Annonce
Randers

Video: Reaktioner på dommen fra hovedpersonerne

Stor glæde over, at tre politikere vandt retssag mod Randers Kommune. Det får betydning for det politiske liv fremover, mener Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark.

Annonce

Randers: Fantastisk!

- Vi skriver retshistorie!

Glæden var stor på advokat Bjarne Overmarks kontor, da retten i Randers torsdag afsagde dom i en spektakulær retssag, hvor tre byrådsmedlemmer har anlagt sag mod Randers Kommune. På kontoret var to af de tre politikere, deres advokat og mange andre samlet da dommen blev offentliggjort.

Rettens flertal fastslog, at ændringen i kommunens styrelsesvedtægt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder var begrundet i uvedkommende hensyn, og at ændringen dermed var ugyldig.

Med andre ord, det var ugyldigt, da Kasper Fuhr Christensen (VL), Bjarne Overmark (BL) og konservative Daniel Madié i juni 2015 blev frataget deres formandsposter for henholdsvis socialudvalget, børn og skoleudvalget og erhvervs- og landdistriktsudvalget.

- Venstre og Dansk Folkeparti skylder os en stor undskyldning, understregede Kasper Fuhr Christensen, da der lige efter dommen blev offentliggjort blev holdt et pressemøde.

Sagen kort

Tre byrådsmedlemmer rejste for et år siden sag mod Randers Kommune, og retten i Randers har netop afsagt dommen. Kasper Fuhr Christensen (VL), Bjarne Overmark (BL) og Daniel Madié (K) besluttede i marts sidste år at rejse sag mod Venstre og Dansk Folkeparti og dermed imod Randers Kommune, fordi de to partier i foråret 2015 på et byrådsmøde valgte at afsætte de tre politikere som udvalgsformænd. Angiveligt for at indføre en helt ny udvalgsstruktur, hvor man så benyttede lejligheden til at skifte ud i toppen af udvalgene. Men de tre afsatte udvalgsformænd mente, at det skete fordi flertallet i byrådet (V og DF) var utilfredse med de tre udvalgsformænd og ønskede at fratage dem deres indflydelse. Ændringerne skete efter længere tids uoverensstemmelser mellem partier og lister i byrådet. Og efter omkonstitueringen af byrådet i juni 2015, hvor andre politikere blev formænd for de tre udvalg, blev stemningen ikke bedre. Efter to år valgte de tre politikere så i foråret 2017 at lægge sag an mod deres egen kommune. Sagen blev behandlet i tre dage i februar ved retten i Randers Det er Sune Fugleholm, partner i Advokatfirmaet Poul Schmidt, der har ført sagen for kommunen. Advokat Lasse Hummelhof Frandsen førte sagen for de tre politikere. Dommer Henrik Præstgaard er retsformand. Han har udpeget dommer Anders Raagaard og retsassessor Lene Holm Trøst som meddommere. Randers Kommune har foreløbig afsat 100.000 kroner til advokatregninger. Men hvad prisen reelt bliver, er uvist.

Annonce

En stor sejr

- Man kan roligt sige at tilsynsmyndigerne kommer til at rette sig efter det her, fastslog Bjarne Overmark med henvisning til, at politikerne inden de anlagde retssagen forsøgte at få ret via ankestyrelsen og ombudsmanden - uden held.

- Det er en sejr for retssikkerheden, og det er dejligt, sagde han.

Selv om politikerne nu har fået rettens ord for, at de ikke blev behandlet korrekt af flertallet, er det ikke planen at rejse krav om erstatning.

- Denne sag handler om principper, ikke om økonomi, sagde Kasper Fuhr Christensen.

At retten mener at de tre politikere ugyldigt blev frataget deres poster indebærer, at hvis sagen var afgjort i forrige valgperiode, så skulle de have haft formandsposterne tilbage.

Konservative Daniel Madié anlagde sagen sammen med de to andre politikere. Han glæder sig også over, at retten har givet dem medhold i, at det ikke var gyldigt at afsætte dem som formænd.

- Denne her dom er meget vigtig for demokratiet i kommunerne. Ellers ville det jo ingen ende tage, se bare på Slagelse, sagde han. I Slagelse er en lignende sag nemlig under opsejling.

Daniel Madié peger på, at det er vigtigt at få fastslået, at der er plads til politiske uenigheder i et byråd uden at det medfører, at flertallet fratager mindretallet al indflydelse på trods af indgåede aftaler.

- For byrådsarbejdet generelt betyder dommen, at vi skal acceptere at vi har forskellige holdninger og ikke er enige om alt. Og så skal vi glæde os over dét, vi er enige om.

Daniel Madié er tilfreds med, at han ikke behøver at gå til lovgiverne med sagen, fordi han og de to andre politikere nu har rettens ord for, at det er dem og ikke flertallet, der havde ret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce