Lejere forskelsbehandles unødigt hårdt


Lejere forskelsbehandles unødigt hårdt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Christen Sørensen, fhv. overvismand, folketingskandidat S, Østjylland
Billede
Debat. 

Mens skatterabatten fastholdes for ejere, der beholder deres bolig, aftrappes skatterabatten for lejere. Denne negative og unødvendige forskelsbehandling af lejere vil blive en følge af boligbeskatningsaftalen fra 2017, når denne træder i kraft fra 2021. Alle ejendomme vil for 2021 få to officielle vurderinger: én efter de hidtil gældende regler med skattestop osv. og en efter den vurdering, som et nyt ejendomsvurderingssystem skal beregne. For 2021 vil der i tilknytning hertil blive beregnet ejendomsværdiskat og grundskyld efter begge vurderinger. Såfremt ejendomsskatterne efter det nye system bliver ansat højere end efter de hidtil gældende regler, vil der for 2021 blive givet en skatterabat, så hverken grundskyld eller ejendomsværdiskat bliver højere end efter de hidtil gældende regler. Såfremt ejendomsskatterne efter det nye system bliver lavere, vil disse lavere skatter også blive de pålignede skatter. Efter 2021 er det kun vurderinger fra det nye system, der skal anvendes. Mens den for 2021 beregnede skatterabat for ejere videreføres uændret efter 2021, hvis boligen bibeholdes, vil skatterabatten for lejere blive påbegyndt afviklet fra 2022. Der er dog sat grænser for, hvor meget grundskylden kan stige fra år til år. Stigningen kan højst udgøre fem pct. af grundskylden uden skatterabat for det pågældende år. Dette kaldes i boligbeskatningsaftalen for den moderniserede stigningsbegrænsningsregel - et rigtigt spindoktorudtryk!

Baggrunden for, at der er valgt forskellige modeller, er tilsyneladende, at der er taget udgangspunkt i det personlige ejerboligsegment, hvor ejerperioden er opad begrænset af ejerpersonernes levetid, og hvor det kan være naturligt, at skatterabatten ophører ved ejerskifte. Lejeboliger, som i boligbeskatningsaftalen betegnes erhvervsejendomme, har derimod ikke en opad begrænset ejerperiode, idet lejeboliger fortrinsvist ejes af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsboligselskaber, almennyttige boligselskaber m.v. Det udtrykkes lidt kryptisk således i boligbeskatningsaftalen: "Skatterabatten udfases over tid, da erhvervsejendomme meget sjældent handles uden for portefølje. Derfor bortfalder skatterabatten for erhvervsejendomme ikke ved evt. salg."

Erhvervsejendomme omfatter i boligbeskatningsaftalen såvel ejendomme uden boliger samt ejendomme med boliger. Men for boligdelen af erhvervsejendomme havde det hverken været en nødvendig eller hensigtsmæssig følgeslutning, at udfasningsmodellen skulle afvige fra udfasningsmodellen for ejerboliger. Udfasningen af skatterabatten kunne følge helt samme retningslinjer for personlige lejere som for personer med ejerboliger ved at mindske reduktionen i grundskylden på erhvervsejendomme svarende til skatterabatten for de boliglejemål, som der fra og med 2021 fraflyttes fra. Lejere skifter bolig, når de flytter. Det gør ejere også, samtidig med at den hidtidige boligejendom typisk sælges. Den moderniserede stigningsbegrænsningsregel kunne således begrænses til kun at anvendes for erhvervslejemål.

Boligbeskatningsaftalen blev indgået uden at offentligheden - via betænkninger eller på anden måde - blev inddraget i diskussioner om udformningen af denne aftale. Det har måske øget muligheden for en politisk aftale. Hvis dette er acceptabelt, burde det også være acceptabelt med ikke blot efterfølgende kritik, men også - såfremt kritikken er væsentligt - at aftalen justeres. Og det er ikke blot urimeligt, at der er anvendt forskellige udfasningsmodeller for skatterabatten for hhv. ejerboliger og lejeboliger. Forskellen er også udtryk for dårligt håndværk, da den som anført let kunne være undgået.

Boligbeskatningsaftalen viser tillige, hvor kompliceret og omkostningsfyldt det kan være at måtte omgøre en i beslutningssituationen politisk populistisk beslutning, som skattestoppet for ejendomsværdiskat var udtryk for. Men omgørelse var nødvendig, men blev desværre også forbundet med unødvendige svagheder. Om ikke andet så bør dette kunne bidrage til, at populistiske forslag, der i beslutningssituationen kan nyde stor tilslutning, fremover mødes med større modstand og derved forhindres.

Lejere forskelsbehandles unødigt hårdt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce