Annonce
Læserbrev

Stjernehuset: Se uretfærdigheden med egne øjne i 21 Søndag

Læserbrev: På vegne af Jørgen Ellekilde, Amanda Ellekilde, Rene Starup Remmen, Anja Remmen, Christian Kjær Ipsen, Kristina Foged Jensen, Katjanna Thunberg, Carsten Larsen og Christopher Steen – forældre til børn i Stjernehuset

På søndag 15. september sendes der et indslag omkring sagen om pædagogmedhjælperen fra Stjernehuset. Indslaget bliver sendt i programmet 21 Søndag på DR1 klokken 21.

Hermed en opfordring til at se indslaget med pædagogmedhjælperens sag. Indslaget er vigtigt i den forstand, at indslaget blandt andet skildrer, hvilke menneskelige konsekvenser sagen har haft for pædagogmedhjælperen; hvilke menneskelige konsekvenser en sådan sag generelt kan medføre for en person, der i kraft af sit arbejde bliver mistænkt for at krænke et barn, og det senere viser sig, at der ikke er beviser for mistanken.

Vi vil understrege, at vi på ingen måde underkender, at der også er en anden side af historien. Men den historie, der bliver belyst i 21 Søndag, er blandt andet set fra pædagogmedhjælperens perspektiv. Det er ikke politianmeldelsen i sig selv, der har haft alvorlige konsekvenser for pædagogmedhjælperens tilværelse og personlige omdømme. For selvfølgelig skal en sådan mistanke undersøges, og det er også sket i denne sag i tre instanser (Østjyllands Politi, Statsadvokaten og Rigsadvokaten). Det er det efterfølgende forløb i sagen, der har haft og stadig har store konsekvenser for pædagogmedhjælperen. Det er et faktum, at pædagogmedhjælperen er uskyldig. Det er et faktum, at pædagogmedhjælperen er renset for alle anklager. Men det er desværre også et faktum, at han på trods af dette ikke kan få lov til at vende tilbage til sit job som pædagogmedhjælper i Stjernehuset, hvor han har arbejdet i 23 år. Pædagogmedhjælperen straffes dermed i realiteten for en forbrydelse, han ikke har begået – som Preben Bang Henriksen, formand for Folketingets Retsudvalg og medlem af Venstre, skulle have udtalt det i et skriv til Folketingets Ombudsmand, hvor han beder Ombudsmanden om at kigge på sagen.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Plejehjemslukning og de 24 pladser

Læserbrev: Den igangværende debat med hensyn til plejehjem/ældrecentre mangler nogle vigtige input. Der bliver hele tiden henvist til det nye plejehjem med dets 24 pladser som årsag til problemet. Det mener jeg er en omgang usandheder. Vi vidste sidste år, også før sidste års ophedede debat omkring Aldershvile og Dronningborg, at det nye plejehjem var på beddingen. Problemet er måske, at medarbejderne i budgetafdelingen har glemt at følge med i Randers Kommunes udvikling og alene tænkt i regneark. I forbindelse med demografifremskrivningen mener jeg, at der her og nu er overskud af plejehjemspladser, men om en kort årrække vil der opstå et latent behov for disse pladser. Derfor er det en idé at tænke langsigtet - modsat sidste år, hvor de 24 pladser var kendt men ikke medtaget i drøftelserne - og derfor nu bevare de bestående plejehjem/ældrecentre. Nærhedsprincippet kan måles i mange former, men for dem, der bor på plejehjemmet/ældrecentret og deres pårørende, er en afstand i få kilometer eller mange kilometer afgørende for en tilfredsstillende tilværelse. Så husk, vi skal ikke lukke ned og bygge et udkantsranders op. Ligeledes er det ikke et hæderligt forsøg fra Randers Kommune at smide en masse spørgsmål og usikkerheder ud i den åbne debat med hensyn til, hvilket plejehjem/ældrecenter der skal ske ændringer på. Det må være et udtryk for manglende politisk ansvarlighed koblet sammen med manglende fagligt indspark fra budgetafdelingen. Nu ser vi lokale møder samt lokaltv på banen i en skøn roden rundt med det resultat, at sidste års mudderkamp skal startes igen. Nu har vi fået og har en socialdemokratisk borgmester, der måske ikke har fulgt med i statsministerens salgspropaganda i forbindelse med folketingsvalget. Her blev lovet øget velfærd til børn, unge, handicappede og ældre, måske uden tanke for den kommende hverdag og virkelighed. Det er den virkelighed, vores borgmester sidder med her til de kommende budgetforhandlinger, et sandhedens øjeblik, der kan virke uoverskueligt især i forhold til vores plejehjem/ældrecentre.

Annonce