Annonce
Mariagerfjord

Venstre: En glidebane at dispensere for klassisk Mariager-byggestil

Her ses den fredede bygning på Fuglsangsvej 9 i Mariager. Arkivfoto: Lars Rasborg
Et flertal i Udvalg for Teknik og Miljø har godkendt et nybyggeri på adressen Fjordgade 14 mod forvaltningens egne anbefalinger. DF og S mener, at lokalplanen ikke giver mening.

Mariagerfjord: Medlem af Udvalg for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune, Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), synes, at det er udtryk for en glidebane, at et flertal i udvalget har givet dispensation til et nybyggeri i byen i strid med, hvad kommunens egen ekspertise har anbefalet.

- Vi har en glimrende lokalplan, som beskytter Mariager som den historiske by, den er. Turisterne kommer forbi for se det gamle, bevaringsværdige, brostensbelagte Mariager. Vi skal værne om den gode lokalplan, der blev indført i 1960'erne. Mariager skal være Mariager. Vi kunne også lægge asfalt over hele byen, men så er det ikke længere Mariager, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen, der også er formand for Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager.

I sidste besluttede et flertal i Udvalg for Teknik og Miljø, bestående af formand Jørgen Hammer Sørensen (DF) og de tre socialdemokrater Peter Muhl, Jens Riise Dalgaard og Niels Erik Christoffersen, at sige god for dispensationer til et nybyggeri på adressen Fjordgade 14.

Venstremændene Erik Kirkegaard Mikkelsen, Niels Erik Poulsen og Per Kragelund stemte imod.

Det oprindelige hus, der var opført på Fjordgade 14, brændte ned til grunden natten til søndag 19. februar 2017.

Heldigvis kom ingen mennesker til skade i huset.

Der ligger ingen huse mellem Østergade og Fjordgade 14, der overholder bestemmelserne i lokalplanen. Det er først, når de bliver raget ned, at den gælder. Og det er ikke så stor sandsynlighed for. Så har man et hus, der ligner et klassisk Mariager-hus, der ligger for sig selv i udkanten af byen. Det giver ingen mening.

Jørgen Hammer Sørensen, (DF), formand for Udvalg for Teknik og Miljø

Et mere moderne hus

Efterfølgende har ejerne af Fjordgade 14 ønsket at genopføre et nyt byhus på grunden. Men byggeplanerne var i strid med en række bestemmelser i lokalplanen for Mariager midtby, og nybyggeriet krævede derfor en række dispensationer. Ejerne ønskede et mere moderne hus, som lokalplanen ikke giver mulighed for. Det nedbrændte hus var opført før lokalplanens tilblivelse og levede derfor ikke op til den senere lokalplans bestemmelser.

For at imødekomme ejernes ønske om et mere moderne hus har fagenheden Teknik og Byg i samarbejde med Fonden for Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager arbejdet på en nyfortolkning af et "Mariager-hus", som kræver dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, men som det vurderes kan opfylde lokalplanens bevaringsformål. Teknik og Byg har sagt god for en række mindre dispensationer, herunder kviste, facadehøjde- og farve og bebyggelsesprocent, samt dispensationer på gavle og bagside.

Men bygherren har ønsket et byggeri, som krævede yderligere dispensationer, og som Teknik og Byg vurderede afviger for meget fra lokalplanens bevarende formål. Det vedrører særligt facaden mod Fjordgade.

Ejerne ønsker også hele frontispicen (se faktaboks) mod Fjordgade fyldt ud med ét samlet glasparti fra gulv til loft, også gavltrekanten. Hvis gavltrekanten ikke kan lade sig gøre, ønsker ejerne en alternativ udformning, som også kræver dispensation.

Teknik og Byg vurderede, at lokalplankravet om dimensionering og fagtakt af vinduer og murpiller ud mod Fjordgade er af afgørende betydning for den bevaringsværdige byggestil i Mariager og kunne derfor ikke anbefale dispensation fra lokalplanen.

Ejeren ønskede ikke en muret gesims på frontispice mod Fjordgade. Her vurderede Teknik og Byg, at kravet om tagbeklædning og muret gesims uden egentlig tagudhæng var afgørende for den bevaringsværdige byggestil i Mariager og kunne derfor ikke anbefale dispensation.

Under nabohøringen var der fem indsigelser fra tre borgere og to foreninger. Indsigelserne gik på, at der ikke burde gives dispensation, men at byggeriet burde overholde lokalplanen.

Ny lokalplan

Flertalles beslutning er begrundet i, at der i samme område er flere eksempler, som aktuelt ikke efterlever lokalplanens bestemmelser.

Jørgen Hammer Sørensen (DF) er formand for Udvalg for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune. Som en del af flertallet, der stemte for dispensationer, mener han, at det ikke giver mening at opretholde lokalplanens bestemmelser, når det gælder adressen Fjordgade 14.

- Der ligger ingen huse mellem Østergade og Fjordgade 14, der overholder bestemmelserne i lokalplanen. Det er først, når de bliver raget ned, at den gælder. Og det er ikke så stor sandsynlighed for. Så har man et hus, der ligner et klassisk Mariager-hus, der ligger for sig selv i udkanten af byen. Det giver ingen mening, siger Jørgen Hammer Sørensen, der mener, at lokalplanen burde afgrænses og kun gælde for det centrale Mariager.

- Det kunne godt komme på tale på sigt at lave en helt ny lokalplan. Vi diskuterede det på det første møde, men der var ikke rigtig stemning for det nu, siger Jørgen Hammer Sørensen, der forventer, at boligen bliver opført næste år.

Frontispice

Frontispice, fronton, frontspids, prydgavl i form af en tempelgavl, trekantet, segmentformet eller i variationer over disse former.

Siden renæssancen er den blevet anvendt som udsmykning (fordakning) over vinduer og døre, ofte udfyldt af et hoved. I 1600- og 1700-tallets arkitektur er den gerne brugt til markering af en bygnings (evt. fremspringende) midterparti.

I denne periode var frontispicen ofte segmentformet, og feltet var et yndet sted til anbringelse af fx relieffer. Frontispicer forekommer også på møbler og andet inventar.

Kilde: denstoredanske.dk

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Annonce