Annonce
Randers

Sol og vind stilles lige fra 2018

Til næste år skal sol og vind stilles lige, når det gælder offentlige tilskud til energiproduktion. Det skal politikerne på Christiansborg drøfte til efteråret. Arkivfoto: Annelene Petersen
Annonce

Randers: EU's godkendelse af støtteordningen til landvind og havvind udløber 21. februar 2018, og den åbne støtteordning til solceller er ophævet. Derfor fremlægger regeringen nu et oplæg til fremtidens støtte-ordninger til vedvarende energi, hvori der afsættes cirka 1,3 milliarder kroner til teknologineutrale udbud for landvind, havvind og solenergi.

Forslaget indebærer, at støtteordningen rettes imod den mængde energi, der produceres, ikke imod den måde - sol eller vind - energien skabes på.

Målet er at skabe den mest omkostningseffektive grønne omstilling. I 2018 og 2019 skelnes der ikke mellem sol og vind, når der gives tilskud. Udbuddene i disse to år skal ses som testudbud, hvor der høstes erfaringer med udbud af vedvarende energi - uanset kilde - til gavn for udviklingen af en langsigtet, samfundsøkonomisk støttemodel til vedvarende energi fra 2020. Oplægget præsenteres i forbindelse med regeringens energiudspil til efteråret.

Annonce

Forslag om ligestilling

Her skal politikerne blandt andet tage stilling til forslag om, at der udbydes støtte i form af et fast pristillæg i øre per produceret kWh el i 20 år. Og der foreslås et prisloftet fastsat ved 15 øre/kWh.

Indtil 21. februar 2018 er statstilskuddet til landvindmøller, der er sluttet til el-nettet efter 1. januar 2014, et pristillæg på 25 øre/kWh i tillæg til markedsprisen for den elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.

Samtidig skal de to energiformer, vind og energi, ligestilles. Derfor foreslås det blandt andet, at reglerne for tilslutning til det kollektive elnet ensrettes, så landvindmøller også selv står for nettilslutning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce