Annonce
Randers

Spænding om Dronningborg-byggeri - får bydelen et idrætscenter?

Hvis alt går efter planen, får Dronningborg-bydelen en ny hal/daginstitution/plejecenter i 2023. Arkivfoto: Lars Rasborg
Politikerne i Randers skal i den kommende tid udstikke rammerne for et stort byggeri i Dronningborg, der skal være centrum for både børn, unge, voksne og ældre.
Annonce

Randers: Bydelen Dronningborg er udset til at være hjemsted for et byggeri, der ikke er set mage til i Randers Kommune.

Her samles nemlig både plejecenter og daginstitution - som det tidligere er sket i Huset Nyvang - og dertil kommer nye idrætsfaciliteter. Hele herligheden skal efter planen stå færdig i 2023, og på mandag skal politikerne i økonomiudvalget drøfte, hvordan processen skal foregå.

Pengene til anlæg af institution og plejecenter er på plads, mens der foreløbig er afsat 19 millioner kroner til byggeri af ny hal.

I Dronningborg er ønsket, at der laves ikke blot en ny hal men et idrætscenter, hvor mange forskellige aktiviteter kan samles og få plads til udfoldelser af forskellig art.

- Sådan et idrætscenter vil koste 60-65 millioner kroner, og de penge findes jo ikke i budgettet i dag, siger Christina Kjærsgaard (V), der er byrådsmedlem og Dronningborg-borger.

Store planer i Dronningborg

Byrådet i Randers har afsat 20,3 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Dronningorg i 2022.

Byggeriet skal tænkes sammen med etablering af en ny hal og et nyt plejecenter.

Der er afsat 62 mio. kr. i 2020, og 58 mio. kr. i 2021, samt 10 mio. kr. til servicearealer, til opførelse af et nyt plejecenter.
Det nye plejecenter skal indeholde 60 lejligheder og servicearealer.

Der er afsat i alt 19 mio. kr. til en ny hal i Dronningborg.
Der er bevilget en anlægssum på 10 mio. kr. hertil i 2022, og i budgetaftalen for 2020 blev der yderligere afsat 9 mio. kr. i 2021. Hallen skal erstatte den nuværende Dronningborghal.

Annonce

Der skal findes penge

- Men hvis vi slår driften af Dronningborghallen og RgF-Hallen sammen, tror jeg godt, at vi i byrådet kan finde de sidste penge, mener Christina Kjærdsgaard.

Hun peger på, at drømmen er, at flytte aktiviteterne fra RGgF-Hallen i Tolbodgade op i nye rammer, når der bygges nyt i Dronningborg.

Forudsætningen er, ifølge Christina Kjærsgaard, at Dronningborghallen løsrives økonomisk fra Randers Idrætshaller, og selv får lov til at råde over de penge, som hallen får i kassen.

I dag hører Dronningborghallen, Ulvehøjhallen og tennishallen organisatorisk og økonomisk under Randers Idrætshaller. Særligt Dronningborghallen har været økonomisk malkeko for Randers Idrætshaller, mener Christina Kjærsgaard.

I øjeblikket arbejdes der på en ny model for, hvordan hallerne i fremtiden skal være forbundne. Et forslag vil senere på året blive sendt i høring blandt de berørte parter.

Annonce

En fælles vision

Til februar skal byrådet tage stilling til, hvordan det samlede byggeri Dronningborg skal planlægges. Blandt andet skal der laves en arkitektkonkurrence omkring udformningen af det storstilede byggeri.

En styregruppe og en række arbejdsgrupper skal være med til at konkretisere og følge opførelsen af de tre faciliteter.

Der skal laves en fælles vision for samspillet mellem plejecenter, hal og daginstitution.

Den skal laves med inspiration fra et kick-off arrangement, som skal tydeliggøre de fællesnævnere, som kan forbinde de tre institutioner. Målet er at få brugerne på banen, så de kan være med helt fra begyndelsen i forhold til at komme med forslag og ideer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce