Annonce
Læserbrev

Vækst med afsæt i bosætning og erhverv

Læserbrev: Vi skal i Norddjurs have vedtaget en ny plan- og udviklingsstrategi, som sætter retning og ramme for kommunens udvikling og lægger op til kommuneplanen, der skal revideres i 2021. Udkast til plan- og udviklingsstrategien blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet 19. november 2019 (punkt 2) og sendt i høring.

Strategien har indbygget FN's verdensmål om bæredygtighed. Den er overordnet ramme for fagudvalgenes politikker, planer med mere. På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område er FN's verdensmål derfor også indarbejdet i den politik og de strategier, der aktuelt behandles.

Norddjurs Kommune er en moderne erhvervs- og produktionskommune. I plan- og udviklingsstrategien er de fire bybånd – i øst, syd, midt og vest - fremhævet som motor for udvikling i bosætning og erhverv, med fokus på en god mobilitet. Bybåndene er nærmere beskrevet i strategien.

Norddjurs er også en stærk og innovativ erhvervs- og bosætningskommune med styrkepositionerne det grønne og det blå. En kommune, hvor vækst sker med afsæt i bæredygtig bosætning og erhverv.

Vi skal arbejde innovativt og målrettet for at udvikle vore byer og erhvervsliv. Nye borgere og et dynamisk erhvervsliv er nemlig forudsætningen for en stærk kommune. Det betyder samtidig, at vi skal investere i en aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, så flest mulig borgere er i job og uddannelse.

En aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er også i fokus i budgetaftalen for 2020–2023. Det skal gerne betyde flere indtægter i kommunekassen og dermed flere penge til både velfærd og investeringer.

Plan- og udviklingsstrategien fremhæver også, at udviklingen skal ske i partnerskaber med borgere, virksomheder, investorer, foreninger og andre. Der er nemlig ingen tvivl om, at bæredygtige partnerskaber er en vigtig del af vejen frem.

Bæredygtige partnerskaber er også et led i den ny politik og de nye strategier på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, hvor dialogen og samarbejdet med arbejdsmarkedets parter har en central placering.

Vi skal udvikle Norddjurs sammen.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Op af ledighedssumpen, op med livskvaliteten

Det er muligt, at det kniber med samarbejdet i Randers Byråd, og at det derfor er på sin plads, at borgmester og kommunaldirektør i øjeblikket har byrådets gruppeformænd over knæet - man ser det for sig - men ser man bort fra byrådssalen, er netop samarbejde en spidskompetence her hos os. Her i Randers samarbejder konkurrerende sportsklubber om eliteoverbygningerne Randers FC, Randers HK og Randers HH. Vores kulturinstitutioner samarbejder om opsigtsvækkende begivenheder, der gang på gang sætter Randers på danmarkskortet i positiv sammenhæng. Konkurrerende erhvervsvirksomheder samarbejder. Og forleden havde vi her i avisen fornøjelsen at kunne læse om et samarbejde, hvor fagbevægelse, jobcenter, virksomheder og erhvervsskole hjælper dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i arbejde og samtidig skaffer industrivirksomheder den kvalificerede arbejdskraft, som de mangler netop nu. Samarbejdet omkring industrien er Randers i en nøddeskal. Samarbejdet løfter mennesker op af ledighedssumpen, gør dem selvforsørgende og giver dem livskvalitet. Samarbejdet nedbringer de skattefinansierede dagpenge- og kontanthjælps-omkostninger. Samarbejdet skaffer vores industrivirksomheder den kvalificerede arbejdskraft, der er nødvendig, hvis virksomhederne skal imødekomme kundernes efterspørgsel ved produktion her i landet. Alternativet er, at kunderne i den danske industri placerer deres ordrer på virksomheder i andre lande. Det vil vi ikke risikere, og derfor er det randrusianske samarbejde overordentlig værdifuldt - for den enkelte ansatte, for den enkelte virksomhed og for hele samfundet. På forbilledlig vis kommer 80-90 procent af samtlige deltagere i industrisamarbejdet i fast arbejde efter blot et kvartal i praktik og på skole - og de fleste fortsætter og ender som industrioperatører 18 måneder senere. Nogle gange er løsninger lette og ligetil, hvis vi forstår at se dem, forstår at bruge dem, forstår at samarbejde. Det forstår vi her hos os. Det kan vi roligt fortælle om, hvis nogen skulle spørge.

Randers FC For abonnenter

Thomasberg efter nedtur i Silkeborg: Det er en enorm stor skuffelse

Østjylland For abonnenter

Grønne energitiltag på vej: Flere steder på Djursland gør klar til store solcelleparker

Annonce