Annonce
Randers

Torben Brink som årsvikar til storpastorat

Torben Brink bliver årsvikar i storpatorat. Arkivfoto
Præsten har tidligere vikarieret i Ommersyssel Østre Pastorat.

Cand.theol. Torben Brink er ansat som vikar i den ledige stilling som sognepræst i Ommersyssel Østre Pastorat frem til udgangen af juni 2011.

Området er ikke ukendt for Torben Brink, idet han tidligere i en periode på fire måneder har vikarieret i pastoratet. Senest har han været vikar i Kristrup Sogn.

Ansættelsen som vikar i et helt år skal ses i lyset af, at der er et uafklaret forhold vedrørende præstegården i Øster Tørslev. Den står tom, efter at sognepræst Peder Svejgaard Pedersen tidligere på året blev fritstillet fra sit embede efter næsten 39 års ansættelse, og den fremtidige anvendelse er der endnu ikke taget beslutning om.

Annonce

Stillingen som den tredje sognepræst kan ikke opslås i indeværende år, fordi Peder Svejgaard Pedersen formelt stadig har embedet. Hertil kan lægges, at der jo skal vælges et nyt menighedsråd senere på året.

Torben Brink er cand.theol. fra Aarhus Universitet og virkede i en længere årrække som sognepræst i den nordlige del af Aarhus. Han og hustruen bor stadig i den tidligere præstebolig i Lisbjerg.

Ud over at være præst er Torben Brink en ofte benyttet foredragsholder med flere emner på repertoiret. Således er han noget af en ekspert på områder som Kina og Tibet. Han har rejst mange gange i netop Kina, og foredraget om Kina behandler emnet religion.

Et andet emne, som Torben Brink holder foredrag om, er forfatteren Emma Gad og hendes liv. Han skrev i sin tid speciale om de danske hekseforfølgelser, og netop det emne belyser han også i foredragsform.

Hanne Hjørlund

Glad for arbejdet

I det seneste halve år har tidligere provst i Randers Søndre Provsti og sognepræst ved Sct. Clemens Kirke Hanne Hjørlund vikarieret i embedet. Egentlig skulle vikariatet kun have varet tre måneder, men det blev forlænget med yderligere tre, og Hanne Hjørlund understreger, at hun har været glad for opgaven:

- Det er jo rigtigt præstearbejde med mange gudstjenester som hun siger.

Og netop gudstjenester skal Hanne Hjørlund forestå yderligere i 14 dage, idet Torben Brink lige nu afvikler ferie. Så ved gudstjenesterne i  Udbyneder og Øster Tørslev søndag den 12. juli er det Hanne Hjørlund, der prædiker, og det gør hun igen søndag den 19. juli i Kærby og Kastbjerg.

Hanne Hjørlund har efter sin pensionering haft andre vikaropgaver. Nu er der ikke umiddelbart andet på bedding.

- Men jeg tager da stadig gerne en gudstjeneste i ny og næ, siger hun.

Torben Brink har sine første gudstjenester søndag den 26. juli i Hald og Havndal.

De to øvrige sognepræster i storpastoratet er som hidtil Lone Nyeng, Hald, der er kirkebogsførende, og Hans David Hindsholm Matras, Udbyneder.

Der har fra menighedsrådene i Ommersyssel Østre Pastorat tidligere overfor biskop Henrik Wigh-Poulsen  været fremsat ønske om at få en fjerde sognepræst tilknyttet, idet man sammenligner med andre pastorater af tilsvarende størrelse. Pastoratet omfatter 11 sogne med 12 kirker. Spørgsmålet var da også sat på dagsordenen for et møde for nogle uger siden mellem repræsentanter for de fleste af menighedsrådene i pastoratet med biskoppen, men det blev udsat på grund af coronakrisen. Et andet tema for mødet var fritstillelsen af Peder Svejgaard Pedersen, der vakte misnøje i sognene.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce