Annonce
Randers

Unikke sociale tilbud står til lukning

Sidste efterår udstillede eleverne på Kunstskolen Bifrost i avisens loakler. Tre af dem var Hr. Iversen, Anders Lunø og Tina Salling-Poulsen. Deres lærer, Lisbeth Thingholm, var hoppet ind i Kenneth Rasmussens muntre skulptur. Arkivfoto: Lars Rasborg

Kunstskolen Bifrost og Værestedet Gross Hus i Langå er blot to af de steder, der risikerer lukning, hvis en spareplan for socialudvalget føres ud i livet.

Randers: Socialudvalget i Randers skal spare 21 millioner kroner, hvis økonomien skal balancere. Politikerne skal nu tage stilling til et omfattende sparekatalog, der skal rette op på underskuddet.

Udsigten til de store nedskæringer bekymrer mange borgere. En af dem er Bent Lunø, far til Anders på 36 år, der er udviklingshæmmet. Anders er elev på Kunstskolen Bifrost, der i følge sparekataloget skal lukkes og aktiviteterne her flyttes til Gaia.

- Det vil være en katastrofe, understreger Bent Lunø.

Anders Lunø er blomstret op og trives med de aktiviteter og rammer, der er på Bifrost-tilbuddet. Bent Lunø mener, at Gaia også er et unikt og supergodt tilbud, men hans søn passer bare ikke ind dér. Eleverne her er nemlig lidt bedre til mange ting, end Anders er.

- Han vil have svært ved at begå sig, siger Bent Lunø, og han taler af erfaring. Sønnen har nemlig i årenes løb gået på mange aktivitetstilbud, og det har ikke altid været en succes. Derfor har det som forældre været dejligt at se Anders have en god hverdag på Bifrost.

- Det er bare så vigtigt, at de udviklingshæmmede bliver placeret det rigtige sted, så de trives.

Det er bare så vigtigt, at de udviklingshæmmede bliver placeret det rigtige sted, så de trives.

Bent Lunø, formand for Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost

Generelle nedskæringer

- 450.000 kroner i besparelse "lyder godt" - men med mit kendskab til elevgruppen på Bifrost vil en overflytning til Gaia ikke betyde 20-22 flere elever på Gaia men betydeligt færre, og nogle af dem, vil blive dyre enkeltsager for kommunen - i en størrelsesorden, hvor den mulige besparelse på 450.000 kroner vil være håndøre i forhold til den støtte, som de skal have efterfølgende. Det kunne være fornuftigt at undersøge mine påstande, inden en beslutning tages.

Bent Lunø oplever, at der generelt er blevet skåret ned på tilbuddene til psykisk udviklingshæmmede. I 2009 flyttede Anders ind i et bofællesskab på Rebslagervej.

- Dengang var der seks ansatte til 12 beboere. Nu er der tre tilbage.

Det går ud over beboernes trivsel og tryghed og betyder, at flere af beboerne flyttes til døgntilbud, hvor pladserne er meget dyrere, oplever Bent Lunø. Simpelthen fordi nogle beboere har brug for mere kontakt med personale.

- Personalet gør alt, hvad de kan, det er ikke deres skyld, understreger Bent Lunø.

Annonce

Forfejlet at lukke

I Langå er der også bekymring. For mere end 20 år siden blev værestedet Gross Hus etableret, og efter få år flyttede værestedet ind i splinternye lokaler i Bredgade, centralt i byen. Nu forslås det i spareplanen for socialudvalget, at værestedet lukkes - sammen med Værestedet i Øster Tørslev, begge steder fra 1. juli i år. Brugerne, der har psykiske udfordringer, skal i stedet benytte tilbud i Psykiatriens Hus i Randers. Det vil give en samlet besparelse på en halv million kroner årligt.

Cirka 14 borgere bruger Gross Hus hver uge, mens Værestedet i Øster Tørslev har tre til fem brugere om ugen.

René Rasmussen var som byrådsmedlem i daværende Langå Kommune med til at etablere værestedet for psykisk sårbare borgere centralt i Langå by. Han mener, det er helt forfejlet at lukket tilbuddet for at spare et mindre beløb.

- Brugerne her i Langå vil aldrig tage til Randers, understreger han.

René Rasmussen peger på, at mange af brugerne har en meget lille omgangskreds og stort set ikke kommer nogen steder. Derfor vil det være helt forkert at lukke Gross Hus, som har stor betydning for brugerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce