Annonce
Randers

Vi bryster os af vores skønne naturområder: Men Randers Kommunes natur er kun 67. bedst i Danmark

Man skulle tro, at Naturpark Randers Fjord, naturnationalpark Fussingø og de øvrige skønne naturområder i Kronjylland skulle kunne sikre Randers Kommune en fin placering, når det kommer til kommunernes naturkapital. Men natur er ikke bare natur, og derfor ligger Randers væsentlig tættere på bunden end på toppen, viser ny analyse. Foto: Annelene Petersen
En ny analyse af kommunernes naturkapital placerer Randers Kommune som nummer 67 ud af 98 med 17 ud af 100 mulige point. Natur er nemlig ikke bare natur, fastslår forskerne.

Randers: Danmarks mange skove, søer, marker og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme fra kommune til kommune. På baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har forskere fra Aarhus Universitet (DCE) udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks (NKI) for Danmark og hver af landets 98 kommuner.

Indekset viser blandt andet, at øerne Fanø og Læsø ligger helt i top sammen med mange af de nordsjællandske kommuner. Randers Kommune indtager til gengæld en nedslående placering som nummer 67 ud af landets 98 kommuner, hvilket må anses for at være lidt af en mavepuster for en kommune, der bryster sig af både Naturpark Randers, den kommende naturnationalpark i Fussingø og andre skønne områder.

Kommunernes Naturkapitalindeks (NKI)

Er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet (DCE) i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og støttet af Aage V. Jensen Naturfond

Bygger på data fra Det Nationale Biodiversitetskort og Den Danske Rødliste

Er en analyse af kvaliteten af naturen i Danmark og alle 98 kommuner

Giver naturen i kommunen en score på mellem 0 og 100 NKI-point

Er bedst på Fanø med 87 point, værst i Rødovre med 7 point, mens Danmark har 25 NKI-point

Findes for både 2015 og 2020 og i et interaktivt format

Kan bruges af kommuner og naturforvaltere til at målrette initiativer for at styrke biodiversiteten

Ifølge forskerne bag Naturkapitalindekset findes årsagen til en dårlig placering ofte i et stort by- eller landbrugsareal, som optager plads fra naturen, mens naturområder med levesteder for truede arter tæller positivt.

- Naturkapitalindekset bygger på kortlagte og potentielle levesteder for truede arter, som fortæller os, hvor den gode natur i Danmark findes. Kommunerne har en stor del af ansvaret for Danmarks biodiversitet, og derfor er det oplagt at værdisætte den kommunale natur og benchmarke dem over for hinanden, fortæller Seniorforsker fra Aarhus Universitet (DCE) Rasmus Ejrnæs, som er ansvarlig for analysen.

Annonce

Marker trækker ned

Det rammer blandt andet Randers Kommune, hvor 66 procent af kommunens arealer er dækket af marker, som giver den dårligste naturværdi på blot 6,6 point. Selv kommunens byarealer giver ifølge indekset en højere naturværdi end landbrugsarealerne, hvorfor Randers samlet set kun opnår 17 point ud af 100 mulige.

Og med sådan et resultat kan man altså ikke strække sig til mere end en 67.-plads, hvilket trods alt er en lille fremgang i forhold til første gang indekset udkom i 2017.

Dengang fik Randers Kommune en 74.-plads, hvorefter indekset blev kritiseret af en række borgmestre for at straffe by- og landkommuner unødvendigt hårdt.

For at imødekomme kritikken fra 2017 har Danmarks Naturfredningsforening og Aarhus Universitet derfor denne gang også udregnet et NKI-point baseret udelukkende på kommunens naturarealer.

Annonce

Ny NKI sabler Randers

For Randers Kommunes vedkommende er naturarealerne alene sat til 60 point ud af 100, hvilket må siges at være væsentligt bedre end 17 point.

Men eftersom det ifølge indekset kun er 18,17 procent af Randers Kommunes arealer, der kan kategoriseres som naturarealer, så hjælper den nye NKI-beregning slet ikke.

Tværtimod står det klart, at hvis man kigger på de kommunale naturarealer alene, så kan de 60 point kun redde Randers en plads som nummer 76 ud af 98.

Annonce

- Redskabet bør bruges aktivt

Danmarks Naturfredningsforening peger på Naturkapitalindekset som et instrument, som kommunerne bør bruge aktivt til at måle, om deres indsats for biodiversiteten nu også virker.

Top 10 over kommuner med Danmarks bedste natur

Fanø Kommune 87 point

Læsø Kommune 81 point

Tårnby Kommune 75 point

Lyngby-Taarbæk Kommune 64 point

Furesø Kommune 57 point

Rudersdal Kommune 54 point

Halsnæs Kommune 53 point

Gribskov Kommune 48 point

Hillerød Kommune 47 point

Helsingør Kommune 46 point

- Analysen kalder på handling fra kommunerne og vores lokale politikere. Mere end halvdelen af landets kommuner har en score lavere end gennemsnittet for Danmarks Naturkapital, som i forvejen ikke er prangende med blot 25 point. Kommunerne skal i gang med redningsplaner for vores truede arter, og vi står som forening klar til at hjælpe med den opgave, siger projektleder i Danmarks Naturfredningsforening Simon Leed Krøs.


Analysen kalder på handling fra kommunerne og vores lokale politikere. Mere end halvdelen af landets kommuner har en score lavere end gennemsnittet for Danmarks Naturkapital, som i forvejen ikke er prangende med blot 25 point.

Simon Leed Krøs, projektleder


Der findes overordnet fire måder at forbedre en kommunes naturkapital. Man kan forbedre levesteder for sårbare og truede arter, skabe ny natur, sørge for at kommunen får registreret naturen bedre og endelig sikre en bedre beskyttelse af kommunens værdifulde natur.

Du kan se Randers Kommunes - og de øvrige danske kommuners - resultater i Naturkapitalindekset på www.biodiversitet.nu/naturkapital.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Randers

20-årig mand kørte narkokørsel

Annonce