Annoncørbetalt indhold

Stiftelse af anpartsselskab

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Står du med en spirende drøm om at starte din egen virksomhed og starte et nyt liv som selvstændig, så er et anpartsselskab en god mulighed. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på, når du vil stifte et anpartsselskab. Dem kan du læse meget mere om her i artiklen.

Hvad er et anpartsselskab?

Annonce

Anpartsselskab hører sammen med aktieselskab til kategorien kapitalselskaber. Kendetegnet for kapitalselskaber er, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Kapitalejerne hæfter kun med deres indskud, hvilket betyder, at en eventuel kreditor ikke vil kunne gå efter din private formue, hvis selskabet skulle ske at komme i økonomiske vanskeligheder.


Ved stiftelse af anpartsselskab indskyder ejerne en selskabskapital, som kaldes anparter i anpartsselskaber (ApS) – i aktieselskaber (A/S), som er den eneste anden form for kapitalselskab i Danmark, kaldes de aktier. Hos aktieselskaber skal der være en selskabskapital på mindst 400.000 kr., mens anpartsselskaber derimod skal have en selskabskapital på mindst 40.000 kr. - hvorfor anpartsselskaber er den mest anvendte selskabsform i Danmark.


Et anpartsselskab bliver skattemæssigt betragtet som et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at selskabets overskud beskattes inden det udloddes til anpartshaverne.


Hvem kan stifte anpartsselskab?

Selskabet kan oprettes af én eller flere stiftere, som derved forpligter sig overfor hinanden ved et stiftelsesdokument. Stifteren kan være en fysisk eller juridisk person. Fysiske personer skal være fyldt 18 år og ikke være umyndiggjort eller under nogen form for værgemål. Derudover må vedkommende ikke have en anden virksomhed, der er under rekonstruktion eller konkurs.

Juridiske personer skal have rets- og handleevne, hvilket betyder, at et selskab under stiftelse ikke kan stifte et andet selskab. Derudover må selskabet ikke være under rekonstruktion, konkurs eller tvangsopløsning.


Udover et stiftelsesdokument, så skal der også optages vedtægter i selskabet. Vedtægterne beskriver rammerne for selskabet og dets drift, såsom navn, formål og selskabskapitalens størrelse. Det er samtidig lovpligtigt at optegne ejerandelene i selskabet, hvilket gøres i en ejerbog.

Legal Desk hjælper dig

Lyder ovenstående for uoverskueligt så lad Legal Desk hjælpe dig. Du skal bare udfylde en online formular, hvor du besvarer en række spørgsmål. Herefter udarbejdes selskabsdokumenterne automatisk, og så snart du har betalt, får du øjeblikkelig adgang til de færdige dokumenter. Dokumenterne skal underskrives af alle selskabets ejere, hvilket kan gøres digitalt.


Legal Desk sørger også for registrering hos Erhvervsstyrelsen. Servicen inkluderer desuden også bekræftelse af selskabskapital samt ekstra registreringer, såsom registrering af moms/lønsum og import/eksport.


Kom igang her.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.