Annonce
forside

Valgguide til tvivlere: Her kan du sætte krydset - del II

Regionsvalget: Her får du en oversigt over de 12 partier, der ikke har en plads i regionsrådet i dag, men håber at komme ind.

Annonce

Hvis du stadig er i tvivl om, hvor du skal sætte krydset ved regionsvalget, så læs med her, hvor alle de partier, som ikke sidder i det nuværende regionsråd kort beskriver deres mærkesager. Arkivfoto

.

Partierne uden for regionsrådet

Vi har tilbudt hver af spidskandidaterne, at de må komme med deres kernebudskab. Eneste krav: Det skal være kort og kontant.

Herunder møder du alle de partier, som ikke er repræsenteret i regionsrådet i dag, men som håber at blive det efter valget. (Husk også at tjekke den anden artikel, hvor du finder alle de partier, der allerede sidder i regionsrådet i dag).

Partierne kommer i tilfældig rækkefølge.

Alternativet

Parti: Alternativet

Spidskandidat: Rasmus Foged

Bogstav på stemmesedlen: Å

Vi vil kæmpe for... mere tillid og mindre kontrol, miljømæssig bæredygtighed og ny politisk kultur.

Sundhedspersonalet skal bruge mere tid på behandling og nærvær i stedet for registrering og dokumentation. Regionen skal gå foran i den grønne omstilling, blandt andet ved at reducere sin udledning af CO2 med mindst 2 procent om året.

Vi vil kæmpe imod... brugerbetaling i sundhedsvæsnet, da det er vigtigt, at alle har lige adgang til lægehjælp. Det må ikke være pengene, der afgør, om man ringer til lægen.

Dansk Samling

Parti: Dansk Samling

Spidskandidat: Poul Sivertsen

Bogstav på stemmesedlen: T

Vi vil kæmpe for... ytringsfriheden. Den er truet i Aarhus Kommune, medarbejdere er blevet fyret for at ytre sig om svindel og bedrag i Teknik og Miljø. Også på en af Social & Sundhedsskolerne i Region Midtjylland har ytringsfriheden det svært.

Vi vil også kæmpe for handicappedes og psykisk syges rettigheder, for alt for ofte omgøres Ankestyrelsens afgørelser. Der skal flere innovationslinjer på uddannelserne, for vi skal skal have flere iværksættere.

Og så vil vi kæmpe for konsekvens overfor indvandrerbander og kriminelle. Et værktøj er hurtig domfældelse.

Jørgensenlisten

Parti: Jørgensenlisten

Spidskandidat: Jan Jørgensen

Bogstav på stemmesedlen: J

Jeg vil kæmpe for... En styrket offentlig transportmulighed fra udkantsområderne i hele regionen samt en nedsættelse af medicinpriserne.

Jeg vil kæmpe imod... Besparelser på Hammel Neurocenter samt den evindelige skæren ned på pleje/rengøringspersonale på vore sygehuse.

Schiller Instituttets Venner

Parti: Schiller Instituttets Venner

Spidskandidat: Hans Schultz

Bogstav på stemmesedlen: L

Vi vil kæmpe for... en løsning på finanskrisen ved indførelsen af en bankopdelingslov efter Franklin Roosevelts lov fra 1933.

Der skal investeres i infrastruktur - en overhaling af det danske jernbanenet, nye forbindelser over Fehmernbælt, Kattegat mm. Koblet til den Kinesiske Ny Silkevejs-politik. Og så skal der være gratis sang- og instrumental undervisning.

Vi vil kæmpe imod... den aggressive krigspolitik som Danmark har taget del i de seneste to årtier, samt den generelle nedskæringspolitik, der er dikteret af EU.

Kristendemokraterne

Parti: Kristendemokraterne

Spidskandidat: Marianne Karlsmose

Bogstav på stemmesedlen: K

Vi kæmper for... det enkelte menneskes værdi. Vi vil styrke psykiatrien med flere ressourcer og mere fokus på ikke-medicinsk behandling.

Der skal være flere hospicepladser - også for børn. Vi kæmper for mere liv i yderområderne, og så skal der være bedre rådgivning og tilbud til kvinder, der overvejer abort, så flere kan støttes til at føde barnet.

Vi kæmper imod... tvang i psykiatrien og centralisering af psykiatri og sygehuse. KD kæmper også mod bureaukrati og effektiviserings-pres, der stjæler tid fra nærvær, omsorg og faglighed i sundhedsvæsenet.

Afskaf Tvangsklasser

Parti: Afskaf Tvangsklasser

Spidskandidat: Allan Tarp

Bogstav på stemmesedlen: Q

Vi vil kæmpe for... at drengene får en chance, så hver anden er ingeniør som 22-årig. Så afskaf tvangsklasser og indfør selvvalgte praktiske eller boglige halvårshold fra 7. klasse, hvor årgangstvang betyder spild af drengetalent, da drenge er to år bagud i modenhed.

Vi vil kæmpe imod... tvangsklassens 11 problemer: støj, mobning, fravær, bundkarakterer, snyd, druk, vikarer, leder-mangel, privatskoler, drenge-traumatisering, samt en befolkningsnedgang så voldsom, at vi i Europa er ved at udrydde os selv.

Kommunisterne

Parti: Kommunisterne

Spidskandidat: Per Nielsen

Bogstav på stemmesedlen: R

Vi vil kæmpe for... at mafiaen og social dumping ikke får plads på vores arbejdspladser i regionen. Det er en skandale, at den italienske mafia er med til at bygge vores letbane i Aarhus.

Kun ved at stoppe de evindelige udbudsrunder, som EU pålægger os, kan vi bekæmpe social dumping og mafiaen.

Vi vil kæmpe imod... privatiseringerne på sundhedsområdet. De offentlige hospitaler skal overtage alle de behandlinger, som privathospitalerne i dag profiterer på, og ambulancekørsel skal ikke sendes i udbud, men ligge i regionernes eget regi.

Nye Borgerlige

Parti: Nye Borgerlige

Spidskandidat: Thomas Kold

Bogstav på stemmesedlen: D

Vi vil kæmpe for... bedre forhold for alle ansatte i sundhedsvæsenet. Der skal ikke være sundhedspersonale, der er sygemeldt grundet dårligt arbejdsmiljø og stress.

Det skal være endegyldigt slut med en psykiatri, der bløder. Populisme i sundhedssystemet skal bekæmpes, alle skal behandles ligeligt.

Vi vil kæmpe imod... Bureaukrati. Sundhedsvæsnet skal forenkles. Sundhedsfaglige chefer og ledere skal minimeres og retur til deres faglighed.

Vi skal have afskaffet regionerne, og der skal mere styring tilbage til kommunerne. Det bliver svært, men vi er også nødt til at bekæmpe høje medicinpriser.

Nationalpartiet

Parti: Nationalpartiet

Spidskandidat: Sarmad Basim Ibrahim Mochlif

Bogstav på stemmesedlen: N

Vi vil kæmpe for... flere varme hænder på hospitalerne. I dag skal personalet løbe hurtigere for at nå deres opgaver, og det kan vi hverken byde dem eller patienterne. Personalet skal bruge tid på patienterne og ikke nytteløs bureaukratisk dokumentation.

Vi vil kæmpe imod... at man reducerer antallet af sengepladser. Psykiatrien har i løbet af de seneste 10 år skulle behandle 50 procent flere patienter, men med 400 færre sengepladser. Vi vil råbe højt og kæmpe imod flere besparelser.

Fremskridtspartiet

Parti: Fremskridtspartiet

Spidskandidat: Markus S. Højland

Bogstav på stemmesedlen: Z

Vi vil kæmpe for... at sparke ventelisterne ned på et absolut minimum. Det gør vi gennem effektivisering af sygehusvæsnet. Vi kæmper for, at der maksimalt er 30 km til en bemandet vagtlæge efter fyraften. Vi kæmper for en bedre infrastruktur og derved også for erhvervsvenlige forhold.

Vi vil kæmpe imod... journaltyranniet, og give mere tid til patienten og flere varme hænder. Vi vil modkæmpe yderligere centralisering af sygehusvæsnet, således at man ikke river sundheden ud af yderområderne.

Psykiatri-Listen

Parti: Psykiatri-Listen

Spidskandidat: Peter Andersen

Bogstav på stemmesedlen: P

Vi vil kæmpe for... en bedre psykiatri, der mindst er på højde med psykiatrien i vores naboregioner. Kontrol af ansatte på institutioner og hospitaler skal ophøre; vi skal have tillid til de ansatte både på de almindelige sygehuse og i psykiatrien.

Der skal være tid til omsorg. Ingen må ligge alene og ulykkelig i regionens senge.

Vi vil kæmpe imod... vold og trusler mod ansatte og dårlige patientforløb, hvor kommuner og region ikke tager over for hinanden.

Ældre borgere skal behandles med respekt og man skal ikke være tvunget til at bruge computer eller ny teknologi.

Retsforbundet

Parti: Retsforbundet

Spidskandidat: Peter Mogensen

Bogstav på stemmesedlen: E

Vi vil kæmpe for... at fagfolks advarsler og råd tages alvorligt. Eksempelvis læger og sygeplejesker, der advarer om at de ikke har mulighed for at udføre deres arbejde fagligt forsvarligt.

Der skal være de lægesekretærer, der er brug for, så læger og sygeplejesker lægge kræfter i det, de er uddannet til.

Vi vil også have regionsrådet til at tage klimaproblemerne alvorligt.

Vi vil kæmpe imod... at dygtigt fagpersonale i sundhedsvæsenet sættes til at lave kontorbureaukrati.

Vi vil desuden kæmpe imod tiltag, der ikke arbejder målrettet på at nå ambitiøse klimamål. Eksempelvis inden for økosystemer og vandforurening.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Testbilerne er klar når de store elever er tilbage i skole - Randers Kommune har mange corona-opgaver lige nu

Annonce