Annonce
Randers

Trods forældreoprør: Ændring af specialundervisning på vej

Forældre til børn der modtager specialundervisning mødte op foran rådhuset, da skole- og uddannelsesudvalget i tirsdags holdt møde. De er frustrede over udsigten til, at der skal laves om på tilbuddene til børn med behov for specialundervisning. Men udvalget er på vej med en række forslag til ændringer, der snart sendes i høring. Foto: Annelene Petersen

Der vil ske ændringer i tilbuddene til børn, der modtager specialundervisning i Randers. I øjeblikket laver forvaltningen ekstra beregninger, men snart sendes et forslag i høring.

Randers: Forældre til børn i specialklasser- og skoler i Randers er i oprør over, at skole- og uddannelsesudvalget er i færd med at forberede store ændringer på området. De frygter, at det vil gå ud over deres børns undervisning og hverdag.

Sagen blev behandlet på udvalgsmødet i denne uge, og her blev det besluttet at bede forvaltningen om at lave nogle ekstra beregninger. For eksempel at vurdere, hvordan økonomien kommer til at se ud, hvis man ikke ændrer strukturen for de nuværende elever, der modtager specialundervisning, men i fremtiden laver en ny organisering.

- De nye oplysninger er klar til næste møde i udvalget 5. februar, og så forventer jeg, at vi sender forslaget i høring, siger Steen Bundgaard (S), der er formand for udvalget.

Forvaltningen har lavet et forslag, der indebærer, at de to specialskoler Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samles under én ledelse, men med undervisning begge steder.

Desuden skal de nuværende ti specialklassecentre afløses af enten fem større centre eller også skal specialundervisningen placeres på de enkelte skoler.

Annonce

Forslag til ændringer

Skole- og uddannelsesudvalget har netop behandlet et forslag til ny organisering af specialundervisningsområdet.Der skal laves ekstra beregninger, inden forslaget sendes i høring.

Forslaget peger på, at der skal være én specialskole i stedet for som nu to, nemlig Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen. Der skal være en samlet ledelse, men der skal stadig undervises på begge adresser.

Der er to forslag til, hvor specialklasserne skal placeres i fremtiden.

I det ene forslag erstattes det nuværende tilbud, hvor der er specialklasser på ti af kommunens folkeskoler, med etablering af fem geografisk spredte centre for specialklasser, hvor målgruppen for de fem centre er alle typer af elever med behov for et specialklassetilbud i det pågældende geografiske område af kommunen.

I det andet forslag flyttes alle kommunens specialklasser, og elever, der for øjeblikket visiteres til en specialklasse, inkluderes på distriktsskolen.

En omfordeling

- Der kommer til at ske noget på området, for det er der politisk flertal for. Men det er vigtigt at sende forslagene i høring og få svar tilbage fra eksperter, forældre, skoler og andre, der er interesserede. Vi vil gerne have input, ideer og forslag til løsninger. Er der andre måder at gøre tingene på?

Steen Bundgaard vil derfor ikke på forhånd lægge sig fast på, hvordan området skal organiseres i fremtiden.

- Vi vil tage stilling, når vi har set høringssvarene. Så er det vores pligt at finde en løsning, måske en omfordeling af tingene. Jeg vil ikke afvise, at der kan blive en nedgang i servicen. Men nu er det vigtigt at få hørt alle berørte parter, siger Steen Bundgaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce