Annonce
Østjylland

Task force løfter kvaliteten af Norddjurs’ sagsbehandling på handicapområdet

Genrefoto: Miroslav Beneda/Panthermedia/Ritzau Scanpix
Gennem et toårigt analyse- og udviklingsforløb har Norddjurs Kommune i tæt samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens taskforce på voksenhandicapområdet løftet kvaliteten i sagsbehandlingen for kommunens handicappede.

Grenaa: I dag sker der bedre inddragelse af borgere og netværk, mere ensartede udredninger og færre fejl efter det to-årige forsøg med en taskforce på handicapområdet.

Den afsluttende rapport fra taskforcen gør og viser, at kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet er øget på en lang række parametre.

Det kommer blandt andet til udtryk i markant færre sagsbehandlingsfejl ved Ankestyrelsens afsluttende sagsmåling. Hvor den indledende måling i 2016 viste, at 11 ud af de 20 undersøgte sager var i overensstemmelse med regler og praksis, var dette tilfældet i 18 af sagerne ved forløbets afslutning.

Også den socialfaglige gennemgang af fem sager viser, at Norddjurs Kommune har styrket sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet på flere områder.

Blandt andet hvad angår relevant inddragelse af borgere og pårørende i sagsbehandlingsprocessen, anvendelsen af fælles udredningsmetode i alle sager, opfølgning på indsatser og bedre mulighed for supervision og sparring til medarbejderne.

Yderligere er det samtidig også lykkedes Norddjurs Kommune at styrke det tværfaglige samarbejde. Særligt har Pitstop-teamet tiltrukket sig positiv opmærksomhed fra taskforcen, som har lagt modellen ind på vidensportalen på det sociale område til inspiration for andre kommuner.

Taskforcens samlede vurdering er, at samarbejdet med Norddjurs Kommune har været præget af en åben og god dialog igennem hele forløbet, og at både ledelse og medarbejdere har arbejdet målrettet med de anbefalinger, der er givet.

- Det var den helt rigtige beslutning, at vi i 2015 valgte at indgå et samarbejde med taskforcen. Ifølge landsdækkende opgørelser fra Ankestyrelsen er der de seneste år sket en bekymrende stigning i antallet af forkerte afgørelser på netop voksenhandicapområdet. I Norddjurs Kommune har vi vist, at vi både har viljen og evnen til at skabe en positiv udvikling. Det er flot gået af medarbejdere og ledelse. Det er jeg både stolt over og glad for – også på borgernes vegne, siger formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller i en pressemeddelelse om resultaterne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce