Annonce
Randers

Verdo har søgt om lov til at hæve varmeprisen

Verdo har søgt om lov til at indregne en forrentning af indskudskapitalen i varmetaksterne. Men selskabet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse hvorfor. Arkivfoto

Men da selskabets bestyrelsesformand er samme person som Randers' borgmester, vil Verdo - for ikke at blande sig i den igangværende valgkamp til byrådet - ikke fortælle hvorfor, og om de overhovedet agter at gøre brug af en eventuel tilladelse.

Randers: Verdo, der forsyner en stor del af Randers' borgere med varme, har søgt Energitilsynet om tilladelse til at indregne "en rimelig forrentning af indskudskapitalen" i den pris, selskabet opkræver for fjernvarmen. Hvor stor denne rimelige forrentning bør være, og hvad en tilladelse i givet fald vil betyde for den enkelte forbruger, vil Verdo ikke ud med.

I hvert fald ikke lige nu.

Og uviljen til at fortælle om baggrunden for ansøgningen, og hvad det måtte få af konsekvenser for de lokale fjernvarme-forbrugere, begrundes i, at man ikke vil blande sig unødigt i valgkampen op til kommunalvalget.

Formanden for Verdos bestyrelse hedder nemlig Claus Omann Jensen, og han er som bekendt også Venstre-mand, siddende borgmester og kandidat til en periode mere i stolen.

Om forrentning af indskudskapital

Statsautoriseret revisor hos BDO, Peter Damsted, har i en artikel på bdo.dk forklaret sagerne om forrentning af indskudskapital i varmeværker. Han skriver blandt andet:For at forstå sagerne er det nødvendigt at starte med lovgrundlaget.

Varmeforsyningsloven trådte i kraft i 1981. Fra ikrafttrædelsestidspunktet og frem til i dag har varmeværker været underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. Fra dette tidspunkt skal alle indtægter og omkostninger i varmeværket reguleres via taksterne mellem varmeværket og forbrugerne. Ejerne af varmeværket havde fra dette tidspunkt ikke længere mulighed for at tjene penge på driften af et varmeværk. Omvendt betød det også, at den værdi, der var i varmeværket på tidspunktet for lovens indtræden, tilhørte ejerne og ikke forbrugerne.

Varmeforsyningsloven tillader dog, at ejerne kan opnå en "rimelig forrentning" af indskudskapital.

Sagerne vedrører to ting - opgørelsen af indskudskapital og fastsættelse af en rimelig forrentning.

Når først indskudskapitalen er blevet fastlagt, kan der søges om en rimelig forrentning. Energitilsynet skal godkende en forrentning, før den kan indregnes i taksterne.

Selv om et værk får godkendelse til indregning af forrentning i varmeprisen, så er værket ikke forpligtet til at gøre det. Værkerne skal derudover også være opmærksomme på, hvilken skattemæssig betydning det kan få for værket.

- Vi er i Verdo udelukkende optaget af at sikre grøn energi til fornuftige priser. Det må være det væsentlige, siger Claus Omann Jensen. Arkivfoto: Lars Rasborg

Priserne er faldet

Såvel i dagens avis som på amtsavisen.dk finder man imidlertid et læserbrev fra Asger Brorsen, der er aktiv i Det konservative Folkeparti. I læserbrevet, som altså netop bringer sagen ind i valgkampen, undrer Brorsen sig over, at Verdo med Omann i spidsen søger om tilladelsen til at forrente indskudskapitalen, da det vil tvinge varmeprisen op. Ligeledes finder Asger Brorsen det overraskende, at ingen i byrådet er informeret om ansøgningen.

Claus Omann Jensen kalder Asger Brorsens læserbrev for et upassende personangreb i slutfasen af en valgkamp, der ellers har været kendetegnet ved soberhed og saglighed fra alle sider.

- Jeg vil minde om, og det står jeg gerne på mål for, at i min tid på formandsposten hos Verdo, har vi sat prisen ned flere gange. Og med virkning fra 1. januar 2018 sætter vi den ned med yderligere 600 kroner pr. år for et gennemsnitsparcelhus, siger han.

Hvad angår en nærmere forklaring på, at Verdo har valgt at søge om tilladelse til at forrente indskudskapitalen, henviser Omann til Verdo.

Annonce

Verdo: Ikke kommunalt anliggende

Vi har derfor henvendt os til Verdo med henblik på at få svar på, hvorfor man har valgt at søge tilladelse til at indregne en forrentning af indskudskapitalen i varmetaksterne. Efter et døgns tid modtog vi følgende skriftlige svar:

"Asger Brorsen, Konservative, har i et læserbrev den 15. november 2017 i Randers Amtsavis stillet spørgsmål til fjernvarmen i Randers.

Det er ikke et kommunalt anliggende at sætte prisen på fjernvarme, og Randers Byråd har derfor ikke noget med varmeprisen at gøre. Verdo ansøger om at prissætte fjernvarme, og efterfølgende godkendes prisen af Energitilsynet for at sikre, at Verdo holder sig inden for gældende bekendtgørelser og lovgivning. Det er altså et statsligt anliggende at kontrollere, at lovgivningen følges af fjernvarmeselskaberne.

Bestyrelsen og repræsentantskabet i Verdo har stort fokus på lavere energipriser og grønnere energi i Randers. Drikkevandsprisen er faldet markant i de senere år, og vi har en af landets billigste el-priser. Med hensyn til prisen på fjernvarme så har vi haft et stabilt niveau i de seneste ni år med undtagelse af en NOx-afgift, der er blevet indregnet i prisen. I de seneste to år er prisen blevet sat ned med 600 kroner årligt for en husstand, og prisen bliver sat yderligere 600 kroner ned per 1. januar 2018".

Annonce

Ingen interesse i højere priser

Med andre ord fik vi ikke svar på vores spørgsmål, og da vi efterfølgende kontakter Verdo igen for en forklaring, siger kommunikationssspecialist Nils Johansen:

- Vi har besluttet ikke at kommentere yderligere sagen lige nu, da det vil kunne betragtes som en indgriben i valgkampen op til kommunalvalget.

En beslutning, som bifaldes af borgmester Claus Omann Jensen, der endvidere siger:

- Det væsentlige her er vel, hvad forbrugerne rent faktisk skal betale for varmen. Verdos øverste myndighed er repræsentantskabet, som jo består af forbrugere og er valgt af forbrugerne. Hvofor i alverden skulle de ikke være interesserede i at sikre de lavest mulige priser, spørger Claus Omann Jensen.

Selv om Verdo skulle få grønt lys fra Energitilsynet til at lægge en forrentning af sin indskudskapital oveni varmetaksterne, er selskabet dog ikke forpligtet til at gøre det. Og der kan være mange fornuftige årsager til at søge om tilladelsen. Hvad Verdos bevæggrunde er, må vi dog vente med at få svar på til tidligst efter valget.

Kim Kristensen, der er byrådsmedlem for Beboerlisten, er på et vælgermøde forleden også blevet præsenteret for spørgsmål om Verdos ansøgning til Energitilsynet. Og han blev spørgeren svar skyldig.

- Jeg er da helt klar over, at der kan være mange gode grunde til at søge om forrentning af kapitalen, og hvis tanken er at holde varmepriserne nede, er det jo fint. Men det kunne da være interessant at høre, hvilke planer Verdo egentlig har, og jeg synes da, det ville være naturligt for borgmesteren, der jo er valgt ind i repræsentantskabet og dermed i bestyrelsen på Randers Kommunes stemmer, at orientere om, hvad der rører sig i selskabet, siger Kim Kristensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

Pres på testcentrene: Går efter at holde køen på maksimalt en halv time og der er flere podere på vej

Annonce