Annonce
Debat

Udvikling til kommunens landsbyer

Ofte, når politikerne taler, kan man som borger godt få indtrykket af, at det hele drejer sig om Randers midtby. Derfor er det for mig vigtigt at pointere, at for mig er Randers én samlet kommune, vi er to alen af samme stykke. Vi som politikere har ansvaret for at få dette meldt klart ud.

Jeg bor selv i en dejlig hyggelig landsby, Asferg, der ligger nogle minutter fra Randers midtby, her er der højt til loftet, venlige naboer, en lille skole, en kirke og et rigt foreningsliv. Alt dette er med til at gøre byen til, hvad den er, et attraktivt sted for børnefamilier, børn, unge og ældre i trivsel. Jeg tror på, at mange landsbyer ser ud ligesom Asferg, og mit håb er, at vi får endnu flere til at flytte til landsbyerne.

Derfor vil jeg naturligvis gerne være med til at gøre det endnu mere attraktivt at bo på landet. Dette skal blandt andet ske ved at give landsbyerne adgang til hurtige og sikre internet og mobilforbindelser. Folk er i dag dybt afhængige af at kunne komme på nettet for blandt andet at bruge nemID, borger.dk med videre.

Ligeledes er det i dag de færreste, der har fastnettelefoner, hvorfor det også af rent sikkerhedsmæssige hensyn er vigtigt med en ordentlig mobildækning, så man kan komme i kontakt med omverdenen ved behov.

Jeg har flere gange fået fortalt, at ønsket om øget beskæftigelse i landsbyerne er stort. Derfor vil jeg bestemt heller ikke afvise, at en mulighed kunne være omrokering af kommunale arbejdspladser, hvor det vil give mening.

Jeg tror, at den enkelte landsby med dens engagerede borgere ved, hvad der er bedst for lige netop deres sted. Derfor håber jeg på en tæt og løbende dialog med de forskellige steder. Jeg er meget åben for alle de inputs, idéer og tiltag, man som borger i en landsby har at komme med. I er derfor altid mere end velkomne til at tage kontakt til mig.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Høringssvar til "Boligplan 2020–2025" for Randers Kommune

Læserbrev: Styregruppen har med tilfredshed læst boligplanens indhold og giver derfor ros til Randers Kommune for den udsendte boligplan. At boligplanen bliver lagt ud til høring, er vejen frem i den demokratiske styring af en kommune. Boligplanen giver reelt et godt overblik over de problemer, som der rent politisk skal tages hånd om. Ét er vi sikre på, at der ikke vil være enighed om de beslutninger, der skal tages, og vi i Havndal vil, som udgangspunkt, udtale os for, at de forhold, vi har i vort område, skal bestå, måske ikke i den form vi kender i dag men med hensyntagen til de nye krav og muligheder, som vil blive efterspurgt af de kommende ældre. I boligplanen – side 23 – påpeges, at der skal ske en implementering af nye visitationsregler. Fint nok, det vil ske hen over tid grundet forskellige forhold. Når vi læser rapporten, dukker der for os at se et helt naturligt spørgsmål op, som der ikke er taget med i betragtning i forhold til de nye regler, nemlig tryghed for ældre. Som et eksempel på behovet for tryghed kan vi konkret fortælle, at nedenstående eksempel er ret beskrivende for, hvorledes vi i Havndal oplever den udøvede visitation: Case: En 96-årig borger, som bor alene i egen bolig, har søgt og søger fortsat om en "tryghedsplads" på Aldershvile. Borgerens helbred er af skiftende karakter. Vedkommende har været indlagt på tryghedshotellet to gange, blandt andet grundet fald i eget hjem. Der er fortsat risiko for, at der vil ske faldulykker. Pågældende er i perioder i stand til at klare sig selv i hjemmet men har stor bekymring for, at der igen skal ske fald. Her må vi give udtryk for en vis utilfredshed med den gældende model, som for nærværende praktiseres. Man bliver forundret, når visitator afgør, at der ikke er plads og vilje til at hjælpe en enlig 96-årig borger. Styregruppen læser i rapporten side 22 tabel 2.13, at Aldershvile er utidssvarende, og at det vil kræve en investering at få plejehjemmet bragt op til nutidig standard. Hjemmet vil kunne komme til at fungere som et mindre center, når de nødvendige investeringer er foretaget. Denne løsning vil imødekomme de ønsker og krav, som borgerne i Havndal og omegn berettiget vil kunne rejse over for Randers Kommune. Styregruppen kan godtage/acceptere en tilretning af Aldershvile til et center med 10 plejeboliger. Tilbage bliver så spørgsmålet om, hvad man yderligere kan bruge plejehjemmet til. Det er styregruppens vurdering, at lokalområdet vil kunne styrkes betydeligt ved at bruge nogle af de ledige kvadratmeter på plejehjemmet til et sundhedscenter/sundhedshus. Man kan med stor fordel placere genoptræningsfaciliteter og lignende på Aldershvile. Det vil spare borgerne for transport til Øster Tørslev og/eller Randers, og samtidig vil der være mulighed for at yde en borgernær service, uden at det øger det offentliges udgifter. Dette vil være i fin tråd med, at der på stedet allerede forefindes mulighed for kontakt med Borgerservice. Styregruppen vil gerne indgå i et konstruktivt samarbejde med Randers Kommune om oprettelse af et sundhedscenter/sundhedshus på Aldershvile.

Randers FC For abonnenter

5 ting vi lærte: Randers FC kan vinde grimt, men skal stadig hæve niveauet

Annonce