Annonce
Norddjurs

Sommerhusområder ramt af skræmme-skiltning: Massiv stigning i antallet af klager

Norddjurs Kommune har fået seks gange så mange klager i år, som den fik sidste år.  Arkivfoto: Kim Haugaard
Norddjurs Kommune har i sommer oplevet en usædvanlig stor mængde anmeldelser om såkaldt skræmmeskiltning, hvor især sommerhusejere forbyder færdsel for gående og cyklende på private veje og stier.
Annonce

Norddjurs: Ifølge Naturbeskyttelseslovens paragraf 22-26 er veje og stier i skove og i det åbne land åbne for offentlighedens adgang til fods og på cykel. "Veje og stier" dækker over permanente, menneskeskabte færdselsbaner uanset belægning, og her må offentlighedens adgang ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Sker dette, har kommunen som myndighed pligt til at håndhæve overskridelserne, og det har denne sommer betydet en ekstra arbejdsbyrde for kommunens medarbejdere.

Kommunen har nemlig modtaget en usædvanlig stor mængde anmeldelser om "skræmmeskiltning", der forbyder færdsel for gående og cyklende på private veje og stier. Der er tale om sager i skove og sommerhusområder, og især Skovgårde har mange sager, hvor det er en enkelt sommerhusejer, der står bag de fleste anmeldelser.

- Vi har oplevet en markant stigning i antallet af anmeldelser. Sidste år fik vi to anmeldelser, og i år har vi fået 12, siger Ulrik Christensen, byg- og miljøchef i Norddjurs Kommune.

Annonce

Ny type af sager

Tidligere har der mest været tale om sager i det åbne land, hvor det har været skovejere, der har forsøgt at forhindre offentligheden adgang til veje og stier, og hvor det enten har været private eller Danmarks Naturfredningsforening, der har indgivet klager over skiltningen.


Det har været en ny type sager, hvor sommerhusejere har begrænset andre sommerhusejeres adgang til vandet, og der har været en del sager i Skovgårde,

Ulrik Christensen, byg- og miljøchef i Norddjurs Kommune


I år har det dog været anderledes, da det primært har handlet om sommerhusområderne.

- Det har været en ny type sager, hvor sommerhusejere har begrænset andre sommerhusejeres adgang til vandet, og der har været en del sager i Skovgårde, bekræfter Ulrik Christensen.

Om coronaen har haft en betydning for den markante stigning af klager, vil Ulrik Christensen ikke vurdere på, men han har naturligvis også bemærket, at der er flere folk i sommerhusområderne.

- Mange tog jo allerede i sommerhus i marts, da coronaen begyndte, men om det har noget at gøre med en øget mængde af mennesker i områderne, ved jeg ikke. Det har vi ikke spurgt folk om, siger han.

Annonce

Kan føre til politianmeldelse

Antallet af sager med skræmmeskiltning er ikke nødvendigvis lig antallet af forbudte skilte.

- Vi har ikke ressourcer til selv at køre rundt og være opsøgende, men når vi bliver orienteret om det, så har vi en sag, som vi skal håndtere, siger Ulrik Christensen.

Når der indgives en klage over en skiltning med adgang forbudt eller lignende, så er første skridt at tage kontakt til den, der har sat skiltet op.

- Er skiltningen ulovligt, fører det til et påbud, som i sidste ende kan føre til en politianmeldelse, hvilket vi nu aldrig er nået til endnu, for som regel løses det i mindelighed. Sagerne er aldrig helt enkle, så vi partshører altid folk, inden vi udsteder et påbud, siger byg- og miljøchefen.

Som udgangspunkt plejer sagerne dog at blive løst.

- Typisk retter folk enten ind, eller også påklager de påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der skal tage sig af det. Bliver påbuddet stadfæstet, rettes der som regel ind efter det, siger Ulrik Christensen.

Han har oplevet, at der på et tidspunkt har været sendt en delegation fra Miljø- og Fødevareklagenævnet over for at se på en skovsti for at afgøre, om skiltningen var ulovlig.

- Så det kan blive ret omstændeligt, siger han.

Politikerne i Miljø- og Teknikudvalget blev onsdag orienteret om de verserende sager på deres udvalgsmøde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers FC For abonnenter

Randers FC-exit for Rømer? Hovedpersonen kommenterer på rygtet her

Randers

Nye vaccinationssteder granskes: Bliver det Grenaa, Stevnstrup eller...

Coronavirus

Live:  Første plejehjemsbeboere får andet skud coronavaccine søndag

Annonce