletraditioner i Randers

Stenen på Erik Menveds Plads viser, hvor den ældste latinskole i Randers lå. Foto: Inger Marie Hyldgård
Vi er nået til niende og sidste afsnit i serien om kulturelle gåture i Randers. I denne uge handler det om skoler i Randers. Gåturene er arrangeret af Museum Østjylland.

Randers: I 1537 bestemte Christian III, at der i alle landets købstæder skulle oprettes latinskoler. Det skete i Randers i 1542. De danske skoler, hvor man ikke måtte tale latin, har eksisteret lige så længe. Men der var ikke samme bevågenhed om disse mindre lærde skoler for folket, så vi ved ikke præcis, hvornår den slags skoler opstod i Randers. Men de fandtes i hvert fald i midten af 1600-tallet. Fælles for skolerne var dog, at man betalte for børnenes skolegang. I 1733 oprettedes Randers Fattigskole. Her var skolegangen gratis. Der har været mange skoler gennem tiden i Randers, både private og kommunale, så her skal blot nævnes nogle få af dem. Der er kun få bygninger bevaret fra de nedlagte skoler.

Nørrestrædes Skole nedrevet

Nørrestrædes Skole hed oprindeligt Den Brock-Bredalske Friskole. Det var en gratis kommunal skole. Den blev indviet i 1869 men havde inden da boet i lejede lokaler. En del af midlerne til skolens opførelse stammede fra det Brock-Bredalske legat, og derfor fik skolen navnet Den Brock-Bredalske Friskole.

Skolen var både for drenge og piger, men de to køn havde undervisning hver for sig, og også i frikvartererne var de adskilt i hver deres skolegård. Skolen fik i alt 14 klasseværelser, og da hver klasse var beregnet til at rumme 50 elever, kunne her være 400 elever til formiddagsundervisning og det samme antal til eftermiddagsundervisning.

Elevtallet steg voldsomt, og derfor flyttede alle pigerne i 1885 til den nye Markedsgade Skole. Som følge deraf var Nørrestrædes Skole en periode en drengeskole. Efter få år var begge skoler dog for både drenge og piger. Skolen blev ombygget flere gange i tidens løb, men i 1974 blev både Markedsgades og Nørrestrædes skoler nedlagt og eleverne flyttet til den nye Nørrevangsskole. De sidste elever forsvandt til sommerferien 1976.

Nørrestrædes Skole 1970-80. Billedkilde: Folkebladets arkiv/Randers Stadsarkiv

Børnespor: Hvor mange elever er der i din klasse? Hvor mange er piger, og hvor mange er drenge?

Annonce

Realskole nedrevet

I 89 år lå Randers Realskole et helt andet sted end i dag. Skolen begyndte som en privat drengeskole i 1869 i lokaler på hjørnet af Kirkegade og Lille Kirkestræde. Man startede med 25 elever, men allerede i 1874 havde skolen 115 elever, og pladsmangel betød, at skolen flyttede ind i en nybygget ejendom på Lilletorv 10 (nuværende Østervold 1). Skolen udviklede sig på mange områder de følgende årtier. Både på det pædagogiske plan og på det faglige plan. Skolen blev desuden en fælles skole for drenge og piger.

Randers Realskole på Lilletorv, set fra Lille Voldgade. 1900-20. Fotokilde: Randers Stadsarkiv

I 1949 var elevtallet vokset til over 300, og det øgede elevtal sprængte rammerne på Lilletorv. Man lejede derfor den tidligere La Cours Skole på Tøjhushavevej (hvor nu Randers Lilleskole ligger) som supplement til lokalerne på Lilletorv. Men de bygninger blev også ret hurtigt for små, og Randers Realskole flyttede til Fabersvej. De første elever flyttede fra Lilletorv til Fabersvej i august 1962, og i 1963 var hele skolen samlet på Fabersvej.

Indgangen til Randers Realskole set inde fra skolegården. Der er låge og navn over indgangen. Fotograf J. E. Sick tog billedet i 1946, hvilket afspejles i motivet. Foto: J. E. Sick, Randers Stadsarkiv

Børnespor: Er der en låge ind til din skolegård? I gamle dage fandtes ingen legeting i skolegården. Hvad findes i din skolegård?

Annonce

Søren Møllersgades Skole

Bygningen i Søren Møllersgade blev opført i 1900-01, men skolens historie startede faktisk allerede i 1700-tallet. I 1776 oprettede købmand Jens Rudolfsen Bay en skole, og to år efter, i 1778, oprettede købmand Ditlev Kirketerp endnu én. Begge var private skoler. Den første lå på hjørnet af Kirkegade og Torvegade, den anden lå i Brødregade. Det, der før havde været to selvstændige borgerskoler, blev senere slået sammen til én. For at få plads til de efterhånden mange elever købte man i 1845 en grund i Vestergade og opførte her en ny skole, der blev kaldt Borgerskolen.

Borgerskolen i Vestergade. Efter skolen flyttede, blev bygningen anvendt som politistation, 1930-65. Fotokilde: Randers Stadsarkiv

I 1899 besluttede byrådet, at der skulle bygges en ny skolebygning i Søren Møllersgade, der kunne erstatte den gamle, mørke skolebygning i Vestergade, og i 1901 flyttede man ind i Søren Møllersgades Skole.

Optog foran Søren Møllersgades Skole i anledning af børnehjælpsdagen i 1908. Fotokilde: Randers Stadsarkiv

I 1984 begyndte afviklingen af skolen. Det år blev der ikke oprettet børnehaveklasser på skolen.

Fakta

Kultur-gåtur

Vi skal ud at have frisk luft, men er du træt af at gå i de samme gader og stræder? Eller kommer du slet ikke afsted? Der gemmer sig ofte en historie, man måske ikke lige tænker over, når man går en tur. Ældre borgere kan med fordel tage en tur ned ad ”Memory Lane” og behøver næppe mange stikord, før end samtalen ruller. Tag familien med ud eller inviter din nabo med. Enlige kan med fordel finde en at gå tur med – og husk at overholde coronareglerne. Her er museets forslag til et sted, du kan gå forbi og samtidig få viden om lokaliteterne.

Den lukkede endelig ved overflyttelsen af de sidste klasser til Hobrovejens Skole ved skoleårets start i august 1987. I dag er skolen ombygget til lejligheder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers FC

Randers FC melder udsolgt til pokalfinalen: - Det forslår som en skrædder i helvede

Sport For abonnenter

Kaotisk optakt før Cimbria-nedtur i semifinalen: - Han har svigtet klubben og sine holdkammerater for egen vindings skyld

Annonce