Annonce
Randers

Vurdering af unges parathed til uddannelse bidrager til fokuseret indsats

I 8. klasse bliver næsten hver tredje elev ikke vurderet til at være klar til en uddannelse. Men i løbet af de sidste to år i folkeskolen, når de fleste at blive klar.

Randers: 10. januar 2020 var deadline for den landsdækkende uddannelsesparathedsvurdering, der skal foretages på alle elever på 8.-10. årgang. Det lidt snørklede ord dækker over, at skolen og UU-vejledningen sammen vurderer elevernes forudsætninger for at påbegynde enten en erhvervsuddannelse, HF eller en 3-årig gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse.

For at være uddannelsesparat i 8. klasse skal man have et gennemsnit i sine standpunktskarakterer på 5 til gymnasiet og 4 til erhvervsuddannelserne og HF. Samtidig skal man opfylde en række personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger som eksempelvis mødestabilitet og samarbejdsevne.

Parathedsvurderingen udtrykker elevens aktuelle situation og revideres to gange pr. skoleår. Så selvom man vurderes ikke-uddannelsesparat, bliver langt de fleste elever vurderet parate, inden de går ud af grundskolen. Faktisk bliver lidt mere end 1/3 vurderet ikke-parate i 8. klasse, men det er blot omkring seks-otte procent, der afslutter grundskolen som ikke-parate et par år efter.

I skole- og vejledningsverdenen er der udbredt enighed om, at begrebet ikke-uddannelsesparat er et særdeles uhensigtsmæssigt valg af ord. Det kan give elever en unødvendig oplevelse af nederlag, da langt de fleste netop bliver parate i løbet af deres tid i udskolingen.

Det tager fokus fra det forhold, at intentionen med uddannelsesparathedsvurderingen faktisk er at målrette skole- og vejledningsindsatsen fra skole og UU, så eleverne får den rette støtte, så de kan blive klar til at tage en ungdomsuddannelse. Således udarbejder skolerne og UU en plan i samarbejde med alle ikke-parate elever og deres forældre. Planen beskriver de tiltag, der skal hjælpe eleven til at blive parat. Planerne er individuelle og varierer fra elev til elev. De kan indeholde mange indsatser, såsom særlige faglige indsatsområder, virksomhedspraktik, samtaler med UU-vejleder, brobygningsforløb på uddannelser og så videre.

Selvom den nuværende regering og støttepartierne i deres forståelsespapir fra juni 2019 har angivet, at man ønsker at fjerne uddannelsesparathedsvurderingen på 8. årgang, er der ingen tegn på, at det bliver realiseret indenfor overskuelig fremtid. Så mens der ventes på et udspil, er det værd at henholde sig til, at adskillige års erfaringer med rigtigt mange ikke-uddannelsesparate elever viser, at når alle parter skærper indsatsen og ser muligheden for opmærksomhed, støtte og vejledning som noget positivt og fremadskuende, så kan uddannelsesparathedsvurderingen – trods det uheldige navn - føre gode ting med sig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Randers

Dronningen tog toget til Randers

Randers FC For abonnenter

Analyse: Derfor har Thomasberg fået noget at tænke over

Randers

Fåmælt bygherre efter afslag: Vil ikke kommentere løsning for ulovligt byggeri

Annonce