Annonce
Rejser

Tre gode udflugtssteder nær København

Farum gamle by. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark
Trap Danmark udgiver frem til 2021 et stort værk om Danmarks natur, historie, kultur og samfund. Når det er færdigt, vil landet være verdens bedst beskrevne nation. Magasinet Rejser laver med hjælp fra Trap Danmarks redaktion punktnedslag i værket.
Annonce
Annonce

Krogede træer i Egedal

I Egedal Kommune omfatter skovene ved Buresø både Slagslunde Skov, Ganløse Eged og en lille del af Krogenlunds sydvestligste hjørne. Sammen med Uggeløse Skov i Allerød Kommune udgør de tre skove resterne af et stort, sammenhængende skovareal, om end talrige fortidsminder som lang- og runddysser, jættestuer og bronzealderhøje samt et voldsted vidner om, at skovområdet tidligt er blevet opdelt af rydninger og formentlig også opdyrkning.

I det sydvestlige hjørne af Krogenlund kan man møde flere gamle, forvredne bøgetræer. Disse såkaldt vrange bøges krogede fremtoning skyldes en genetisk variation, som har vredet og buet såvel stammer som grene. De kuriøse træer har længe været en seværdighed, og det er dem, som har givet skoven Krogenlund sit navn. Det er derfor også træer, som man passer godt på i driften af skoven.

Bøger om Danmark

Trap Danmark udkommer frem til 2021 med bøger om Danmark. Udgivelserne består af bøger om den enkelte kommune med et kort over kommunen indlagt. Bøgerne koster 200-300 kroner og kan købes i landets boghandler. Derudover udgives 34 indbundne bøger med indholdet fra to til seks kommuner. De kan ligeledes købes enkeltvist for omkring 400 kroner, men udgør også et samlet 34-binds bogværk, man kan abonnere på til 12.775 kroner. Der skabes endvidere et omfattende digitalt opslagsværk med topografiske informationer fra en lang række samarbejdspartnere og fra Trap Danmarks redaktion. Se mere på trap.dk.
Udgivelsen af Trap Danmark, 6. udgave, er muliggjort med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt G.E.C. Gads Fond.

Tekstuddrag og billeder på denne side er fra Trap Danmark, bind 28: Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe. Bindet udkom 2018.

Annonce

Farum landsby

Farum er vokset frem mellem to af sognets gamle landsbyer, Farum og Stavnsholt. I den oprindelige landsby Farum ligger middelalderkirken fra første halvdel af 1100-tallet og Farumgård, hvis nuværende bygning er fra 1705. Ved landsbyforten, der er omgivet af gamle land- og arbejderboliger, finder man Rytterskolen fra 1726 på Kålundsvej 21, Asylet fra 1896 og ikke langt derfra den gamle fattiggård fra 1835. De velbevarede stråtækte, teglhængte gule bygninger er en del af Farum landsby, hvor man finder Farums ældste bebyggelse.

Annonce

Smørmose og Naturcenter Kildegården

Nord for Hjortespring strækker den sydlige del af Smørmose sig ned i Herlev Kommune. Fra Smørmose er der vidt udsyn over Naturcenter Kildegårdens jorder mod sydvest til Herlev Kommunes to vartegn: Herlev Vandtårn og Herlev Hospital. Denne del af Hjortespringkilen indgår i fredningen af Smør- og Fedtmose, og for at bevare det åbne landskab afgræsses den blandt andet af de hårdføre gotlandske pelsfår.

Fra parkeringspladsen ved Naturcenter Kildegården går et veludbygget stinet gennem den østlige del af Hjortespringkilen til Smørmose og Fedtmose i nord. Herfra kan stierne følges sydpå langs Kagså til Kagsmose og ud af kommunen til blandt andet Vestvolden, Utterslev Mose og Høje Gladsaxe Park eller langs Hillerødmotorvejen nordpå til Hareskovene.

De vrangne bøge i Krogenlund. Skovene ved Buresø. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark
Smørmose og Fedtmose med vandtårn i baggrunden. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark
Annonce
Østjylland

Kør forsigtigt: Det kan være glat

Annonce
Annonce
Annonce
Randers For abonnenter

Huse i Assentoft står stadig på usikker grund: Politikere tøver inden beslutning om mulig nedrivning - nu høres naboerne

Randers

Så er planen klar: Næsten enigt byråd står bag en række nye initiativer på Huset Nyvang der skal rette op på problemerne

Annonce