Annonce
Debat

Vi vil have kortere skoledage for alle børn

De konservative og Radikale Venstre vil have kortere skoledage for alle Randers Kommunes skolebørn.

Vi stillede et forslag herom på mandagens byrådsmøde, men det blev nedstemt. Vi kom dog lidt af vejen, for byrådet besluttede, at der nu gives mulighed for en lidt kortere skoledag for de ældre skolebørn, mens skoledagens længde forbliver uændret for indskolingen (0.-3. klasse).

Dette er et skridt i den rigtige retning for vores skolebørn, men konservative og radikale i Randers Kommune vil have alle børn med.

Annonce

Vi finder det meget vigtigt, at familier i Randers har mulighed for at indrette deres hverdag med arbejde og fritid mere efter egne behov og muligheder.

Tilmed viser forskning, at flere timer/længere skoledage ikke betyder, at børnene lærer mere. Tværtimod er der elever, der har svært ved at klare de lange skoledage både fysisk og mentalt.

Vi mener, at børnene har bedre af lidt mere fritid, som kan bruges med forældre, lektier med mor og/eller far, sport og andre interesser som musik, spejder med videre. For de ældste børns vedkommende er der ydermere meget positivt at hente, ved at de har plads i fritiden til at tage fritidsjob ved siden af skolen.

Bedst vil det være, om undervisningsministeren/Folketinget i en kommende revision af folkeskolereformen forkorter skoledagene for alle skolebørnene i Danmark. Vi er ikke i tvivl om, at det vil være en kærkommen gave til børnene og undervisningspersonalet.

Nu skal vi så i gang i Randers med første step. Vi mener, det er de enkelte skolebestyrelser, ledere og lærere, der har beslutningskompetencen og ikke B&U-udvalget. B&U er centralistisk, politiserende og tungt. Vi tror på, at beslutningerne træffes bedst hos dem, der har mest føling med virkeligheden.

Radikale Venstre og de konservative i Randers Kommune forsætter kampen for kortere skoledage.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce