Annonce
Navne

To nøglefunktioner i vore menighedsråd

Ved hver kirke, her Dalbyover Kirke, skal der være en kirkeværge. Arkivfoto: Peder Svejgaard Pedersen
Kirkeværgen og kontaktpersonen har særlige opgaver at løse.
Annonce

To faste elementer i avisens løbende offentliggørelse af medlemmer af Danmarks mest decentrale råd, nemlig vore menighedsråd, er gået igen - kirkeværgen og kontaktpersonen.

Men hvad gemmer der sig egentlig bag disse titler på medlemmer, hvis funktioner er helt centrale? Det forklares nærmere her med Landsforeningen af Menighedsråd som kilde.

Først kirkeværgen, idet vi gør opmærksom på, at der kan være forskel på opgaven. Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Det gælder alle tilhørende bygninger inde og ude samt inventar og tilbehør - præsteboligen undtaget.

Tilsynet indebærer vedligeholdelse, renholdelse, reparation, nyanskaffelser og nybygning, sikkerhed, brandforebyggelse og forsikringssager. Kirkeværgen varetager også ofte administrative opgaver i forbindelse med kirkegårdenes administration. Desuden er der pligt til at deltage i de årlige syn af kirken.

Annonce

En pligt

Efter reglerne har et medlem af menighedsrådet pligt til at lade sig vælge til kirkeværge. Valget gælder for et år ad gangen, men det tilrådes at skabe en kontinuitet, så en ny kirkeværge sættes ind i arbejdet af sin forgænger - det ses for eksempel i Vejlby Sogn ved Allingåbro.

I et sogn med flere kirker kan der vælges en kirkeværge for hver kirke. Det ses for eksempel i Hvorslev-Vellev-Gerning. Kirkeværgen kan trække på kirke- og kirkegårdsudvalget, og menighedsrådet kan beslutte at bevilge kirkeværgen et honorar for arbejdet. Provstiudvalget skal godkende størrelsen af et eventuelt honorar.

Annonce

Kontaktpersonen

At være kontaktperson opfattes af nogle som lidt af en uriaspost, fordi der også i folkekirken kan opstå konflikter medarbejdere imellem.

Ifølge beskrivelsen skal kontaktpersonen varetage den daglige arbejdsgiverfunktion overfor kirkens ansatte, præsterne dog udtrykkeligt indtaget. Kontaktpersonen skal også være bindeled mellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne og skal fremme samarbejdet mellem de tre parter. Heri ligger, at kontaktpersonen skal holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe eventuelle ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår. Kontaktpersonen skal indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder mindst én gang om året. Der skal ligeledes gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Kontaktpersonen vælges for et år ad gangen.

Menighedsrådet kan ved konstitueringen vælge at posten som kontaktperson deles mellem den valgte og en præst eller oprette et personaleudvalg, som støtter kontaktpersonen i arbejdet. Menighedsrådet kan også beslutte at gå sammen med andre sogne om at tilknytte en personalekonsulent til at hjælpe med arbejdsgiverelaterede opgaver.

Opgaverne kan variere, og derfor er fleksibilitet en værdsat evne at besidde, hedder det i vejledningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers HK

Agesen og Mejlvang efter to point i vestjysk drama: - Havde det været for ti år siden, var jeg gået fuldstændig amok

Coronavirus

Live: Partier afviser regeringens forslag om øget brug af mundbind

Randers FC

Efter fire års AGF-samarbejde: Favrskov-klub vender tilbage til Randers FC's klubfællesskab

Annonce